phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Geplande zorg OCON vindt doorgang

Datum:14 October 2020 21:05

OCON Orthopedische kliniek kan alle geplande zorg op dit moment nog gewoon leveren. In overleg met de door ons omringende ziekenhuizen is afgesproken dat OCON de reguliere zorg blijft leveren zo lang dit kan.

Alle regionale zorgaanbieders stemmen in het ROAZ overleg (Regionaal Overleg Acute Zorg) voortdurend onderling af over de te nemen maatregelen.
In de ziekenhuizen MST, ZGT en SKB neemt het aantal patiënten met COVID dagelijks toe. Om de toestroom van patiënten te kunnen beheersen moeten de ziekenhuizen extra cohortafdelingen inrichten voor COVID zorg. Dit zijn afdelingen die strikt geïsoleerd zijn van de overige afdelingen. Om dat te kunnen realiseren moeten medewerkers en ruimtes vrijgespeeld worden die normaliter worden ingezet voor de reguliere ziekenhuiszorg. Dit kan alleen als de andere zorg wordt afgeschaald. Dit gebeurt op dit moment in genoemde ziekenhuizen, maar de mate waarin verschilt per ziekenhuis.
Indien de situatie in genoemde ziekenhuizen nijpender wordt, zal ook OCON afschalen om menskracht vrij te spelen ten behoeve van ondersteuning in de COVID zorg. 

Ziekenhuizen en Spoedeisende Hulpposten blijven te allen tijde beschikbaar voor mensen die dringend zorg nodig hebben. Mensen kunnen ook op de normale wijze contact opnemen met hun huisarts om een afspraak te maken.