phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Enkelbanden gescheurd

Aandoening

Binnenkort volgt hier meer informatie over de aandoening gescheurde enkelbanden.

 

Behandeling

Niet-operatieve (conservatieve) behandeling

Rust
De behandeling voor het inscheuren en afscheuren van de enkelbanden is dezelfde. Er wordt vaak in eerste instantie een week rust voorgeschreven. Deze ‘behandeling’ kan aangevuld worden met het intapen van de enkel, zodat de enkel zo veel mogelijk rust krijgt. 

Brace
Om de enkel te laten rusten kan een brace aangebracht worden. Deze brace kan, afhankelijk van de snelheid van het herstel, voor ongeveer vier weken aangebracht worden. Vaak wordt geadviseerd om een dergelijke brace wel nog enige tijd (bijvoorbeeld 3 maanden) te gebruiken tijdens sportieve activiteiten. 
 

Operatieve behandeling

Enkelbandreconstructie

Voor de operatie
Anesthesie
De operatie kan worden uitgevoerd na toediening van een ruggenprik of onder algehele narcose. De keuze voor de vorm van anesthesie wordt voor de opname op de pre-operatieve polikliniek door de anesthesioloog met u besproken.

Tijdens de operatie
Bij een enkelbandreconstructie worden de uitgerekte of afgescheurde enkelbanden weer strak gezet. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van ankertjes die in het bot van de enkel worden geplaatst. Met de hechtdraden die aan deze ankertjes zijn verbonden worden de banden weer op de juiste spanning vastgehecht.  Het is ook mogelijk dat uit een pees een nieuwe enkelband gevormd wordt.

Hechtingen
Twee weken na de operatie wordt er een wondcontrole verricht op de gipskamer. De hechtingen worden dan verwijderd.

Na de operatie
Opnameduur
Deze operatie gebeurt in de meeste gevallen in dagbehandeling. U wordt enige tijd voor de operatie opgenomen. Nadat de ruggenprik of narcose is uitgewerkt en het gips is aangelegd ontvangt u de laatste instructies van de verpleegkundige en kunt u het ziekenhuis verlaten.

Mobiliteit
Na de operatie wordt een onderbeengips aangelegd. In de meeste gevallen betreft het een loopgips, hier kunt u gewoon op belasten. De eerste twee weken wordt echter geadviseerd het been veel hoog te houden om zwelling te voorkomen. Na 6 weken wordt het gips verwijderd. Daarna zal gestart worden met fysiotherapie. 

Complicaties
Bij een enkelbandreconstructie kunnen complicaties als trombose, infecties en nabloedingen voorkomen. Daarnaast zijn er enkele specifieke complicaties die kunnen optreden na een enkelbandreconstructie:

Te veel  of te weinig gecorrigeerd
De banden worden gecorrigeerd zodat de enkel weer stabiel wordt. In zeldzame gevallen kan er sprake zijn van een overcorrectie. De banden zijn dan te veel gecorrigeerd, waardoor stijfheid van de enkel kan ontstaan. Intensieve oefentherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut is dan aangewezen. Als de enkelbanden onvoldoende zijn gecorrigeerd dan kan er sprake zijn van rest-instabiliteit. 

Stijve enkel
Wanneer er een operatie aan de enkel uitgevoerd wordt dan zal er sprake zijn van de vorming van littekenweefsel. Door dit littekenweefsel kan de beweeglijkheid van de enkel tijdelijk afnemen. De enkel voelt dan stijf aan, meestal nemen deze klachten vanzelf weer af.

Zenuwpijn
Bij een operatie bestaat het risico dat een huidzenuw beschadigd wordt. Hierdoor kan een tintelend of juist een doof gevoel in de huid ontstaan. Dit herstelt vanzelf, maar het duurt ongeveer een jaar voordat deze klachten volledig verdwenen zijn.

Contact opnemen
Neem contact op met uw orthopedisch chirurg indien:

  • u een bloeding heeft die niet stopt nadat u er 10 minuten stevig tegenaan hebt gedrukt;
  • u heftige pijn hebt die niet goed reageert op de pijnmedicatie;
  • een infectie van de wond zich uit in roodheid, zwelling, pijn en eventueel pus;
  • er sprake is van een abnormale zwelling of koorts;
  • u het vanwege andere redenen niet vertrouwt.
     

U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met het secretariaat van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 3370.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 5560.  

Nabehandeling

In het ziekenhuis
Na de operatie wordt een onderbeengips aangelegd. U krijgt van onze fysiotherapeuten instructies hoe u met krukken moet lopen. 

Pijnstilling en antitrombose medicatie
Indien u pijn ervaart kunt u pijnstillers gebruiken. U krijgt een recept voor pijnstillers mee, u kunt uw medicatie bij uw apotheek ophalen. Gedurende de gipsbehandeling gebruikt u 1 maal daags Fragmin om trombose te voorkomen. Fragmin wordt door middel van een injectie toegediend. U leert in het ziekenhuis van de verpleging hoe u deze injectie bij uzelf moet toedienen. 

Poliklinische controle
U komt twee weken na de operatie voor controle op de gipskamer, het gips wordt dan vervangen en de wonden worden gecontroleerd. Na zes weken komt u voor controle bij de orthopedisch chirurg. 

Revalidatie en fysiotherapie
De eerste twee weken mag u de voet niet belasten en dient u de voet veel hoog te leggen om zwelling te voorkomen. Na twee weken krijgt u voor vier weken loopgips. Hiermee kunt u de voet gaan belasten.  Fysiotherapie wordt gestart om de enkel en de voet door middel van oefeningen weer soepel te maken. Sporthervatting kan na drie tot zes maanden plaatsvinden. 

NB: De standaard nabehandeling is hier beschreven, in individuele gevallen kan van dit schema worden afgeweken.