Een knie op slot gaat meestal gepaard met pijn en beperkingen

 

Een knie op slot is heel vervelend en beperkt u in uw dagelijkse activiteiten. U kunt uw knie niet meer buigen of strekken. De oorzaak van een geblokkeerde knie kan tweeledig zijn: mechanisch of door hevige knie op slot pijn die elke kniebeweging onmogelijk maakt. Bij een mechanische blokkade is er vaak sprake van een gescheurde meniscus, waarbij meniscusdeeltjes ingeklemd raken in het kniegewricht. Normaal bewegen is hierdoor niet meer mogelijk. Het kan ook voorkomen dat u zodanig ernstige kniepijn heeft die tot een fysieke blokkade leidt. In alle gevallen staat het team van orthopedisch chirurgen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten van OCON klaar om u van uw knieklachten af te helpen.

 

Een gescheurde meniscus is de belangrijkste knie op slot oorzaak

De belangrijkste knie op slot oorzaak is een gescheurde meniscus. Dit gaat vaak gepaard met hevige pijn. Deze twee kraakbeenschijfjes zijn van groot belang voor een goed functioneren van het kniegewricht en pijnvrij bewegen. Als u loopt, huppelt of springt, komen er grote krachten vrij. De menisci zorgen enerzijds voor schokdemping in de knie en anderzijds voor een optimale aansluiting van het boven- en onderbeen, met een soepele rol- en glijbeweging in de knie. De elasticiteit van de vezelachtige menisci neemt met het ouder worden af. De halvemaanvormige schijfjes worden brozer, met als gevolg dat er geleidelijk aan scheurtjes ontstaan. Deze scheurtjes worden vaak gezien als onderdeel van de overkoepelende (ouderdoms)aandoening knieartrose. Er zijn diverse oorzaken voor meniscusslijtage of een plotselinge meniscusscheur, waarbij de knie op slot kan schieten:

 • Overbelasting van de knie door kracht- of sprongtraining

 • Het verdraaien van de knie (voetbalknie) door sporten of glad of oneffen terrein

 • Afwijkende stand van de benen (X- of O-benen), wat voor knieoverbelasting zorgt

 • Het dragen van verkeerd schoeisel

 • Te veel traplopen, fietsen of andere bewegings-intensieve activiteiten

 

Een knie op slot meniscus klacht gaat gepaard met het niet meer kunnen bewegen van de knie. Het gewricht kan niet meer worden gebogen en gestrekt. Er treden bij de minste of geringste beweging pijnscheuten op. Andere symptomen die kunnen optreden bij een knie op slot meniscus:

 • Pijn bij drukken op de kniegewrichtsspleet

 • Zwelling aan de buitenkant van de kniegewrichtsspleet (meniscuscyste)

 • Vochtontwikkeling in de knie na een trauma en knieblokkade

 • Krachtsverlies in de bovenbeenspieren door immobiliteit

 

Het vastzittende stukje kraakbeen in uw knie kan meestal worden weggehaald door een kijkoperatie. OCON is gespecialiseerd in de orthopedische behandeling en nazorg van uw geblokkeerde knie. De knie op slot oorzaak wordt opgelost en de kniepijn verdwijnt. OCON, dat maakt het beter.

 

Af en toe knie op slot door een specifieke aandoening

Af en toe uw knie op slot, kan ook het gevolg zijn van een specifieke aandoening. Het is een bekend symptoom van osteochondritis dissecans. Dit is een aandoening waarbij zowel een stukje kraakbeen als het eronder gelegen bot loslaat van het gewrichtsoppervlak. Als oorzaak wordt gedacht aan een doorbloedingsstoornis van het bot, waardoor het loslaat en afsterft. Deze aandoening komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en openbaart zich regelmatig in beide knieën tegelijk. Osteochondritis dissecans geeft de volgende symptomen:

 • Af en toe knie op slot

 • Onregelmatige pijn

 • Van tijd tot tijd optredende zwelling (versterkt door inspanning)

 • Dikke knie

 • Instabiele knie

 

 

Knie op slot door kraakbeenweefsel dat bekneld raakt

De knie is een gecompliceerd en kwetsbaar gewricht, bestaande uit drie botten: het bovenbeen (os femur), scheenbeen (os tibia) en de knieschijf (patella). Gewrichtsbanden (ligamenten) aan de buitenzijde van de knie zorgen ervoor, dat het bovenbeen en scheenbeen bij bewegen goed tegen elkaar aan blijven zitten. Kruisbanden in de knie zorgen weer voor zijwaartse en voor- en achterwaartse stabiliteit. De twee kraakbeenschijfjes ofwel menisci bevinden zich aan de binnen- en buitenzijde van de knie, precies tussen de raakvlakken van de botten. De binnenmeniscus (mediale meniscus) en buitenmeniscus (laterale meniscus) zijn verbonden met het omliggende weefsel. De binnenmeniscus zit het stevigst vast en kan hierdoor eerder bekneld en beschadigd raken in dit scharniergewricht. Een instabiele knie als gevolg van beschadigde menisci, gewrichtsbanden en/of kruisbanden kan worden tegengegaan met versterking van de belangrijkste spiergroepen (quadriceps femoris en hamstrings) rond het kniegewricht.

 

Wilt u graag een afspraak maken bij OCON? Dit kan alleen als u een verwijzing van uw huisarts heeft. Maak voordat u contact met ons opneemt eerst een afspraak met uw huisarts. Uw huisarts bepaalt of een afspraak bij OCON noodzakelijk is.