phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Golferselleboog

Aandoening

Wat is een golferselleboog?

Een golferselleboog, golfarm of golfersarm is een ontsteking of irritatie ter hoogte van de aanhechting van de pezen aan de binnenkant van de elleboog. De medische benaming voor een golferselleboog is epicondylitis medialis.

 

Wat zijn de oorzaken van een golferselleboog?

De aandoening dankt zijn naam aan het feit dat ze vaak voorkomt bij golfers. Mediale epicondylitis kan echter ook ontstaan door andere sporten of werkzaamheden. Bij een golferselleboog zijn de buigspieren van de pols en vingers overbelast, waardoor een irritatie bij de aanhechting van de spieren aan de binnenzijde van de elleboog ontstaat. Deze irritatie kan ontstaan door herhaalde bewegingen zoals schilderen, typen, schroevendraaien en het tillen van zware tassen.

Klachten en symptomen

In welke levensfase komt het voor?
Een golfersarm kan op elke leeftijd voorkomen, maar komt het meest voor bij mensen rond de leeftijd van 30-60 jaar.

Welke klachten en symptomen kan iemand hebben?
Patiënten ervaren meestal pijn aan de binnenkant van de elleboog. Daarnaast treden soms symptomen op als een tintelend gevoel in de pink en de ringvinger. De klachten treden vooral op wanneer de buigspieren van de pols en de hand worden aangespannen. Een golferselleboog is een vervelende aandoening. Hoewel de aandoening vaak vanzelf verdwijnt, kunnen patiënten lange tijd pijn hebben. De pijn kan soms wel anderhalf jaar aanhouden.
 

Diagnose en onderzoek

Hoe en door wie wordt de diagnose gesteld?
Een orthopedisch chirurg stelt de diagnose op basis van lichamelijk onderzoek. Een lichamelijke test kan uitwijzen of er sprake is van een golferselleboog. De patiënt wordt verzocht de pols te buigen terwijl hier weerstand tegen geboden wordt. Deze beweging belast de pezen, wanneer de patiënt pijn ervaart dan is er zeer waarschijnlijk sprake van een golfelleboog.

Welke onderzoeken worden gedaan?
Meestal is lichamelijk onderzoek voldoende om een diagnose te kunnen stellen. Een golferselleboog is niet zichtbaar op een röntgenfoto, maar de röntgenfoto kan de aanwezigheid van andere aandoeningen uitsluiten. In enkele gevallen wordt tevens een echo gemaakt.
 

Behandeling

Niet-operatieve (conservatieve) behandeling

Rust
Het ontstaan en het verloop van een golferselleboog komt overeen met die van een tenniselleboog Ongeacht welke behandeling wordt ingesteld, is de duur van de klachten als gevolg van een golf(ers)elleboog gemiddeld negen maanden, met uitlopers tot twee jaar. In eerste instantie is het advies om handelingen die de pijnklachten uitlokken achterwege te laten. 

Medicatie
Bovengenoemde maatregelen kunnen ondersteund worden door pijnmedicatie te geven.

Fysiotherapie 
Wanneer rust in combinatie met medicatie weinig effect heeft dan is fysiotherapie een goede optie. Therapie kan ingezet worden voor lokale frictie en het rekken van de strekpezen. Tevens zijn er allerlei vormen van spalken, elleboogbraces en bandjes beschikbaar, die goed kunnen helpen. Het effect van deze maatregelen verschilt per patiënt.

PRP injectie
Een lokale behandeling met uw eigen gefilterde bloedplasma, dat wordt geïnjecteerd op de aangedane plek, geeft regelmatig een afname van de klachten. In meer dan 90% van de gevallen geeft een combinatie van deze niet-operatieve behandelingen een goed resultaat binnen anderhalf jaar.

PRP behandeling

Een lokale behandeling met uw eigen gefilterde bloedplasma, dat wordt geïnjecteerd op de aangedane plek, geeft regelmatig een afname van de klachten. De PRP injectie wordt op de dagbehandeling gegeven. Er wordt bloed bij u afgenomen wat na filtratie wordt geïnjecteerd bij de pijnlijk pezen. 

Voor de behandeling
Anesthesie
Om te voorkomen dat u pijn heeft kan er via een infuus een pijnstiller worden gegeven. Daarom krijgt u voor de behandeling een afspraak op de screenings polikliniek van de anesthesist.

Tijdens de behandeling
De behandeling vindt plaats op de operatiekamer. Daar zal uw orthopedisch chirurg, nadat er bij u bloed is afgenomen, de behandeling uitvoeren. De behandeling duurt zelf duurt ongeveer 5 minuten.

Na de behandeling
Opnameduur
Een PRP injectie vindt plaats in dagbehandeling; u mag dezelfde dag naar huis. 

Complicaties
Ondanks alle zorg die aan de ingreep besteed wordt, kunnen er soms toch complicaties optreden. De meest voorkomende complicaties zijn:

 • een bloeduitstorting;
 • een ontsteking; dit is zeer zeldzaam
 • schade door de behandeling aan structuren rond de elleboog, zoals zenuwen of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam. 
   
