De beste zorg voor uw pijnlijke benen bij OCON

OCON behandelt pijn in benen onder optimale condities

Zoekt u maximale aandacht voor uw pijnlijke benen? U verzekert zich hiervan wanneer u een afspraak maakt bij OCON. Binnen de muren van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Almelo en Hengelo, staan de specialisten van OCON voor u klaar. Met volle inzet onderwerpen de orthopedisch chirurgen van OCON uw beenpijn aan een gedegen onderzoek. OCON is een zelfstandige kliniek met eigen personeel en eigen specialisten. De opzet van OCON zorgt voor korte lijnen en een patiëntgerichte houding. De werkzaamheden van OCON spelen zich af op twee locaties. Zo kunt u voor een poliklinische afspraak voor pijn in benen zowel in Almelo als Hengelo terecht. Blijkt voor de pijn in de benen een operatieve ingreep noodzakelijk te zijn, dan beschikt OCON in Hengelo over een prachtig nieuw centrum voor dagbehandeling. Inzet van de dagbehandeling voor uw pijnlijke benen, is dat u dezelfde dag weer naar huis toe kunt. Tijdens uw verblijf maakt u gebruik van al onze faciliteiten. De luxe verblijfslounge met zijn lichte inrichting, ontspannen zitmeubels, tijdschriften en beeldscherm, staat geheel tot uw beschikking. Onze medisch secretaresse en onze verpleegkundigen staan u tijdens de dag graag met raad en daad terzijde. Een goede planning zorgt ervoor dat uw pijnlijk been, of pijn in beide benen, zonder vertraging wordt behandeld. Hieraan werkt ook mee dat OCON in het nieuwe centrum voor dagbehandeling beschikt over twee operatiekamers. Ook na de ingreep profiteert u van de luxe van onze mooie vestiging. Uitslapen na de ingreep doet u in de zeer ruime uitslaapruimte. Ook op een behandeling die iets meer tijd vergt dan één dag, is OCON in Hengelo zeer goed ingericht. Naast het centrum voor dagbehandeling beschikken wij hier over een moderne verpleegafdeling waar u na de ingreep aan de pijn in uw benen voor langere tijd kunt verblijven.

 

Snel herstel na operatie pijnlijk been

Uniek in de werkwijze van OCON is de hechte samenwerking met de groep anesthesiologen binnen ZGT. Door hun nauwe betrokkenheid bij elke ingreep, is tijdens en na de behandeling aan uw pijnlijke benen de pijnbestrijding optimaal. Dit komt ook zeker het herstel ten goede. Herstel na een operatieve ingreep is voor OCON een belangrijk punt van innovatie. Voortdurend focussen onze orthopedisch chirurgen zich op verbetering van bestaande operatietechnieken, zodat na een ingreep aan de pijnlijke benen een snel hersteltraject kan worden gerealiseerd. Door onze voorsprong op dit terrein, is het nu al zo dat u bij OCON sneller herstelt dan na een ingreep in een andere kliniek. OCON verenigt de voordelen van een groot ziekenhuis met het zijn van een zelfstandig onderdeel daarvan. Alle benodigde medische voorzieningen zijn binnen de ZGT voorhanden en overleg met andere specialisten is op ieder moment mogelijk. Tegelijkertijd biedt het zelfstandig werken in kleiner verband grote voordelen met het oog op de patiëntgerichtheid en het onderzoek. Voor u als patiënt met pijn in de benen, is het van groot belang te weten dat uw zorgverzekeraar een behandeling van OCON gewoon vergoedt. Zo profiteert u van sterk verbeterde zorg met aandacht en tijd voor de patiënt op basis van de normale vergoedingsregels. Dat maakt het beter.

 

Hoge graad van specialisatie in beenpijn

Pijnlijke benen bezorgen u bijzonder veel ongemak. Bij staan, lopen en vaak ook bij zitten kost pijn in benen veel van uw energie. De meeste patiënten dragen de klachten al langere tijd bij zich en hopen op verlichting van de pijn. Bij OCON gaan wij tot het uiterste in het vinden van oorzaak en oplossing voor u. Binnen het team van orthopedisch chirurgen heeft elke orthopedisch chirurg zijn of haar eigen specifieke specialisatie. Dit betekent dat op elk orthopedisch terrein bij OCON maximale kennis voorhanden is. De orthopedisch chirurg bij wiens specialisatie uw klacht het beste past, is uw behandelaar bij OCON.

 

Ervaring en wetenschappelijk onderzoek

Zere benen kunnen ontstaan door een veelheid aan oorzaken. De pijn in de benen kan daarbij diverse verschijningsvormen hebben. Zo kan bijvoorbeeld worden gesproken van 'zeurende pijn in been', 'pijn in linkerbeen', 'pijn in rechterbeen', 'pijn in benen 's ochtends', 'pijn in benen 's avonds' of misschien 'pijn in been gedurende de hele dag'. Bij OCON zijn wij gewend aan alle klachten op dit terrein. Onze specialisten beschikken over een enorme dosis ervaring die dagelijks wordt aangevuld met wetenschappelijk onderzoek. Natuurlijk zult u de klachten al bespreken met uw huisarts, die hieraan een globaal oordeel kan koppelen. Is uw huisarts van mening dat doorverwijzing naar OCON voor u noodzakelijk is, dan zorgt de orthopedisch chirurg vervolgens voor de exacte vaststelling van het probleem.

