Second opinion aanvragen bij spier- en gewrichtsklachten

 

In de loop van hun leven krijgen veel mensen te maken met klachten of aandoeningen rond de gewrichten en het daarmee samenhangende bewegingsapparaat. Vaak brengt men dit soort ongemakken in verband met het ouder worden of ziet men ze als het gevolg daarvan, maar dit is lang niet altijd het geval. Met name mensen die zware arbeid verrichten of door hun werkzaamheden dagelijks repeterende bewegingen maken, lopen een verhoogd risico om bijvoorbeeld last van hun rug of pijn in hun armen te krijgen. Soms is de oorzaak van dergelijke of soortgelijke klachten echter niet zo eenvoudig aan te wijzen, en moet u als patiënt maar vertrouwen op de diagnose en behandelmethode van uw huisarts. Omdat u uw lichaam zelf het best voelt, ontstaat dan wel eens het idee dat uw huisarts op basis van het door u geschetste klachtenbeeld een verkeerde conclusie trekt. In dat geval is het altijd mogelijk om met behulp van een verwijzing een second opinion bij het ziekenhuis of de arts waar u onder behandeling staat aan te vragen.

 

Second opinion - wettelijk vastgelegd patiëntenrecht

 

Een second opinion is in de medische wereld eigenlijk niet meer dan een advies of een mening van een andere geneeskundige dan die waarbij de patiënt op dat moment onder behandeling staat. In de praktijk komt het er vaak op neer dat men voor een second opinion een arts anders dan de vaste huisarts inschakelt, maar ook wanneer het reeds zover is dat een gespecialiseerde geneeskundige u onderzoekt is het aanvragen van een second opinion bij een andere specialist mogelijk. Dit recht is wettelijk vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), die in 1995 in werking trad. Behalve het recht op een second opinion is in deze wet onder meer ook afgesproken dat patiënten het recht hebben om hun dossier op te vragen, is de informatieplicht geregeld en is een zogeheten toestemmingsvereiste vastgelegd. Dit laatste betekent dat bij een niet-acute of onmiddellijk levensbedreigende aandoening de patiënt altijd van tevoren schriftelijke- of mondelinge toestemming moet geven om de voorgestelde behandeling te laten uitvoeren. Als patiënt heeft u op deze manier dus de mogelijkheid om een second opinion bij een andere arts, specialist of orthopeed aan te vragen en af te wachten, alvorens u akkoord gaat met de behandelmethode die uw reguliere geneesheer voorstelt.

 

Vertrouwensband versus recht op second opinion

 

Een van de redenen dat wettelijk is geregeld dat patiënten indien zij dat wenselijk achten de gelegenheid krijgen om second opinion aanvragen in te dienen, is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Tegelijkertijd voorkomt deze wet dat bij de patiënt het idee overheerst dat hij of zij onderworpen is aan de mening van één enkele arts, zeker als dit een mening is die de patiënt wellicht als eenzijdig of onvolledig ervaart. Men kan zich echter ook voorstellen dat patiënten zich terughoudend opstellen bij het aanvragen van een second opinion bij hun huisarts of ziekenhuis. De patiënt zou hiermee immers de indruk kunnen wekken dat de vaste arts niet betrouwbaar of ter zake kundig genoeg is. Wanneer dergelijke gedachten spelen dient u zich echter te realiseren dat huisartsen, orthopedisch chirurgen, fysiotherapeuten en andere specialisten er ondertussen aan gewend zijn dat mensen een second opinion omtrent hun lichamelijke klachten willen horen. Vooral als het een ingrijpende behandeling betreft of wanneer de klachten die men ervaart niet helemaal overeenstemmen met de diagnose die een arts of specialist stelt, zal de patiënt geneigd zijn om een second opinion aan te vragen en zich te laten doorverwijzen. Er is dus geen reden om aan te nemen dat de vertrouwensband met bijvoorbeeld uw huisarts verstoord raakt omdat u de mening van een andere arts wilt horen over uw klachtenbeeld.

 

Op welk moment een second opinion aanvragen?

 

Hoewel u vooraf moet instemmen met een voorgestelde behandeling en men juist dit moment vaak aangrijpt voor het aanvragen van een second opinion, kan een patiënt zich altijd laten doorverwijzen om te vernemen hoe een andere arts of specialist erover denkt. Het is dus ook mogelijk om tijdens of zelfs na een behandeling naar het oordeel van een andere geneeskundige te vragen, zelfs als u van mening bent dat u in het beste ziekenhuis van Nederland onder behandeling bent. Immers, altijd bestaat de kans dat het uiteindelijke resultaat van een behandelmethode tegenvalt of dat tijdens de behandeling na verloop van tijd de indruk ontstaat dat het niet de juiste aanpak is. In dergelijke gevallen kunt u zich dus zonder meer tot de behandelend arts of specialist wenden met het verzoek voor een second opinion. Wat u zich hierbij wel moet realiseren is dat de specialist, orthopeed of arts die de second opinion maakt de behandeling niet overneemt. U zult dus te allen tijde onder behandeling blijven bij de geneeskundige waarmee u in eerste instantie in aanraking kwam. Een goede communicatie en het ondersteunen daarvan is voor de externe arts cruciaal voor het vaststellen van een tweede diagnose. Zo kan deze alleen met toestemming van de patiënt aanvullende informatie krijgen, en zijn de resultaten van de second opinion door de reguliere huisarts of specialist ook uitsluitend op te vragen als de patiënt hiermee akkoord gaat. Soms is het ook nodig om een nader lichamelijk onderzoek te laten uitvoeren door de tweede geneeskundige, maar u zult zoals vermeld niet zomaar van arts kunnen wisselen.

