Rugklachten? OCON helpt.

 

Rugpijn is één van de meest voorkomende klachten in Nederland en komt voor op alle leeftijden. De oorzaken van rugklachten variëren sterk van letsels tot aangeboren afwijkingen. Ook verschilt de exacte plaats van de rugpijn van persoon tot persoon, maar lage rugpijn komt het vaakst voor. Bij veel rugklachten is er geen fysieke schade te vinden, maar dit betekent niet dat de rugklachten niet verholpen kunnen worden. Bij een gevoelige rug of extreme rugpijn kunt u een afspraak maken bij uw huisarts die u kan doorverwijzen naar een orthopedisch chirurg van OCON. De orthopedisch chirurgen van OCON zijn gespecialiseerd in het verhelpen van alle soorten rugklachten.

 

De oorzaken van rugklachten

Een aantal belangrijke oorzaken van veel rugklachten zijn een zittende levensstijl, overbelasting door te zwaar tillen, letsel door een ongeluk, ziektes en aangeboren afwijkingen. Als de rugklachten lang aanhouden, dan is het verstandig om uw huisarts te bezoeken. Uw huisarts probeert de oorzaak van uw pijnlijke rug te achterhalen of verwijst u door naar een specialist van OCON. Veelal vindt men geen fysieke schade die tot de rugklachten hebben geleid, maar vaak is er wel een behandeling mogelijk om de rugklachten te verminderen. Een orthopedisch chirurg van OCON onderscheidt een aantal soorten rugpijn die veroorzaakt worden door verschillende achterliggende problemen. Aan de hand van de gestelde diagnose stelt de orthopedisch chirurg een behandelplan op om uw rugproblemen te verhelpen. Een orthopedisch chirurg onderscheidt onder andere de volgende rugklachten die nader worden toegelicht:

 • Aspecifieke lage rugpijn

 • Rugklachten door spierproblemen

 • Rugpijn door wervelbeschadiging

 • Rugklachten door vernauwing van het wervelkanaal

 • Rugpijn door standafwijkingen van wervelkolom

 • Rugklachten door ziekte van Bechterew

 

 

Aspecifieke lage rugpijn

Verreweg het grootste deel van de mensen met rugproblemen klagen over hevige pijn in de onderrug aan de linker- of rechterzijde. Zoals eerder vermeld is er vaak geen fysieke oorzaak te vinden, maar er wordt aangenomen dat deze aspecifieke rugklachten veroorzaakt worden door overbelasting van de wervelkolom. Met name mensen die zwaar tillen, veel zitten, weinig bewegen, op leeftijd zijn of kampen met overgewicht zijn gevoelig voor lage rugpijn. Dit kan variëren van een zeurende pijn in de rug, plotseling pijn in de rug, lage rugklachten met uitstraling en rugpijn in de linker- of rechterzijde van de rug. Als de rugpijn aanhoudt, dan is het verstandig om een arts te raadplegen die u kan doorverwijzen naar een orthopedisch chirurg van OCON. Raadpleeg altijd een arts in de volgende gevallen:

 • De rugpijn vermindert niet na een week

 • De rugklachten worden erger, ook als u rust

 • De rugpijn straalt uit tot in uw tenen

 • De zere rug is het gevolg van een ongeval

 • De rugpijn gaat gepaard met andere symptomen zoals tintelingen, gewichtsverlies of plasproblemen

 

 

Rugklachten door spierproblemen

Rugklachten kunnen ook ontstaan door overbelasting van de spieren door te zwaar te tillen of door een verkeerde beweging. Vaak ontstaat deze vorm van rugpijn na een zware inspanning terwijl de spieren in de rug onderontwikkeld zijn. Rugproblemen door spierproblemen kunnen voorkomen in de onderrug, maar ook in de bovenrug en in de nek. Vanzelfsprekend hangt dit af van welke spieren overbelast raken door inspanning of een verkeerde beweging. Meestal gaat de pijn met voldoende rust vanzelf over omdat de spieren zich naar verloop van tijd herstellen. Raadpleeg een arts als de rugpijn niet vermindert binnen enkele dagen of als er sprake is van tintelingen of uitstraling naar de benen. Uw arts kan u doorverwijzen naar een orthopedisch chirurg van OCON om uw rugproblemen te verhelpen.

Rugpijn door wervelbeschadiging

Als u last van uw rug krijgt na een ongeval, dan is de kans groot dat u een wervelbeschadiging heeft opgelopen. Anders dan bij de aspecifieke rugklachten is er in dit geval wel sprake van fysieke schade. Een wervelbeschadiging kan ook aangeboren zijn of het gevolg zijn van een ziekte zoals osteoporose (botontkalking). Kapotte wervels kunnen leiden tot veel rugpijn, omdat er zich veel belangrijke zenuwen bevinden in de wervelkolom. Het is mogelijk dat u direct pijn in de rug heeft na een val, maar een beschadigde wervel kan ook pas na verloop van tijd voor rugklachten zorgen. Bij lage rugpijn na een val of pijn aan de wervelkolom is het verstandig om de hulp van uw huisarts in te schakelen. Hij kan een röntgenfoto laten maken om de schade in beeld te brengen. Uw arts kan u doorverwijzen naar OCON om uw rugklachten te laten behandelen door een orthopedisch chirurg.

