phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Onderzoeksvoorstel OCON beloont met voucher

Datum:25 June 2018 13:15
Het onderzoeksvoorstel van onze bewegingswetenschapper Rianne Huis in ‘t Veld voor het gebruik van MRI voor het diagnosticeren van oorzaken voor de problematische knieprothese: een vergelijking tussen hoogveld en laagveld MRI is door ZGT beloond met een wetenschapsvoucher.

Toelichting onderzoek
Op dit moment bestaat er geen diagnostisch middel dat gebruikt kan worden om simultaan te differentiëren tussen verschillende oorzaken voor de problematische knieprothese. Uit huidig onderzoek lijkt laagveld MRI een goed diagnostisch instrument hiervoor te zijn. Hoewel laagveld MRI door de metaalartefact reducerende eigenschappen veel voordelen biedt, is dit geen standaard apparaat in de meeste ziekenhuizen. Hoogveld MRI (1.5T) is echter wel grootschalig klinisch beschikbaar maar het is onbekend of de huidige metaalartefact-reducerende sequenties op hoogveld MRI voldoende geschikt zijn om te kunnen concurreren met laagveld MRI op het gebied van het diagnosticeren van mogelijke oorzaken van een ‘problematische knieprothese’.
Dit onderzoek zal worden uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Twente (prof. Verdonschot, dr. Simonis) en MRON (S. van Raak).
Met dank aan namens OCON betrokkenen: dr. Wagenaar, F. Schröder en C. Post.