phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Symposium “Lucht en inspanning bij kinderen” ter ere van opening inspanningstest faciliteit bij OCON Sportmedische kliniek

Datum:23 February 2015 14:07

Beperking bij inspanning is een toenemend en belangrijk probleem bij kinderen in het algemeen en in het bijzonder bij kinderen met chronische aandoeningen. Om de oorzaken van inspanningsgerelateerde problematiek goed in kaart te kunnen brengen zijn kwalitatief hoogwaardige testen noodzakelijk. Vanaf 1 januari 2015 kunnen deze inspanningsonderzoeken worden verricht bij OCON Sportmedische kliniek, waar recentelijk een klimaatkamer is verwezenlijkt. Ter ere van de opening van deze inspanningstest faciliteit hebben de kinderartsen verbonden aan het MST en ZGT een symposium getiteld “Lucht en Inspanning bij kinderen” georganiseerd voor verwijzers. Het drukbezochte symposium vond afgelopen vrijdag plaats waarbij Sandy Anderson (werkzaam bij The University of Sydney), pionier en grondlegger op het gebied van astma research en in het bijzonder inspanningsastma, één van de sprekers was alsmede Jean Driessen, sportarts bij OCON Sportmedische kliniek. Het programma werd afgesloten met een rondleiding door het inspanningslaboratorium bij OCON Sportmedische kliniek.