phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Trampolines en botbreuken bij kinderen

Datum:06 January 2015 10:00 Auteur: J.C. Rompen

 In een Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift voor kinderorthopedie verscheen recent een artikel over de vele botbreuken bij kinderen ten gevolge van trampoline springen. In een periode van 9 jaar werden in dit onderzoek meer dan 1 miljoen spoedeisende hulpbezoeken onderzocht naar aanleiding van ongelukken bij trampolinegebruik. In 90% van de gevallen betrof het kinderen.

Bijna 300.000 van de 1 miljoen trampolinespringers die een ziekenhuis bezochten, bleek een botbreuk te hebben opgelopen. Ook in mijn eigen ziekenhuis worden regelmatig kinderen behandeld voor kneuzingen en botbreuken die ze opgelopen hebben op trampolines.

Botbreuken bij kinderen met soms ernstige gevolgen
Bij trampoline springen treden bij kinderen de meeste botbreuken op aan de onderarm of elleboog, gevolgd door het onderbeen en de enkel. Hoewel dit soort breuken soms al heel ernstig kan zijn, zijn de ernstigste breuken die de onderzoekers constateerden meestal die van de nek- of rugwervels. Dit kunnen soms letsels zijn met levenslange gevolgen. De kosten voor de samenleving werden in het artikel eveneens geschetst en zijn uiteraard aanzienlijk. Het betreft een Amerikaans onderzoek en zulke onderzoeksresultaten zijn nooit 1 op 1 te vertalen naar de situatie in een ander land. Maar we weten dat ook in Nederland trampoline gebruik gepaard gaat met veel lichamelijk letsel en (dus) significante kosten voor de gezondheidszorg en de samenleving.

Trampolines verbieden?
De Amerikaanse onderzoekers, die gezaghebbende instanties als de vereniging van Amerikaanse orthopedisch chirurgen en de Amerikaanse vereniging van kinderartsen vertegenwoordigen, pleiten in een interview naar aanleiding van hun onderzoek voor een verbod op privé trampolines bij mensen thuis.

Volg de gebruiksadviezen op
Een verbod gaat mij persoonlijk te ver. Maar de vele ongelukken die blijkbaar optreden op de trampolines in al die achtertuinen maken wel dat het zinvol is na te denken over hoe de kans op letsel verkleind kan worden. Zoals zo vaak is dat vooral een kwestie van gezond verstand.

• Laat liefst slechts 1 persoon tegelijk op een trampoline.
• Laat zeker geen kinderen die erg in gewicht verschillen tegelijk op de trampoline; het zwaardere kind kan het lichtere kind onverwacht hoog lanceren.
• Zet de trampoline stevig neer met goede verankering of, beter nog, graaf hem in.
• Zorg voor voldoende ruimte boven, onder en om de trampoline.
• Iedereen die de aanschaf van een trampoline overweegt zou zich van tevoren goed moeten realiseren dat wetenschappelijk aangetoond is dat er relatief veel ongelukken mee gebeuren die soms ernstige gevolgen hebben. De aard en omvang van de letsels die optreden maken dat het niet onverstandig is als ouder toezicht te houden op een trampoline wanneer de kinderen erop spelen.

Kiest men ervoor een trampoline in de tuin te plaatsen, neem dan de gebruiksadviezen serieus en handel daar ook naar. Bent u niet iemand die voortdurend toezicht wil houden op spelende kinderen, denk er dan nog eens goed over na.
 

Preventie, het voorkomen van letsels of ziekte, is nog altijd de meest succesvolle vorm van geneeskunde!