phone icon 088 - 708 5876 Login medewerkers

FUN project - stap 1: fietspadspoor

Datum:27 November 2018 14:58

In Nederland wordt ongeveer 8% van kinderen te vroeg geboren. Hoewel de overleving van deze populatie in de afgelopen decennia sterk is verbeterd is de morbiditeit onverminderd hoog. Afwijkingen in de ontwikkeling van ogen, longen en motorische vaardigheden komen helaas nog vaak voor in deze patiëntenpopulatie. In de huidige poliklinische follow-up van motorische ontwikkeling wordt de ‘Movement Assessment Battery for Children-2’ (MABC-2) gebruikt, een gevalideerde maar arbeidsintensieve en weinig verfijnde methode. Een geautomatiseerde en verfijndere evaluatie van de motorische ontwikkeling van prematuren is nog nooit gedaan en is een technische uitdaging maar zal, indien succesvol, de behandelmogelijkheden van deze kwetsbare populatie revolutioneren. Binnen het FUN project wordt gewerkt aan het ontwikkelen van technologische mogelijkheden om de motorische vaardigheden van deze kinderen te onderzoeken. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van een tablet met druksensoren en een speciale pen zodat we de fijne motoriek kunnen onderzoeken. Bekijk hier de video. 
De komende maanden gaan we ons richten op het testen van de grove motoriek (balans, coördinatie, bewegingsuitvoer) tijdens de inspanningstesten welke deze kinderen op een springkussen uitvoeren bij OCON Sportmedische kliniek uitvoeren onder begeleiding van sportarts Jean Driessen.

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met MST, RRD, Universiteit Twente en Saxion.