phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Gezamenlijke poli handtherapeuten ZGT en orthopedisch handchirurgen OCON

Datum:25 July 2018 10:02

Patiënten met hand- en polsproblemen die zijn behandeld door specialisten van OCON Orthopedische kliniek, beschikken voortaan in de meeste gevallen al na het eerste polibezoek over een compleet behandelplan. Dit is mogelijk, omdat de hand-pols specialisten Edwin Ooms en Anne Vochteloo sinds kort gezamenlijk poli houden met de handtherapeuten van ZGT. 
De zorgverleners van OCON en ZGT werken al lange tijd nauw samen. Om het contact met en voor de patiënt zo laagdrempelig en efficiënt mogelijk te maken, is besloten tot verdergaande samenwerking. In de oude situatie kwamen de patiënten bij de handtherapeut, na een polibezoek aan de specialist, vaak op een andere dag.
De handtherapeuten verzorgen zowel de conservatieve als postoperatieve behandeling met spalk- en/of oefentherapie. In de nieuwe situatie zien orthopeed en therapeut de nieuwe patiënten dus samen. Waar mogelijk en nodig kan meteen een brace of spalk en de eerste instructies voor oefeningen worden gegeven. Dit scheelt vaak een extra bezoek aan het ziekenhuis! 
Op onze schouder-, sport- en rugpoli’s wordt al langere tijd op deze manier samen gewerkt. De nieuwe poli’s zijn zowel in Hengelo (route 0.5) als in Almelo (route 1.9) op de polikliniek van OCON.