 

Rugklachten door vernauwing van het wervelkanaal

Een vernauwing van het wervelkanaal kan aangeboren zijn of op latere leeftijd ontstaan doordat het wervelbot dikker wordt. Als het wervelkanaal nauwer wordt, raken de zenuwen bekneld. Deze beknelling van de zenuwen kan leiden tot veel verschillende rugklachten. Als de klachten niet verminderen of zelfs verergeren, dan kunt u zich laten doorverwijzen naar OCON door uw huisarts. Een orthopedisch chirurg van OCON kan uw rugpijn verhelpen met een pijnblokkade of een chirurgische ingreep. Een aantal voorbeelden van rugklachten bij een vernauwing van het wervelkanaal zijn:

 • Pijn achter op de rug

 • Pijn in rechterkant rug

 • Pijn in linkerkant rug

 • Plotseling rugpijn

 • Uitstralende rugpijn naar benen

 • Pijn in wervelkolom

 • Zeurende pijn in rug

 • Aanhoudende pijn in rug

 

 

Rugpijn door standafwijkingen van wervelkolom

De wervelkolom is bij iedereen enigszins gekromd, maar een abnormale kromming van de wervelkolom leidt tot rugklachten. Een aantal standafwijkingen van de wervelkolom verergert door een slechte houding, maar er zijn ook standafwijkingen van de wervelkolom die aangeboren zijn of niet gerelateerd aan een slechte houding. Scoliose is een kromming die vooral voorkomt bij jonge meisjes en de oorzaak is niet altijd bekend. Een andere afwijking is de ronde rug, ook wel hyperkyfose genoemd. Deze standafwijking uit zich bijvoorbeeld ook in een bochel en heeft soms te maken met een verkeerde houding. Ten slotte is er de holle rug, of hyperlordose, die vooral voorkomt bij mensen met overgewicht en zwangere vrouwen. Slappe buik- en rugspieren versterken een holle rug en leiden tot meer rugklachten. De orthopedisch chirurgen bij OCON verhelpen rugpijn door standafwijkingen van de wervelkolom met een behandeling op maat.

 

Rugklachten door de ziekte van Bechterew

Mensen met de ziekte van Bechterew hebben last van chronische ontstekingen van de gewrichten in de wervelkolom. Deze ontstekingen leiden tot chronische gewrichtspijn in de rug en zorgen voor een verstijfd gevoel. Typisch voor de ziekte van Bechterew is dat de rugpijn juist aanwezig is als men stilzit of -ligt en dat de pijn in de rug vermindert als men beweegt. De ziekte van Bechterew is voor een deel erfelijk, komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen en uit zich meestal vanaf een leeftijd tussen de 20 en 30 jaar.

 

De anatomie van de rug

Het belangrijkste onderdeel van de rug is de wervelkolom die een groot deel van het lichaamsgewicht draagt en het meest belast wordt bij inspanningen. Daarnaast lopen de belangrijkste zenuwen door het ruggenmerg. Deze zenuwen zijn essentieel voor het aansturen van bijvoorbeeld de armen en de benen. Door het complexe geheel van ruggenwervels, zenuwbanen, spieren en pezen, is het niet verwonderlijk dat er zoveel mogelijke oorzaken zijn voor rugpijn. De wervelkolom bestaat uit zeven nekwervels, twaalf borstwervels, vijf heiligbeenwervels en helemaal onderaan het staartbeentje. Tussen elk paar wervels zit een tussenwervelschijf die de wervelkolom enigszins flexibel maakt. De wervels zijn een soort ringen die op elkaar gestapeld zijn om het ruggenmerg heen. Het ruggenmerg is een buis die bescherming biedt aan de belangrijkste zenuwbanen in ons lichaam.

 

OCON behandelt rugklachten

OCON is een orthopedische kliniek en is verbonden aan de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). Onze 14 orthopedisch chirurgen hebben allemaal hun eigen specialisaties zodat wij als OCON in staat zijn om alle orthopedische aandoeningen te behandelen. Bij aanhoudende en ernstige rugklachten bent u bij OCON dus in deskundige en ervaren handen. Wij beschikken over een polikliniek, drie operatiekamers, een verpleegafdeling en een comfortabele ruimte voor dagopnames. Bij extreme rugklachten kunnen wij u een effectieve behandeling bieden die bijvoorbeeld bestaat uit een pijnblokkade of een rug- en wervelkolomchirurgie. U kunt ook bij OCON terecht voor de onderstaande ingrepen:

 • Kniechirurgie

 • Heupchirurgie

 • Hand-, pols-, en vingerchirurgie

 • Voet-, enkel- en teenchirurgie

 • Schouder- en elleboogchirurgie

 • Kinderorthopedie

 • Sportorthopedie

 • Traumatologie

 • Prothese- en revisiechirurgie

 

 

Wilt u graag een afspraak maken bij OCON? Dit kan alleen als u een verwijzing van uw huisarts heeft. Maak voordat u contact met ons opneemt eerst een afspraak met uw huisarts. Uw huisarts bepaalt of een afspraak bij OCON noodzakelijk is.