 

Algemene oorzaken voor zere benen

Bij klachten die als pijnlijke benen zijn te classificeren, vraagt u zich vast af wat de oorzaak hiervan kan zijn. Dit valt vooraf niet eenvoudig aan te geven, want de oorzaken voor zere benen zijn velerlei. Wel is het mogelijk om een kleine algemene indicatie te geven. Zo zijn oorzaken vaak te vinden op de volgende terreinen:

  • trauma

  • slijtage

  • aangeborenheid

  • overbelasting

 

 

Pijn in been door trauma

Bij een pijnlijk been als gevolg van een trauma zorgt een beschadiging in het inwendige van uw been voor problemen. Met name als het trauma schade aan botten van bovenbeen of onderbeen, knieschijf of enkel heeft veroorzaakt, kan een chirurgische behandeling noodzakelijk zijn. Soms zit het probleem vooral in de pezen, spieren of kapsels, waardoor de met OCON samenwerkende fysiotherapeuten voor de juiste behandeling kunnen zorgen.

 

Pijnlijk been door slijtage

Slijtage treedt vooral op bij een langdurige (zware) belasting. Pijn in benen door slijtage komt vaker voor op hogere leeftijd. Het is een probleem waar de orthopedisch specialisten van OCON goed mee bekend zijn. Nader onderzoek van uw beenpijn zal moeten uitwijzen welke behandeling voor u het beste is.

 

Zere benen door aangeboren afwijking

Aangeboren afwijkingen kunnen ook pijn in de benen veroorzaken. Vaak wordt dit al op jongere leeftijd ontdekt. Door met uw kind naar OCON toe te komen, kan al in een vroeg traject de juiste behandeling worden gestart. Bij OCON zijn wij zeer gespecialiseerd in kinderorthopedie. De juiste kennis en gerichte behandeling helpt uw kind al jong weer goed op weg. Ook wanneer u pas op latere leeftijd merkt dat uw zere benen misschien met een aangeboren afwijking samenhangen, is een bezoek aan OCON beslist de moeite waard. Het is immers nooit te laat om zaken te herstellen.

Beenpijn door overbelasting

Bij overbelasting hebben de benen een te zware last om te verplaatsen. Dit kan samenhangen met het gewicht van uw lichaam, maar is vaak ook een gevolg van verkeerd tillen of het tillen van een te zware last. Bij pijn in de benen door overbelasting hoeft lang niet altijd chirurgisch te worden ingegrepen. In samenspraak met de fysiotherapeuten van ZGT kunnen gerichte oefeningen soms al een belangrijke bijdrage leveren aan het herstel.

 

Waarom heb ik pijnlijke benen?

Misschien vraagt u zich af waarom beenpijn juist bij u optreedt. Wanneer u rustig nadenkt over uw dagelijkse activiteiten, lukt het soms al om een oorzaak te ontdekken. Is er sprake van pijnlijke benen als gevolg van een trauma, dan is de oorzaak niet moeilijk te vinden. U bent misschien gevallen, uitgegleden of mogelijk betrokken geweest bij een ongeluk. Slijtage kan een logisch gevolg zijn van ouderdom, maar wordt misschien ook veroorzaakt door een onjuiste lichaamshouding of andere factoren. Pijnlijke benen door overbelasting hangen vaak met (te) zwaar werk samen. Ook hierbij kan bovendien een verkeerde lichaamshouding een rol spelen.

 

Andere oorzaken van pijn in benen

Niet altijd blijkt de aandoening die pijn in benen veroorzaakt op het terrein te liggen van de orthopedisch chirurg. Vaak wordt dit al door uw huisarts onderkend, maar er zijn ook gevallen waarbij dit pas na een grondig onderzoek bij OCON blijkt. Problemen met de bloedvaten in de benen kunnen beenpijn veroorzaken en ook een onopgemerkt gebleven hernia veroorzaakt soms een zeurende pijn in been of benen. Doordat OCON zich binnen de muren van ZGT bevindt, zijn de lijnen met alle andere specialisten kort. Mochten de onderzochte klachten hiertoe aanleiding geven, dan wordt u door onze orthopedisch chirurg direct doorverwezen naar de juiste specialist voor uw aandoening.

 

Anatomie van het been

Het been bestaat grofweg uit drie onderdelen. Dit zijn het bovenbeen, onderbeen en de voet. Het bovenbeen loopt van de heup tot de knie. Dit zogenoemde dijbeen is het grootste en sterkste pijpbeen in het menselijk lichaam. Het menselijk onderbeen bestaat uit twee beenderen. Dit zijn het scheenbeen en het kuitbeen. De platte bovenkant van het scheenbeen vormt tevens een onderdeel van het kniegewricht. Het kuitbeen is een dun pijpbeen dat aan de bovenkant verbonden is met het scheenbeen en aan de onderkant met de buitenenkel. De botten in het been zijn aan alle kanten omgeven door sterke spieren. Zij zorgen voor de bewegingen die het been maakt, zoals het bewegen naar binnen en naar buiten, buigen en strekken.

 

Raadpleeg uw huisarts

Wilt u graag een afspraak maken bij OCON? Dit kan alleen als u een verwijzing van uw huisarts heeft. Maak voordat u contact met ons opneemt eerst een afspraak met uw huisarts. Uw huisarts bepaalt of een afspraak bij OCON noodzakelijk is.