phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Nieuwe samenwerkingsafspraken tussen ZGT en OCON dragen bij aan ontwikkeling locatie Hengelo

Datum:04 October 2018 08:30

ZGT en OCON Orthopedische en sportmedische kliniek zijn tot nieuwe samenwerkingsafspraken gekomen voor de toekomst. Vanaf 1 januari aanstaande zal OCON als volledig zelfstandige kliniek binnen de muren van ZGT gaan werken. De verwachting is dat daardoor op jaarbasis zo’n 800 orthopedische operaties van Almelo naar Hengelo kunnen verhuizen. De nieuwe samenwerkingsafspraken dragen daarmee bij aan de verdere ontwikkeling van ZGT-locatie Hengelo. Voor de patiënt verandert in het nieuwe kalenderjaar alleen de naam op de declaratie bij de zorgverzekeraar.

“We hebben de ambitie om van locatie Hengelo een aansprekend centrum te maken voor hoogwaardige planbare zorg met een korte verblijfsduur; waarbij we de uitstekende faciliteiten zoals de ruime operatiekamers en verpleegafdelingen, maar ook de poliklinische afdelingen, nog beter gaan benutten”, licht Wolter Odding, lid Raad van Bestuur ZGT, toe. “De planbare zorg van OCON past goed bij het profiel van Hengelo. Door die locatie optimaal te gebruiken neemt bovendien de druk op locatie Almelo af. Almelo zal zich verder profileren als de locatie voor acute en hoogrisico zorg, in lijn met ons ingezette locatiebeleid. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe samenwerkingsafspraken met OCON is de huurovereenkomst voor een periode van tien jaar. Daarmee is voor onze patiënten goede orthopedische zorg binnen ZGT-muren voor de lange termijn gewaarborgd.”

“Al sinds de oprichting in 2010 staan onze patiënten centraal en zit gastvrijheid en innovatief werken in ons DNA”, aldus Christiaan Rompen, medisch directeur OCON Orthopedische kliniek. “We streven voortdurend naar verdere verbetering van de orthopedische en sportmedische zorg in Twente. Nu ZGT nog meer de planbare zorg in Hengelo gaat concentreren is dit een uitstekend moment voor verdere ontwikkeling van OCON op locatie Hengelo. Met een eigen WTZi-registratie (Wet Toelating Zorginstellingen) hebben we meer regie en kan tot een doelmatiger inzet van de mensen en middelen worden gekomen. Innovaties op het gebied van perioperatieve zorg en pijnbestrijding maken het steeds minder noodzakelijk dat patiënten na de operatie opgenomen blijven. Met gerichte lokale verdoving van zenuwen ervaren patiënten nagenoeg geen pijn in de periode na de operatie en kunnen zij comfortabel thuis herstellen. Een moderne werkwijze die past bij wat ZGT gaat doen op locatie Hengelo.”

Bij OCON werken 16 orthopedisch chirurgen, 3 sportartsen en 180 medewerkers.