phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

OCON onderzoekt verschillende slaaphoudingsadviezen na een heupprothese operatie

Datum:07 January 2015 15:06
Jaarlijks worden in Nederland rond de 25.000 heupprotheses geplaatst. In 2013 heeft OCON ruim 600 heupprotheses geplaatst. OCON is hiermee één van de ziekenhuizen/klinieken in Nederland met de meeste ervaring in het plaatsen van heupprotheses.

In de eerste weken na de operatie is het uit de kom schieten van de heupprothese (luxatie) één van de vervelendste complicaties. Om de kans op een luxatie te verkleinen krijgen patiënten de eerste 8 weken na de operatie een leefmethode voorgeschreven die bestaat uit verschillende leefregels . Zo moeten patiënten na het plaatsen van een totale heupprothese 8 tot 12 weken op hun rug slapen. Veel patiënten ervaren deze leefregel als erg belastend en benoemen een slechte nachtrust. Een slechte nachtrust heeft mogelijk een minder gunstig effect op het functionele herstel van patiënten. Een inventariserende enquête laat zien dat de meeste Nederlandse ziekenhuizen deze leefregel hanteren. Het is echter nooit wetenschappelijk aangetoond dat dit slaaphoudingsadvies daadwerkelijk zorgt voor een kleinere kans op een heupluxatie in de eerste weken na het plaatsen van een heupprothese.

Dit is voor OCON een reden om te onderzoeken of er verschil is in luxatiepercentage tussen twee verschillende slaaphoudingsadviezen. Na toestemming van de Medische Etische Toetsingscommissie is het onderzoek in juni 2014 van start gegaan. Naar verwachting zal het onderzoek 2 tot 3 jaar duren. Dr. Peters, orthopedisch chirurg stuurt dit onderzoek aan en wordt hierin ondersteund door Rianne Huis in ’t Veld, onderzoekscoordinator en Miranda Tijink, gespecialiseerd verpleegkundige.

Er zullen rond de 450 patiënten deelnemen aan het onderzoek, opgesplitst in 2 groepen waarbij iedere groep een ander advies krijgt ten aanzien van slaaphouding. Met dit onderzoek willen we aantonen dat er geen verschil in luxatiepercentage bestaat tussen beide groepen. Op basis van de uitkomsten van deze studie kan vervolgens het advies ten aanzien van slaaphouding worden aangepast. Mocht u meer informatie willen over het onderzoek of mocht u binnenkort een heupprothese operatie ondergaan bij het OCON en graag mee willen doen aan dit onderzoek dan kunt u contact opnemen via info@ocon.nl 

Vergoeding behandeling OCON door zorgverzekeraars 

Er is enige onduidelijkheid bij patiënten over de vergoeding van een behandeling bij OCON door de zorgverzekeraar. Voordat een patiënt zich laat behandelen bij OCON, informeert deze vaak bij zijn/haar zorgverzekeraar of de behandeling vergoed wordt. Wij merken dat patiënten af en toe reactie krijgen van de zorgverzekeraar dat een behandeling door OCON niet wordt vergoed. Nu is het echter zo dat de facturering van al uw behandelingen bij OCON uit naam van ZGT (ZiekenhuisGroep Twente) naar de zorgverzekering gaat in plaats van uit naam van OCON. ZGT stuurt voor uw behandeling bij OCON de factuur rechtstreeks naar de zorgverzekering en ZGT heeft met het merendeel van de zorgverzekeraars overeenkomsten.

Wij hebben de onduidelijkheid over vergoedingen bij diverse zorgverzekeraars aangekaart, maar blijkbaar is het nog steeds niet altijd duidelijk bij alle zorgverzekeraars en krijgen patiënten geen goede informatie. Wij blijven dit bij de zorgverzekeraars onder de aandacht brengen, zodat u als patiënt goed voorgelicht wordt over de vergoeding van uw behandeling.