Orthopedie in Sneek

 

Dat pijnklachten niet van voorbijgaande aard zijn zult u ongetwijfeld weten. Wat veel belangrijker is, is het achterhalen van de exacte reden voor het onstaan van de klachten en daaraan gerelateerd, het ontwikkelen van een effectieve behandelmethode. In de meeste gevallen wordt de pijn veroorzaakt door slijtage van het zogeheten steun- en bewegingsapparaat. Mogelijke oorzaken kunnen daarnaast ook een belangrijke rol spelen zoals een trauma, uw leeftijd en in sommige gevallen speelt de wijze waarop u uw beroep uitoefent ook een belangrijke rol. Van bepaalde beroepen is het bekend dat deze zorgen voor een grotere belasting van het bewegingsapparaat. Hieronder vallen de fysiek zware beroepen in bijvoorbeel de de logistieke sector.Juist doordat ons bewegingsapparaat, waaronder dus de gewrichten vallen, verantwoordelijk is voor de flexibiliteit van ons lichaam, is het verstandig om niet al te lang te wachten op een adequate behandeling.

 

Vanzelfsprekend is de eerste stap de verwijzing door de huisarts. Uiteraard bent u geheel vrij om hierbij aan te geven dat uw voorkeur uitgaat naar een behandeling door een orthopedisch chirurg welke zich verbonden heeft aan OCON. Daarbij maakt u duidelijk dat uw gezondheid u ter harte gaat en dat u graag actief wil werken aan het herstel. OCON is bij uitstek geschikt om de pijnklachten te verlichten en waar mogelijk door operatief ingrijpen, te doen verdwijnen.

 

Wilt u graag een afspraak maken bij OCON? Dit kan alleen als u een verwijzing van uw huisarts heeft. Maak voordat u contact met ons opneemt eerst een afspraak met uw huisarts. Uw huisarts bepaalt of een afspraak bij OCON noodzakelijk is.