Wees voorzichtig met ontstoken vingers

 

Soms kan men een ontstoken vinger krijgen door een wondje of een ingescheurde nagel. Meestal zorgt het lichaam zelf dat de ontsteking weer verdwijnt of in sommige gevallen is eventueel antibiotica nodig. Maar er kan ook meer aan de hand zijn, iets wat het lichaam niet zonder hulp zelf kan oplossen. Daarom is het belangrijk dat als de ontstoken vinger warm, rood of pijnlijk is, er een bezoek aan de huisarts wordt gebracht.

 

Hoe komt een ontstoken vinger?

Wanneer er zich een bacterie in een wondje nestelt, kan dit gaan ontsteken. Het weefsel is dan beschadigd van buitenaf en de ontsteking is de reactie. Een ontsteking kan ook veroorzaakt worden door overbelasting. Ook dan wordt de vinger rood, warm en gezwollen. Het kan ook zijn dat de gewrichten in de vinger ontstoken zijn, in een dergelijk geval heeft de ontsteking soms weer andere oorzaken. De vinger kan ook stijf aanvoelen of ineens plotseling rood of warm worden. Soms trekt de pijn door en heeft u ook een pijnlijke pols. In veel gevallen is er bij een ontsteking een bezoek aan chirurgisch orthopeed aan te raden. De ervaring die men hiermee bij OCON heeft, kan verdere problemen voorkomen.

 

Het samenspel van de vingers

Iedere hand telt vijf vingers, met de duim aan de binnenkant als de handpalm naar boven gekeerd is. Daarnaast volgt de wijsvinger, de langste is de middelvinger, hierna de ringvinger en de kleine vinger aan de buitenkant is de pink. In de vingers kan men de botjes duidelijk voelen. Ieder vingerkootje bevat een botje. Per vinger heeft u drie kootjes en de duim heeft er slechts twee. De kootjes kunnen bewegen door middel van pezen, de spieren zitten in de onderarm. Het uiteinde van de vinger heet een vingertop die extra gevoelig is. Hiermee kunt u voelen of iets bijvoorbeeld warm, koud, droog, nat, scherp of puntig is. Dit is de tastzin, één van uw zintuigen. Op de bovenzijde van de vingertop zit een nagel. De vingers kunnen zich krommen en strekken en de duim kan ook nog andere bewegingen maken. Hierdoor kan men iets vast pakken.

 

Wilt u graag een afspraak maken bij OCON? Dit kan alleen als u een verwijzing van uw huisarts heeft. Maak voordat u contact met ons opneemt eerst een afspraak met uw huisarts. Uw huisarts bepaalt of een afspraak bij OCON noodzakelijk is.