phone icon 088 - 708 5876 Login medewerkers

Een dag in het leven van de orthopedisch chirurg

Mark Havinga
Orthopedisch chirurg
Aandachtsgebied: wervelkolomchirurgie en knie(revisie)prothesiologie

07.30 – 08.00
Na thuis de nodige broodjes voor de kinderen te hebben gesmeerd, begint de dag met de gezamenlijke overdracht met de collega orthopedisch chirurgen, arts-assistenten, verpleegkundig specialisten en coassistenten. Hierbij worden ook de indicaties voor de operaties van de week daarop besproken en de röntgenfoto’s van de dag daarvoor beoordeeld.

08.00 – 16.00
Nu snel naar de operatiekamers waar de eerste patiënt wordt binnengebracht voor de operatie. Dit is een belangrijk moment, aangezien voor iedere operatie een time-out moment plaatsvindt. Met het gehele team wordt een checklist doorlopen en geregistreerd om alle belangrijke zaken voor, tijdens en na de operatie te inventariseren. In de dagen voor de operatie bestudeer ik zelf nogmaals de dossiers van de patiënten om me goed voor te bereiden op de operatie. Ook aan het einde van de operatie vindt een gezamenlijk evaluatiemoment plaats met het gehele team.

Gedurende de dag worden naar gelang van de complexiteit van de operatie gemiddeld tussen de 4 en 6 patiënten geopereerd. Aangezien ik me voornamelijk bezighoudt met operaties aan de wervelkolom en het plaatsen van knieprotheses betreft het vaak zwaardere operaties. Operaties aan de rug kunnen zomaar een aantal uren achtereen in beslag nemen waarbij schroeven en kooitjes in de rug geplaatst worden en gebruik gemaakt wordt van een microscoop en röntgenbuis. Na iedere operatie maak ik direct een operatieverslag en registreer ik de instructies voor de nabehandeling. Bij grote rugoperaties bel ik na de operatie met de familie van de patiënt om uitleg te geven over het verloop van de operatie.

16.00 - 17.00 
Na een dag opereren volgt om vier uur nog een ronde langs de afdeling om mijn patiënten te bezoeken. Soms zie ik aansluitend nog een paar spoed patiënten op de polikliniek en loop ik langs het secretariaat om de administratie weg te werken en de vragen die zich gedurende de dag hebben opgestapeld te beantwoorden.

17.00 - ….?
Meestal volgt een patiëntenbespreking of vergadering van een commissie in of buiten het ziekenhuis. Ik probeer zoveel mogelijk om uiterlijk half zeven bij het avondeten met mijn gezin aanwezig te zijn. 

Op andere dagen doe ik de hele dag polikliniek