phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Spitsvoet

Aandoening

Wat is een spitsvoet?
Mensen met een spitsvoet lijken altijd op hun tenen te lopen. Doordat de kuitspieren te gespannen zijn wordt de voet naar beneden getrokken. Een spitsvoet wijst altijd naar beneden. 

Wat zijn de oorzaken van een spitsvoet?
Een spitsvoet wordt veroorzaakt doordat de kuitspier te gespannen is. De voet wordt daardoor naar beneden getrokken. Ook een verkorte pees in de enkel of een zenuw-of spierziekte kan een spitsvoet veroorzaken. Daarnaast lopen mensen die langdurig in bed liggen een groter risico op de ontwikkeling van spitsvoeten, vooral als de dekens ingestopt zijn en de deken als het ware ´trekt´ aan de voeten.

Klachten en symptomen

In welke levensfase komt het voor?
Een spitsvoet kan op elke leeftijd ontstaan.


Welke klachten en symptomen kan iemand hebben?
Een spitsvoet is hinderlijk wanneer men loopt. De voet kan niet goed afgewikkeld worden. Bij een normale voetafwikkeling zet men eerst de hiel op de grond, gevolgd door het midden van de voet. Pas daarna raken de tenen de grond. Bij een spitsvoet zet men vaak eerst de tenen op de grond, daarna de middenvoet en pas als laatste de hiel. Door deze verstoorde voetafwikkeling ontstaat een verstoorde looptechniek.

Diagnose en onderzoek

Hoe en door wie wordt de diagnose gesteld?
De orthopedisch chirurg stelt de diagnose. Eerst zal de orthopedisch chirurg allerlei vragen stellen over o.a. uw medische voorgeschiedenis en uw klachten. Vervolgens zal hij of zij lichamelijk onderzoek uitvoeren.

Welke onderzoeken worden gedaan?
De orthopedisch chirurg kan de diagnose stellen op basis van de anamnese en het lichamelijke onderzoek.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over spitsvoeten naar de website van: De Werkgroep Kinderorthopedie Nederland (WKO)

Behandeling

Niet-operatieve (conservatieve) behandeling

Fysiotherapie
Voor de behandeling van spitsvoeten worden kinderen naar de kinderfysiotherapeut verwezen voor rekoefeningen. Het uiteindelijke effect van deze behandelingen is nooit goed bewezen. De praktijk leert dat deze behandelingen kind en ouders veel ongemak bezorgen zonder dat blijvend effect wordt bereikt. Deze behandelingen zijn dan ook af te raden. Meestal verdwijnt het op de tenen lopen vanzelf als het kind groter en zwaarder wordt, maar dit kan vele jaren duren.

Redressiegips
Tot de leeftijd van 6 jaar kan een poging gedaan worden met redressiegips. Dit gips wordt aangebracht voor 4 tot 6 weken en zorgt voor het oprekken van te korte spieren.

Operatieve behandeling

In de meest ernstige gevallen is er een structurele verkorting van de achillespezen. Dit kan operatief behandeld worden.

Voor de operatie
Anesthesie
De ingreep vindt plaats onder algehele narcose.

Tijdens de operatie
Tijdens de operatie wordt de achillespees in de spier verlengd (achillespeesmyotenotomie). Dit is een kleine ingreep gevolgd door een aantal weken loopgips met de voet in de goede stand. Dit komt echter niet veel voor.

Hechtingen
De wond wordt gehecht met oplosbare hechtingen.

Na de operatie
Opnameduur
Na de achillespeesmyotenotomie verblijft het kind gemiddeld 1 tot 2 dagen op het ziekenhuis.
 

Complicaties
Ondanks alle zorg die aan de operatie besteed wordt, kunnen er nadien soms toch complicaties optreden.

De meest voorkomende complicaties zijn:

  • een wondontsteking;
  • een recidief (terugkerende) verkorting van de pees.


Contact opnemen
U kunt contact opnemen met de orthopedisch chirurg wanneer er sprake is van bovenstaande complicaties of wanneer u het vanwege andere redenen niet vertrouwt. 

U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met het secretariaat van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 3370. 
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling van OCON, telefoonnummer: 088 708 5560.

Nabehandeling

Veel nabehandeling is niet nodig. Het kind staat en loopt vele uren per dag waardoor de pees meestal goed op lengte blijft en de kracht weer terugkomt. 

Fysiotherapie
Therapie kan helpen de kuitkracht wat sneller terug te krijgen. Een fysiotherapeut kan u helpen met oefeningen.