phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Voorzitter en leden Cliëntenadviesraad

Woon je in het verzorgingsgebied van OCON Orthopedische- en Sportmedische kliniek? Heb je interesse in de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en wil je hierop invloed uitoefenen vanuit het patiëntenperspectief? Dan is de cliëntenadviesraad mogelijk iets voor jou!
 
OCON Orthopedische- en Sportmedische kliniek 
OCON Orthopedische- en Sportmedische kliniek is een categoraal ziekenhuis voor beweegzorg. Bij OCON werken ongeveer 250 zorgprofessionals, waaronder orthopeden, anesthesisten, sportartsen, verpleegkundigen, OK medewerkers en collega’s in ondersteunende functies. OCON is gehuisvest binnen de muren van ZGT, maar is een volledig zelfstandige zorginstelling. 
De afgelopen jaren heeft OCON zich vergaand gespecialiseerd en geconcentreerd op orthopedische en sportmedische zorg: kwalitatief hoogwaardige beweegzorg voor iedereen. OCON ontvangt haar patiënten in een moderne omgeving, op een gastvrije manier, waarbij persoonlijke zorg uitgangspunt is. OCON onderscheidt zich door een grote mate van aandacht voor patiëntbeleving.

De Cliëntenadviesraad
Volgens de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ) dient iedere zelfstandige zorginstelling een cliëntenadviesraad te hebben die de gemeenschappelijke belangen van patiënten behartigt. Dit geeft cliënten inspraak in het beleid van de zorginstelling. De raad vertegenwoordigt de patiënten en levert advies, altijd vanuit het patiëntenperspectief. OCON heeft ook een patiëntenpanel dat door de cliëntenadviesraad kan worden geraadpleegd.
 
Wij zoeken een voorzitter en twee nieuwe leden voor onze cliëntenadviesraad
Vanwege het vertrek van de huidige leden zoekt de cliëntenadviesraad van OCON een nieuwe voorzitter en twee nieuwe leden. Deze vrijwillige rollen bieden de mogelijkheid om bij te dragen aan continue verbetering van de beweegzorg in Twente en de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening van OCON. Wij zoeken leden met affiniteit voor cliënten- en patiëntbelangen, die constructief kritisch zijn en zinvolle discussies kunnen voeren met andere leden, patiënten, medisch specialisten en de Raad van Bestuur.
 
Als lid analyseer je beleidsdocumenten, verdiep je onderwerpen en geef je onderbouwde adviezen. We verwachten een teamgerichte houding en een inzet van ongeveer twee dagdelen per maand.
 
In de rol van voorzitter leid je vergaderingen en coördineer je de activiteiten van de raad. Je zorgt voor structuur en samenhang, en werkt samen met de leden om waardevolle adviezen te formuleren.
 
Wat ga je doen?
Als lid van de cliëntenadviesraad draag je actief bij aan het leveren van de beste zorg voor patiënten bij OCON. Je adviseert de Raad van Bestuur over alle aspecten van patiëntenzorg, zowel gevraagd als ongevraagd. 
Tijdens maandelijkse vergaderingen bespreek je relevante onderwerpen binnen de cliëntenadviesraad en bespreek je eens per kwartaal zaken met de Raad van Bestuur. Jaarlijks wordt er met de Raad van Toezicht vergaderd. Tussen vergaderingen door verdiep je je in beleidsdocumenten, vergaderstukken en onderwerpen die van belang zijn voor patiënten. Je richt je onder meer op zorgkwaliteit, informatievoorziening, gastvrijheid, patiëntveiligheid en ethische kwesties.
 
Wat verwachten we van jou?
 • Affiniteit met gezondheidszorg, in het bijzonder orthopedie en sportgeneeskunde.
 • Bij voorkeur een (para)medische achtergrond of je bent ervaringsdeskundige als patiënt.
 • Vaardigheid om praktijkervaring en inzichten om te zetten in advies en beleid.
 • Bekwaamheid in het interpreteren van rapportages en beleidsvoorstellen vanuit patiëntenperspectief.
 • Sterke communicatieve vaardigheden.
 • Onafhankelijkheid (niet werkzaam of professioneel verbonden aan OCON).
 • Vertrouwelijk omgaan met informatie die binnen de cliëntenadviesraad wordt gedeeld.

 

Wat bieden wij jou?

 • Deelname aan een kleinschalige en enthousiaste cliëntenadviesraad (3 leden).
 • Betrokkenheid bij een toonaangevende kliniek voor beweegzorg en een kijkje achter de schermen.
 • De kans om een impactvolle bijdrage te leveren aan verbeteringen in de zorg.
 • Een vrijwilligersvergoeding en toegang tot cursussen en trainingen.
 
Overige informatie
Vanwege de beperkte zittingsduur zullen de huidige drie leden hun lidmaatschap gefaseerd beëindigen. De startdatum van nieuwe leden kan in overleg worden vastgesteld. Leden worden aangesteld voor drie jaar, met de mogelijkheid om nog eens voor drie jaar herbenoemd te worden.
 
Interesse?
Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Mirjam Voortman-Jansen, ambtelijk secretaris van de cliëntenadviesraad, via [email protected] of telefonisch op 088 7087099 of 088 7085051.
 
Wil je deel uitmaken van de cliëntenadviesraad? Stuur dan je sollicitatie en CV vóór 1 juni naar [email protected] onder vermelding van ‘vacature cliëntenadviesraad OC24-04. We kijken uit naar een kennismaking!