phone icon 088 - 708 5876 Login medewerkers

Sportmedisch onderzoek duiksport

Sportmedisch onderzoek duiksport

Hier vindt u de belangrijkste informatie over het sportmedisch onderzoek duiksport:

Voor wie?
Voor PADI en Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) is een sportmedisch onderzoek duiksport verplicht.
Een goedkeuringsbewijs van een sportarts is overal in de wereld geldig.
De NOB stelt als regel dat een keuring drie jaar geldig is.

Ben je ouder dan 50 jaar dan is dit één jaar. Internationale organisaties stellen variabele verplichtingen, van 1 tot 5 jaar.

Inhoud keuring
Lengte, gewicht, vetpercentage, ogentest, algemeen intern onderzoek (inclusief urine-onderzoek), sportspecifiek onderzoek van het bewegingsapparaat, longfunctie, KNO-onderzoek.

Uitbreiding met inspanningstest op indicatie
Als sportmedische instelling houden wij ons aan de landelijke richtlijnen. Dit betekent dat op indicatie het onderzoek
mogelijk moet worden uitgebreid met een inspanningstest.
Indicatie factoren: duikers met een verhoogd cardiovasculair risicoprofiel (overgewicht, verhoogde bloeddruk, hart- en vaatziekten in de familie en/of suikerziekte). Let er op dat hier extra kosten aan verbonden zijn.

Uitbreiding bloedonderzoek en rust-ECG bij 50 jaar en ouder
Als u 50 jaar of ouder bent dan zal er ook bloedonderzoek en een rust-ECG (hartfilmpje) worden verricht.

Meenemen
Urine voor het urine-onderzoek.
De ingevulde medische vragenlijst die u meegestuurd heeft gekregen bij uw afspraakbevestiging en eventueel het labformulier
voor het bloedprikken. U hoeft voor dit onderzoek geen speciale sportkleding mee te nemen.

Kosten*
De kosten voor een sportmedisch onderzoek duiksport bedraagt € 149,00.
De kosten voor een sportmedisch onderzoek duiksport + bloedonderzoek en rust-ECG bedraagt € 181,50.
De extra kosten van een eventuele aanvullende inspanningstest bedraagt € 135,00.

Formulier
Vragenlijst duikkeuring

Meer informatie
www.sportzorg.nl

www.duikkeuring.nl

* Prijswijzigingen voorbehouden.