phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

OCON opent nieuwe poli voor heupprothese

Datum:21 February 2017 15:04

PERSBERICHT

 

Patiënten weten in één dag waar ze aan toe zijn

OCON opent nieuwe poli voor heupprothese

 

Mensen met klachten over hun heup prothese moeten een langdurig traject doorlopen voor een diagnose is gesteld en ze geholpen worden. Het is orthopeed Dean Pakvis van het Orthopedisch Centrum Oost Nederland (OCON) in Hengelo een doorn in het oog. Zijn antwoord is de Heup In de Problemen poli (HIP-poli). ’s Morgens doorloopt een patiënt het hele onderzoekstraject, aan het eind van dezelfde dag krijgt hij of zij een behandeladvies. Op 9 februari worden de eerste patiënten verwacht. 

 “Deze benadering is nieuw in Nederland”, zegt Pakvis. “Wij zijn er absoluut van overtuigd dat deze opzet in een behoefte voorziet. Het is ook niet leuk om telkens opnieuw een afspraak te moeten maken voor een onderzoek, terwijl jouw heupprothese problemen veroorzaakt die vaak gepaard gaan met pijn. Ook voor ons is de huidige werkwijze niet handig. Ruim een jaar geleden bedacht ik mij dat het anders moest kunnen, mede ook in het kader van onze kijk op hospitality, de patiënt vriendelijkheid die wij hoog in het vaandel hebben staan.” 

Pure winst voor de patiënt, terwijl ook het kostenplaatje voor gezondheidszorg daalt door minder consulten en snellere diagnose door gespecialiseerde behandelaars. Pakvis en zijn drie collega’s die zijn gespecialiseerd in revisie chirurgie hebben in dit kader afspraken gemaakt met radiologen, het laboratorium en de collega’s van de operatiekamers van het ZGT (binnen wiens muren de zelfstandige kliniek actief is) om hun nieuwe behandelmethode te kunnen toepassen. Medewerking van die disciplines is hiervoor een vereiste. Hij kreeg uitsluitend bijval, maar hoe gaat een en ander vanaf 9 februari dan in zijn werk?

Pakvis: “Het begint met een verwijzing van een patiënt naar ons door een huisarts, fysiotherapeut of een collega specialist van een ander ziekenhuis ergens in het land. Dit laatste gebeurt regelmatig, omdat wij met onze revisie chirurgie een zekere faam hebben verworven. Voor wij de patiënt zelf zien vragen wij eerst zijn of haar medische gegevens op en krijgt de patiënt een vragenlijst. Die kan digitaal worden ingevuld, maar ook schriftelijk. Dat is een stuk voorbereiding en voorkomt dat wij bij een eerste ontmoeting nog een kanonnade aan vragen moeten stellen. Nog voor die eerste ontmoeting heeft de patiënt ’s morgens tussen acht en tien al bloed laten prikken en is er een scan van de heup gemaakt. Daarna, tussen tien en twaalf is er een consult met mij of een collega. We lopen alle gegevens nog een keer door. Aan het eind van de dag krijgt de patiënt een telefoontje van één van ons met de diagnose en het behandeladvies. Dat gaat ook naar de huisarts of de verwijzende collega orthopeed.”

Indien het advies luidt dat een chirurgische behandeling mogelijk is worden de vervolgstappen in overleg met de patiënt bepaald. Als de conclusie is dat een operatie noodzakelijk is, is de urgentie bepalend voor de vraag wanneer deze wordt uitgevoerd. Bij verdenking van en acute infectie nog dezelfde dag. Is dit niet nodig, bijvoorbeeld bij verdenking op een chronische infectie, dan volgt een punctie om te achterhalen wat de veroorzaker van de infectie is. Het kan tot twee weken duren om daar achter te komen. Bij sommige bacteriën zie je pas na twee weken kweek ‘beweging’. Daarna kan er gericht worden behandeld, zo nodig via een ‘one stage’ operatie. “Dat is een grote ingrijpende, langdurige en technisch ingewikkelde operatie, waarbij de problematiek in één keer wordt aangepakt. Een dergelijke operatie wordt alleen bij ons en in het AMC in Amsterdam uitgevoerd. De techniek komt van de ENDO kliniek in Hamburg, een van de grootse revisie klinieken in de wereld. Wij hebben een samenwerkingsverband met de collega-orthopeden daar, die wij om advies kunnen vragen. Dat geldt ook voor een vooraanstaand microbioloog die er werkt. Daarnaast kennen we de ‘two stage’ operatie, waarbij de defecte heup wordt verwijderd en de patiënt met een tijdelijke heup of zonder heup naar huis gaat, in afwachting van het plaatsen van een nieuwe.”

Een infectie is niet de enige reden waarom een revisieoperatie nodig kan zijn. Een prothese of onderdelen kunnen aan slijtage onderhevig zijn, instabiliteit vertonen, spieren kunnen aangetast zijn met mank lopen tot gevolg. Wat de oorzaak ook is, de klachten leiden altijd tot een ‘terugroepactie’. Dat was altijd al zo, maar met de HIP-poli gaat het voortaan een stuk sneller. Behalve revisie operaties aan heupprotheses, worden bij OCON ook primaire heupoperaties uitgevoerd waarbij de eigen heup door een prothese wordt vervangen. Een team van negen orthopeden doet dit jaarlijks bijna 800 keer. Daarnaast worden meer dan 650 knie protheses geplaatst. Landelijk gezien staat OCON hiermee op de derde plaats. 

In ons land worden jaarlijks 27000 tha-operaties (totale heupartroplastiek) uitgevoerd. De leeftijd van de patiënten daalt. De groep 50-60 jaar wordt namelijk jaarlijks groter. Van de patiënten is 80 procent tevreden, de overige 20 procent heeft klachten van verschillende aard en intensiteit. Het aantal revisie operaties dat jaarlijks wordt uitgevoerd is 3700 en vertoont een stijgende lijn door vergrijzing en toename van mogelijkheden, onder meer door de differentiatie t.a.v. het type revisie operatie.