phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Kies in 2023 de juiste zorgverzekering en verzeker u van de beste zorg bij OCON

Datum:15 November 2022 17:57

OCON heeft tot nu toe ieder jaar contracten met alle zorgverzekeraars, zodat onze zorg voor u volledig wordt vergoed. Betaling van uw eigen risico verrekent uw zorgverzekeraar rechtstreeks met u.

 

Kwaliteit heeft een prijs: informeer goed bij uw zorgverzekeraar

Zonder financiële dekking kunnen ziekenhuizen geen goede zorg leveren. Daarom sluit OCON alleen contracten met zorgverzekeraars die voldoende financiële dekking bieden. Anders sluiten wij geen contract. In dat geval zijn wij genoodzaakt de rekening rechtstreeks naar u als patiënt te sturen. Heeft u hier vragen over, neem dan nu al contact op met uw zorgverzekeraar, voordat u een zorgpolis voor 2023 kiest.

 

Via onze website en social media houden wij u op de hoogte van de lopende onderhandelingen.

 

Hoge inflatie, hoge looneisen: definitieve tarieven pas in de loop van 2023 bekend

Onze leveranciers van medische producten berekenen de hogere prijzen al maanden aan ons door. En de vakbonden eisen in 2023 loonsverhogingen van meer dan 10%. Om dat allemaal te kunnen betalen moeten wij veel hogere tarieven bij de zorgverzekeraars in rekening gaan brengen. Wij kunnen de tarieven voor 2023 pas berekenen als de uitkomst van de cao-onderhandelingen bekend is. De huidige cao loopt 1 februari 2023 af. Maar het is onbekend of tegen die tijd overeenstemming is bereikt over een nieuwe cao.

 

Zorgplicht verzekeraars

In plaats van vaste tarieven, bieden wij zorgverzekeraars wel duidelijkheid. Daarvoor hanteren wij een rekenmethode. Een iets andere werkwijze dan normaal, maar de omstandigheden zijn nu eenmaal anders. Zorgverzekeraars krijgen zo wel een eerlijke kans hun wettelijke zorgplicht richting u na te blijven komen.

 

Het stappenplan kent drie basisstappen:

 

Stappenplan indexatie tarieven 2023 – rekenmethode om zorgverzekeraars in staat te stellen zorgplicht na te blijven komen

Prijslijst

1.        

2.        

3.        

 

Minimale indexering

koepelorganisaties

NVZ, NFU, ZN, ZKN

Decemberraming inflatie

2022 (%)

Verschil

CAO-index

koepelorganisaties (4,74%)

en werkelijke cao-ontwikkeling

(60% weging)

Index

7,39%

volgt

volgt na afronding CAO-onderhandeling

 

Per zorgverzekeraar komen er soms aanvullende stappen bij. Bijvoorbeeld als een zorgverzekeraar een deel van de zorgkosten over eerdere jaren nog steeds niet betaald heeft.

 

Patiënten steeds mobieler: plafondafspraken niet langer werkbaar

Door lange wachtlijsten in het hele land, behandelen wij inmiddels vier keer zoveel patiënten uit andere delen van Nederland dan voor corona. Het is niet betrouwbaar te voorspellen waar patiënten die naar OCON komen, verzekerd zijn. Net als bij veel ziekenhuizen, bleken de zorgverzekeraars er bij ons in 2022 helemaal naast te zitten met de voorspelling van de zorgvraag.

 

Maar iedereen heeft recht op goede zorg. En wij sluiten niemand uit. Daarom bieden wij zorgverzekeraars niet langer contracten aan met een te krap budgetplafond. Want die contractvorm levert onbeheersbare financiële tekorten voor OCON op.

 

Volg onze onderhandelingen

De kleurcodering geeft onze verwachting weer ten aanzien van de lopende onderhandelingen. Meer groen betekent dat we verder zijn in de onderhandelingen. Dat maakt de kans groter dat we ook in 2023 een contract sluiten met die zorgverzekeraar, en dat uw zorg vergoed wordt. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

 

 

 

OCON levert orthopedische en sportmedische zorg van de hoogste kwaliteit. Dagelijks staan wij met ruim 220 verpleegkundigen, OK medewerkers, medisch specialisten, secretaresses en overige medewerkers voor u klaar. Daarvoor vragen wij van zorgverzekeraars een eerlijk tarief.

 

U kunt nog tot en met 31 december 2022 overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

 

Voor vragen kunt u zich per email tot ons wenden of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.