phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Pioneers in Health Care Voucher t.w.v. € 50.000 voor project MRIPro!

Datum:01 December 2016 08:14

OCON heeft dinsdag, 29 november 2016, in samenwerking met de Universiteit Twente door het indienen van het project MRIPro een PIHC Voucher ter waarde van € 50.000,00 gewonnen.

 


 

De UT, MST en ZGT hebben in 2014 het Pioneers in Health Care (PIHC) Innovatie Fonds opgericht met als gezamenlijk doel snellere introductie van innovatieve technologie in de klinische praktijk, door bottom-up samenwerking tussen de wereld van de nieuwe technologie en de medisch praktijk. Menzis is een belangrijke zorgverzekeraar in Twente. Menzis heeft zich in 2015 bij het PIHC fonds aangesloten om zo bij te dragen aan kwalitatievere en efficiëntere zorg.  

Het fonds daagt technische onderzoekers en zorg professionals uit om elkaars taal te gaan spreken. Als zij elkaars werk en expertise beter kunnen begrijpen, zal dit de samenwerkingen verbeteren en leiden tot meer en relevantere innovatieve medische technologie. Een beperking in de huidige medische zorg die vraagt om een technische oplossing, of een innovatieve technologie die mogelijkheden biedt om toegepast te worden op medisch vlak; daar vinden ‘Pioneers in Healthcare’ elkaar!

De criteria voor het indienen van een aanvraag was dat het een innovatief project op het snijvlak van geneeskunde en technologie moest zijn. Tevens moest het project gezamenlijk werk zijn van minimaal een onderzoeker en een zorgprofessional. Ook moest het opgezet zijn vanuit een klinische behoefte en moest het technisch-wetenschappelijk uitdagend zijn. 
 

Het project MRIPro, met de titel Laagveld MRI als diagnosticum voor het simultaan differentiëren tussen mogelijke oorzaken van problematische knieprothesiologie, is aangevraagd door onderzoekscoördinator/bewegingswetenschapper mw. R. Huis in ’t Veld en orthopedisch chirurg A. Vochteloo vanuit OCON en door B. ten Haken en N. Verdonschot vanuit de Universiteit Twente. 
 

Een korte toelichting op de inhoud van dit project:
Er bestaat tot op heden geen diagnostisch instrument om simultaan te kunnen differentiëren tussen verschillende oorzaken voor (aanhoudende) pijn en/of instabiliteitsklachten na plaatsing van een primaire totale knie prothese. Om tot een effectieve behandelstrategie te komen ondergaan patiënten derhalve een verscheidenheid aan (radiologische) onderzoeken en/of (vervolg) consulten. Vanwege haar metaalartefact reducerende eigenschappen biedt laagveld MRI de mogelijkheid om simultaan te differentiëren tussen verschillende oorzaken voor problematische knieprothesiologie waarop gerichte behandel strategieën kunnen volgen. Deze studie is gericht op het opstellen en valideren van scan protocol op de laagveld MRI om zodoende simultane differentiaal diagnostiek rondom problematische knieprothesiologie mogelijk te maken.
 

Wij feliciteren de aanvragers van het project van harte met deze voucher! 
 

Meer informatie over het Pioneers in Health Care innovatiefronds lees je hier.