 

De uitslag van een second opinion

 

Een second opinion aanvragen bij een ziekenhuis of arts maakt het mogelijk om een beter inzicht te krijgen in uw klachten en de eventuele oorzaak en oplossing. Wanneer een externe arts eenzelfde soort diagnose stelt en een vergelijkbare behandelwijze oppert als uw eigenlijke geneesheer, dan is dit wellicht de bevestiging waarnaar u op zoek was en zal dit voor opluchting zorgen. Het kan echter ook zo zijn dat de voorgestelde behandeling afwijkt van wat uw reguliere arts adviseert, of misschien komt uit de second opinion zelfs een geheel andere diagnose voort. Veel patiënten vragen zich dan af waarom de resultaten zo verschillend zijn en welke behandeling het best is. Het inwinnen van voldoende informatie is onder dergelijke omstandigheden van groot belang. In dat geval moet een nader gesprek voor opheldering zorgen, want de keuze moet u uiteindelijk zelf maken. Een eventueel afwijkende diagnose brengt vanzelfsprekend mogelijk ook een andere behandelwijze met zich mee. Wanneer u na de second opinion van een specialist kunt kiezen uit twee behandelingen voor dezelfde aandoening, wordt het moeilijker. Dan helpen de volgende vragen u wellicht bij het maken van uw keuze:

  • Wat zijn de ervaringen met deze behandelingen?

  • Hoe groot is de kans op succes?

  • Wat is de duur per behandeling?

  • Wanneer kan ik op zijn vroegst worden geholpen?

  • Ben ik volledig geïnformeerd over beide behandelingen?

  • Hoe zit het met de vergoeding door mijn zorgverzekeraar?

 

De antwoorden op deze en eventuele andere vragen die zich aandienen helpen u dan hopelijk met het bepalen van een behandelwijze waar u zich het prettigst bij voelt, of die u het meeste vertrouwen geeft.

Second opinion aanvragen, wanneer geen doorverwijzing?

Een behandelend arts, specialist, orthopeed of een andere bij een ziekenhuis of medische instelling aangesloten geneeskundige die van een patiënt een aanvraag voor een second opinion krijgt voorgelegd, moet dit verzoek in principe altijd inwilligen. De externe arts moet zich overigens deskundig genoeg vinden het verzoek aan te nemen. Soms is de huisarts of specialist bereid u te helpen met het vinden van een gespecialiseerde collega om een second opinion te stellen. Het kan echter ook gebeuren dat uw vaste arts hierin terughoudend is. In uitzonderlijke gevallen wordt helemaal geen doorverwijzing afgegeven. Een arts die dit besluit neemt, doet dat niet voor niets en alleen wanneer daar goede beweegredenen voor zijn. Enkele belangrijke argumenten zijn bijvoorbeeld dat de patiënt aanhoudend blijft vragen om een second opinion voor dezelfde lichamelijke klachten of als gebleken is dat deze de neiging heeft om bij elk oordeel van de vaste arts om de mening van een tweede geneeskundige te vragen. Wilt uw arts u om deze of een andere reden niet direct een doorverwijzing geven, dan kunt u afspreken om een nieuwe aanvraag te doen als uw lichamelijke toestand na enige tijd niet is verbeterd.

 

OCON - second opinion orthopedie aanvragen

 

Lichamelijke ongemakken als schouderklachten, pijn in het kniegewricht of last van de pols houden soms lang aan, terwijl de oorzaak lang niet altijd bekend lijkt. Het is dan raadzaam om een second opinion orthopedie aan te vragen voor een gespecialiseerde instelling als OCON. Als gerenommeerde orthopedische kliniek beschikt OCON over uitstekende orthopedisch chirurgen, met specialisaties in het behandelen van een groot aantal aandoeningen aan de gewrichten, de wervelkolom en de ledematen. OCON is gevestigd in Hengelo en Almelo, en werkt intensief samen met de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT). De kliniek in Hengelo bevindt zich zelfs binnen de muren van de ZGT, zodat andere specialisten indien nodig snel adviezen kunnen verstrekken. Orthopedisch chirurgen die aangesloten zijn bij OCON beheersen het vakgebied van de algemene orthopedie en hebben ook ieder hun eigen specialisatie. Wanneer u een second opinion rond orthopedie wenst, vindt u binnen OCON dus altijd een gespecialiseerde geneeskundige. Wilt u voor een diagnose van uw gewrichtsklachten graag de mening van een deskundige en dus de second opinion van een orthopeed? Vraag dan aan uw huisarts of aan de arts van uw vaste ziekenhuis om een doorverwijzing naar de kliniek van OCON. Dat maakt het beter!