phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Een dag in het leven van de recoveryverpleegkundige

Mijn naam is Carien Stevens en ik ben werkzaam als recoveryverpleegkundige bij het dagbehandelingscentrum van OCON.

Bij ons worden de kleinere en kortdurende ingrepen verricht. De patiënten gaan over het algemeen diezelfde dag nog naar huis. In het geval van een scopie van de knie is het zelfs zo dat een patiënt soms al na 3 uur weer naar huis kan. Er worden ook ingrepen verricht waarbij de patiënt puur voor de pijnstilling een nachtje moet blijven. Dit zijn ingrepen zoals, een schouderoperatie, een kruisbandreconstructie en een chevron. De dagindeling ziet er als volgt uit:

7-7.30u
Voorbereiding van de dag. Dit houdt het volgende in;
Opstarten computers en monitoren, infusen aanprikken, rescue medicatie opzuigen, laryngoscoop klaarleggen, defibrillator controleren, klaarleggen van materiaal voor het zetten van een pijnblokkade en telefoonlijstophalen. Hierna controleren we de patiënten lijst op herkomst van de patiënten (dagbehandeling of afdeling) en of de patiënt antibiotica nodig heeft.

7.30-14.30u
De holding geeft telefonisch door wanneer de patiënt gebracht kan worden en houdt de planning voor de gehele dag in de gaten, zodat het operatie programma ongehinderd door kan gaan. Het werk op de holding begint met het ontvangen van de patiënt. Samen met de patiënt wordt de OPVS ingevuld en gecontroleerd. Vervolgens krijgt de patiënt een infuus en premedicatie. Indien de patiënt een pijnblokkade krijgt, assisteren wij de anesthesist hierbij. Er wordt uitgelegd hoe het verloop bij ons zal zijn en er wordt een indicatie gegeven van hoe lang de patiënt moet wachten voor hij meegenomen wordt naar de operatiekamer. Ter ontspanning krijgt de patiënt iets te lezen aangeboden.

8.30-17.00u
Vanuit de operatiekamer wordt de patiënt op de recovery ontvangen. Hier wordt hij aangesloten op de monitor. Wij krijgen een overdracht van zowel de operatie assistent als de anesthesie assistent. De OPVS wordt ingevuld en de instructies van de snijder en anesthesist worden nagekeken.
Vitale functies worden gecontroleerd en zondig bijgestuurd m.b.v. toedienen van medicatie en/of zuurstof. Aan de hand van de VAS-score wordt de pijn gemeten en eventuele pijnmedicatie toegediend. Afhankelijk van de anesthesievorm (algehele narcose of locoregionale anesthesie) wordt herstel gemeten m.b.v. de PAR-score. Wanneer de VAS-score< 4 is en de PAR-score> 9 en de patiënt niet misselijk is, kan de patiënt opgehaald worden door de verpleegkundige. Als alle patiënten weg zijn ruimen we alles op.