phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Arthroscopie heup

Aandoening

Een heup arthroscopie ( kijk operatie van de heup) is een chirurgische ingreep die de orthopedisch chirurg een goede kijk geeft in het heupgewricht waarvan u klachten heeft aangegeven. Dit geeft de chirurg de mogelijkheid om een diagnose te stellen en deze te behandelen.

Tijdens de procedure brengt de chirurg een kleine camera (arthroscoop) in het heup gewricht. Met behulp van deze camera en andere kleine instrumenten kan de chirurg het probleem in uw heupgewricht opsporen en behandelen.

Sinds de jaren 80 is de techniek verbeterd en nemen de aantallen de afgelopen jaren toe. Veel bekendere en meer uitgevoerde kijkoperaties zijn de kijkoperaties van de knie en schouder. 
 

Anatomie

De heup is een kogel gewricht die uit een kop ( het bovenste deel van het bovenbeen) en een kom (acetabulum) bestaat. Door dit gewricht wordt het been verbonden aan het bekken.
De kom en kop zijn bedekt met een dunne laag kraakbeen die er voor zorgt dat de kom en kop soepel langs elkaar heen kunnen gaan tijdens het bewegen van het gewricht.
De rand van het acetabulum is bedekt met een opstaande rand kraakbeen (labrum). Het labrum zorgt voor een grotere oppervlakte van de heup kom waarin de heup kop ligt opgesloten. Het heupgewricht word verder omgeven door een heup kapsel die aan de binnenkant bekleed is met een dunne laag weefsel die het gewrichtsvocht (Synovium) produceert. Het synovium is de smeerolie van het heup gewricht waardoor het gewricht soepel kan bewegen.
 

Wanneer is een heup arthroscopie nodig

Uw dokter heeft u een voorstel gedaan om vanwege uw klachten een heup arthroscopie te ondergaan. Omdat niet chirurgische maatregelen niet tot het gewenste effect hebben geleid wordt u deze operatie voorgesteld.
Niet chirurgische maatregelen bestaan uit rust, fysiotherapie, ontstekingsremmers ( zoals diclofenac/ibuprofen etc) en eventuele noodzakelijke injecties om de aanwezige ontstekingsreactie te verminderen.

De ontstekingsreactie is een normale reactie van het lichaam op een trauma, schade of overbelasting van het gewricht. 
De klachten die hierbij kunnen passen zijn pijn, bewegingsbeperking, zwelling en stijfheid van het heup gewricht.

Een heup arthroscopie kan de klachten van schade aan het labrum, heup kraakbeen of kapselontsteking behandelen.
De klachten kunnen op basis van een trauma aanwezig zijn maar ook enkele andere orthopedische heup aandoeningen kunnen lijden tot deze klachten.

FAI: Femoro Acetabulaire Impigment is een aandoening waarin er schade ontstaat aan het labrum van de heup kom, doordat er extra botgroei aanwezig is op de heup kop of heup kom die tegen elkaar aan kan komen tijdens het bewegen van de heup, waardoor het labrum wordt bekneld en beschadigd raakt.

Heup dysplasie: een ondiepe heup kom zorgt voor extra risico op schade aan het omringende labrum bij bewegingen van het heup gewricht.

Snapping hip syndrome: door het bewegen van een pees langs het bot van het heupgewricht ontstaat er een kanppende / knoepend geluid die meestal geen behandeling nodig heeft. Soms echter ontstaat er schade aan de pees door de herhaalde bewegingen langs het bot van het heupgewricht.

Synovitis: door een ontstekingsreactie van de dunne laag kapsel waaruit het gewrichtsvocht ( Synovium) komt. Deze ontstekingsreactie kan door overbelasting ontstaan echter ook rheumatische aandoeningen kunnen aanleiding zijn tot een synovitis.

Corpora libra: los liggende stukken kraakbeen of bot die vrij kunnen beweging in het heup gewricht.

Bacteriële heup ontsteking: door de groei van bacteriën in het heup gewricht ontstaat een bacteriële ontsteking. Oorzaak van een dergelijke ontsteking is vaak na een injectie of verspreiding van de bacteriën via het bloed. Door deze vorm van een ontsteking kan er schade van het kraakbeen ontstaan.

Behandeling

Voorbereiding voor de OK

Na het gesprek met de orthopedische chirurg word u gezien door een anesthesist op de pre operatieve screening. Daar wordt u lichamelijk nagekeken en bepaald of u in goede conditie bent om de operatie op een veilige en verantwoorde wijze te doorstaan.
In het OCON wordt de heup arthroscopie gedaan onder algehele narcose zodat u goed kunt ontspannen tijdens de procedure waardoor de orthopedische chirurg de operatie goed kan uitvoeren.
 

Operatie

Aan het begin van de operatie ligt u op uw rug en wordt uw aangedane been in tractie opgespannen. Door de tractie aan het been wordt er voorzichtig extra ruimte gecreëerd tussen de heup kop en kom. Hierdoor kan de chirurgische met zijn scoop en instrumenten in het heup gewricht komen en de benodigde behandeling uitvoeren.

Na het aanleggen van de tractie maakt uw orthopedisch chirurg meestal twee en soms 3 kleine wondjes in de huid van ongeveer 1,5 cm lang waardoor de instrumenten in uw heup gewricht kunnen worden ingebracht.
Na het inbrengen van de scoop en instrumenten, kan uw orthopedisch chirurg verschillende procedures uitvoeren afhankelijk van de schade die in uw heup gewricht aanwezig is.

Deze procedures bestaan uit:

  • inspectie van het heup gewricht en vast stellen dan wel uitsluiten van een probleem.
  • het glad maken van rafelig kraakbeen en labrum zodat deze geen klachten meer kunnen geven.
  • het verwijderen van extra bot op de randen van de kop en kom waardoor er een FAI ontstaat met als gevolg schade van het labrum.
  • verwijderen of het afnemen van kweken van ontstoken weefsel in uw heup gewricht.
  • het maken van kleine gaten in het beschadigde kraakbeen van uw heup gewricht. Door deze kleine gaten treed er een herstel reactie op waardoor er een beschermende laag kan ontstaan over het beschadigde stuk kraakbeen.
     

De duur van de operatie is afhankelijk van de procedure die uw orthopedisch chirurg moet uitvoeren om de klachten te kunnen behandelen.
 

Verkoever kamer

Na de operatie zult u ongeveer tussen 30 tot 90 minuten onder controle staan op de verkoever (uitslaap) kamer. Als alle controles goed zijn en u voelt zich goed genoeg, zal na overleg met de anesthesist, u worden overgeplaatst naar de afdeling orthopedie voor het verdere herstel.
 

Complicaties

Complicatie van een heup arthroscopie zijn er zelden. Bij elke operatie kunnen er bloeduitstortingen en ontstekingen ontstaan. Soms ontstaat er schade aan kleine oppervlakkige huid zenuwen door de huid incisie.
Door de tractie aan het been kunnen zenuwen die in uw lies en bil liggen beschadigd raken, gelukkig is dit meestal van tijdelijke aard.
Tevens is er een zeer kleine kans op klontering in uw bloedvaten (trombose been).

Nabehandeling

Uw orthopedisch chirurg zal afhankelijk van de operatie en de procedure die werd uitgevoerd bepalen hoe het post operatieve revalidatie traject er uit gaat zien.
Dit kan variëren van direct op het been mogen staan tot 6 weken het been niet mogen belasten. Na verloop van tijd en afhankelijk van het herstel zal er fysiotherapeutische begeleiding nodig zijn om verder te kunnen revalideren.