Ocon Orthopedisch & Ocon SportOcon OrthopedischOcon Sport
UmoooveUmooove
Ocon Orthopedisch & Ocon SportOcon OrthopedischOcon Sport
UmoooveUmooove

Patella luxatie

Aandoening Wat is patella luxatie?

Patella luxatie betekent letterlijk: ontwrichting van de knieschijf (patella), de knieschijf verplaatst zich uit haar normale positie (in de bovenbeen groeve), in de volksmond ‘de knieschijf is uit de kom’ (zie figuur 1) (niet te verwarren met ‘de knie is uit de kom’). De patella bevindt zich aan de voorkant van de knie en zit vast aan de pees van de bovenbeenspier (quadriceps spier), deze spier bevindt zich aan de bovenkant van het bovenbeen en loopt van de lies tot aan het scheenbeen (figuur 1). De knieschijf, de bovenbeenspier en de aanhechting van de knieschijfpees op het onderbeen zorgen ervoor dat de knie gestrekt kan worden. Aan de achterkant van de patella zit kraakbeen, dit kraakbeen zorgt ervoor dat de knieschijf soepel kan bewegen over het bovenbeen. Wanneer de knie uit de kom schiet dan zal de knieschijf bijna altijd naar de zijkant (buitenkant) van de knie schieten. Meestal schiet een knie vrij snel vanzelf weer terug naar de oorspronkelijke positie, soms is hier hulp bij nodig (bijvoorbeeld door een ambulanceverpleegkundige of in het ziekenhuis). Bij 17% van de mensen die een eerste patella luxatie hebben opgelopen ontstaat instabiliteit van de knie. Op enig moment zal hierdoor een 2e luxatie ontstaan. Na een 2e luxatie is de kans op herhaling zelfs 50% of meer. De kans op een 2e luxatie of vaker is vooral aanwezig bij jongere mensen en vaak zijn er aanwijsbare ‘aangeboren’ anatomische afwijkingen.

3-1-8-patella_luxatie-a.png Wat zijn de oorzaken van een gescheurde binnenste knieband?

Het verschieten van de knieschijf kan verschillende oorzaken hebben en is meestal een combinatie van oorzaken:

  • Letsel: het overgrote deel van de eerste knieschijf luxaties ontstaat tijdens uitoefenen van sport. Wanneer men zich op een bepaalde manier plots verdraait of op de knie valt kan het zijn dat de banden die de knieschijf op zijn plaats houden uitrekken of scheuren. De knieschijf krijgt dan plots teveel ruimte en kan uit zijn normale positie schieten. Dit treedt vooral op tijdens sport waarbij plots en snel gedraaid wordt, zoals balsporten (voetbal, handbal, basketbal, et cetera). Het kan zijn dat er ook aangeboren afwijkingen aanwezig zijn die de kans op een dergelijke knieschijf luxatie vergroten.
  • Aangeboren afwijkingen: het kniegewricht kan anders ontwikkeld zijn waardoor deze de knieschijf makkelijker uit zijn plek schiet. Hierdoor kan een chronische knieschijf instabiliteit ontstaan waarbij de knieschijf sneller in zijn geheel of gedeeltelijk verschiet.
  • Overige factoren: naast de genoemde 2 factoren kunnen vele andere bijdragende factoren spelen. Zo komt deze problematiek het meest voor bij adolescenten (rond/na de groeispurt): de spiergroei is in deze fase nog niet aangepast aan de botgroei (groeispurt), de spiergroei gaat langzamer dan de botgroei, waardoor de spieren de krachten op de knieschijf minder goed kunnen opvangen. Knieschijfluxaties ontstaan dan ook typisch in deze leeftijdsfase.
Klachten en symptomen In welke levensfase komt het voor?

Het overgrote deel van de eerste patella luxatie bij de mens ontstaat op adolescente leeftijd (10-20 jaar, 31 van de 100.000 mensen) en tevens op jongvolwassene leeftijd (20-30 jaar, 11 van de 100.000 mensen). Patella luxatie komt iets vaker voor bij vrouwen dan mannen.

Welke klachten en symptomen kan iemand hebben?

Het verschieten van de knieschijf is veelal erg pijnlijk, vooral op het moment dat de knieschijf nog uit de kom is (dus nog buiten de normale positie bevindt). Tevens is de knie vaak gezwollen. De pijn is doorgaans aanzienlijk minder zodra de knieschijf weer in zijn normale positie zit. Meestal springt de knieschijf vanzelf weer in zijn normale positie, soms niet en is hier hulp bij nodig (bijvoorbeeld door een ambulanceverpleegkundige of in het ziekenhuis). Nadien kan de patiënt een gevoel van instabiliteit ervaren..


Diagnose en onderzoek Hoe en door wie wordt de diagnose gesteld?

De diagnose wordt doorgaans gesteld door een arts, veelal op de eerste hulp van het ziekenhuis. De arts zal eerst uw voorgeschiedenis doornemen en bespreken wat er exact is gebeurd. Op basis hiervan is het vaak al duidelijk op te maken dat u een knieschijf luxatie heeft doorgemaakt. Wanneer u aangeeft dat de knieschijf uit de kom is geschoten en vervolgens weer teruggeschoten is dan zal de arts enkele onderzoeken uitvoeren. Wanneer de knieschijf nog geluxeerd is dan zal dit duidelijk zichtbaar en voelbaar zijn en kan de diagnose nog eenvoudiger gesteld worden. De knieschijf zal dan zo spoedig moeten worden teruggebracht in zijn normale positie, dit gaat via het langzaam in strekstand brengen van de knie terwijl de arts de knieschijf met zijn hand op zijn plaats brengt. Lichamelijk onderzoek is in de acute fase vaak lastig vanwege zwelling en pijn, na enkele weken is de knie vaak beter te testen, er wordt dan specifiek gelet op de knieschijf. Op basis van al deze informatie, aangevuld met een röntgenfoto om andere afwijkingen uit te sluiten, is de diagnose van patella luxatie meestal te stellen.

Welke onderzoeken worden gedaan?

Nadat de arts lichamelijk onderzoek uitgevoerd heeft wordt een röntgenfoto gemaakt. Op een röntgenfoto is duidelijk zichtbaar waar de knieschijf zich bevindt, en of er sprake is van een breuk. In sommige gevallen volgt nadere diagnostiek, uw orthopedisch chirurg kan dit met u bespreken.

Orthopedisch chirurgen
imagedr. R.A.G. Hoogeslag

Bekijk profiel

imageA.H. van Houten

Bekijk profiel

imageJ.C. Rompen

Bekijk profiel

imagedr. T.S. de Windt

Bekijk profiel

Hengelo

Orthopedie en sport

Geerdinksweg 141

7555 DL Hengelo

Almelo

Orthopedie

Zilvermeeuw 1

7609 PP Almelo

Trifora Enschede

Buitenlocatie sport

Kotkampweg 65

7531 AS Enschede

Postadres

Postbus 546

7550 AM Hengelo

Erkend door

niazscas