phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Een dag in het leven van de arts-assistent (ANIOS) orthopedie

In 2014 ben ik (Anne Veldhuizen) werkzaam geweest als ANIOS bij het OCON, samen met 4 andere arts-assistenten. Deze werkplek bood mij de mogelijkheid om werkervaring op te doen binnen de orthopedie door het uitvoeren van veel verschillende werkzaamheden. De belangrijkste taak als ANIOS is de zaalvisite, maar daarnaast zijn we ook werkzaam op de polikliniek, waar we onder supervisie polispreekuren draaien, en zijn we te vinden op het OK-complex, waar we de orthopedisch chirurgen assisteren. 

Een van de andere zaken waar ik (nog steeds) mee bezig ben, is wetenschappelijk onderzoek onder leiding van één van de orthopedisch chirurgen, A. Peters, en onze research coördinator, dr. R. Huis in ’t Veld. Met een enquête, gericht aan alle Nederlandse orthopeden, proberen we het gebruik van postoperatieve instructies, om heupluxatie (‘heup uit de kom’) na plaatsing van een totale heupprothese te voorkomen, in kaart te brengen. 

Regelmatig ben je als ANIOS verantwoordelijk voor de diensttelefoon. Met deze telefoon in je doktersjas is het rennen of stilstaan, en dat ziet er grofweg zo uit:
7.30 – 8.00 uur, overdracht: Om stipt 7.30 uur begint onze werkdag met de overdracht, waarbij we de bijzonderheden van de dienst, controlefoto’s van geopereerde patiënten en de operatie-indicaties van geplande patiënten bespreken.
 
8.00 – 11.00 uur, zaalvisite: Na de overdracht lopen we met 2 arts-assistenten en 1 of 2 verpleegkundig specialisten visite samen met de verpleegkundigen bij alle patiënten op de afdeling. Alle zaken voor de patiënten worden besproken en zo nodig bijgestuurd. Na de visite volgt de administratie en verzorgen we ontslagrecepten, ontslagbrieven en opnamemedicatie voor patiënten die de volgende dag worden opgenomen. 
 
8.00 – 17.00 uur (en soms wat langer…), de dienstpieper: Als dienstdoende assistent ben je de hele dag telefonisch bereikbaar voor vragen, problemen en spoedpatiënten. We worden dan ook regelmatig geconsulteerd door het telefoonteam van OCON, met vragen en problemen van patiënten die telefonisch contact hebben gezocht. Zo nodig zien we deze patiënten op de poli ter controle. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor spoedpatiënten en consulten op andere afdelingen.