Contact opnemen
De injectieplaats kan lang gevoelig blijven. Neem contact op met uw orthopedisch chirurg indien:
 • een bloeding niet stopt nadat u er 10 minuten stevig tegenaan hebt gedrukt;
 • u heftige pijn ervaart die niet goed reageert op de pijnmedicatie;
 • een infectie zich uit in roodheid, zwelling, pijn en eventueel pus;
 • er sprake is van een abnormale zwelling of koorts.
   

U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met het secretariaat van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 3370.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 5560.

Nabehandeling
Na de behandeling kunt u verder gaan met de overige ingezette behandelingen als het dragen van een brace, fysiotherapie en pijnstillers. U hoeft geen extra rust te nemen. Het duurt vaak enige tijd voordat u effect van de behandeling kunt bemerken. Gemiddeld genomen merkt 80%  van de behandelde patiënten na 8 weken verbetering, 20% merkt dus nog geen verbetering. Het definitieve effect kan pas beoordeeld worden 6 maanden na de behandeling.

Controle
6-8 weken na de operatie komt u voor een controle afspraak bij uw orthopedisch chirurg.

 

Operatieve behandeling

In sommige uitzonderlijke gevallen wordt er gekozen voor een operatieve behandeling. Daarbij wordt de aanhechting van de spieren op de binnenzijde van de elleboog voor een deel losgemaakt en het ontstoken deel van de aanhechting verwijderd, dit wordt een golferselleboogrelease genoemd. Het succespercentage van deze operatie ligt rond de 60%.

Voor de operatie
Anesthesie
De te opereren elleboog wordt verdoofd met een regionaal pijnblok (een zenuwblokkade), al dan niet in combinatie met algehele narcose. Vlak voor de operatie krijgt u dit pijnblok toegediend door een prik in uw hals. Dit zorgt ervoor dat u tijdens, maar ook nog een aantal uren na de operatie minder tot geen pijn voelt. Deze pijnblokkade is meestal binnen 12 tot 24 uur uitgewerkt.
 

Tijdens de operatie
De operatie wordt uitgevoerd via een open procedure. Bij een open procedure maakt de orthopedisch chirurg een kleine snee van ongeveer twee tot vier centimeter. De operatie duurt ongeveer 30 minuten.

Hechtingen
De wond wordt altijd gehecht met oplosbare hechtingen; soms zullen er ook hechtpleisters op de huid worden geplakt. Na tien dagen mag u deze hechtpleisters zelf verwijderen.

Na de operatie
Opnameduur
Een golferselleboogrelease gebeurt meestal in dagbehandeling; u mag naar huis op de dag van de operatie.

Complicaties
Ondanks alle zorg die aan de operatie besteed wordt, kunnen er soms toch complicaties optreden. De meest voorkomende complicaties zijn:

 • een nabloeding in de elleboog;
 • een infectie van de wond. Antibiotica wordt voorgeschreven afhankelijk van de ernst van de infectie en in sommige gevallen wordt de wond gespoeld;
 • een prikkeling van een zenuw, de nervus ulnaris, de klachten hiervan passen bij een zogenaamde ulnarisbeklemming, zie voor meer informatie de pagina over ulnaropathie.  Dit gaat in bijna alle gevallen vanzelf over. 


Contact opnemen
Neem contact op met uw orthopedisch chirurg indien:

 • een bloeding niet stopt nadat u er 10 minuten stevig tegenaan hebt gedrukt;
 • u heftige pijn ervaart die niet goed reageert op de pijnmedicatie;
 • een infectie van de wond zich uit in roodheid, zwelling, pijn en eventueel pus;
 • er sprake is van een abnormale zwelling of koorts;
 • het gevoel en de beweeglijkheid in uw vingers, arm en schouder 24 uur na de ingreep nog niet volledig terug is. De pijnblokkade die u krijgt werkt namelijk maximaal 24 uur, daarna moet alles weer normaal functioneren.


U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met het secretariaat van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 3370.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 5560.

Nabehandeling

Sling
Na een ulnarisrelease krijgt u een sling (draagband) aangemeten. Deze sling moet u enkele dagen dragen. Het geeft rust aan het geopereerde gebied. Het drukverband dat na de behandeling aangebracht is mag worden verwijderd na 2 dagen. U mag de sling afdoen wanneer u zich gaat douchen/wassen. Bij het aankleden van uw bovenkleding buigt u licht voorover en doet u eerst de behandelde arm door het T-shirt of het hemd, de onbehandelde arm volgt daarna. 

Revalidatie
De eerste 4 weken mag u niet zwaar tillen met de geopereerde arm, verder moet u de arm op geleide van de pijnklachten zo normaal mogelijk bewegen. Fysiotherapie voor specifieke oefeningen is meestal niet nodig. U moet er rekening mee houden dat u na de operatie geen auto kunt rijden en niet mag fietsen gedurende 1 - 4 weken. Dit kan weer als u weinig pijn hebt en een goede controle over de arm en schouder hebt, zodat dit verantwoord is. Voor het herstel van deze ingreep moet u rekenen op een periode van 2 maanden tot een half jaar. 

Medicatie
Het is belangrijk om te weten dat een operatie aan de elleboog erg pijnlijk kan zijn. U krijgt daarom een recept voor goede pijnstillers mee. Ondanks deze pijnstillers kunt u de eerste weken na de operatie pijn voelen. Daarna wordt de pijn langzaam minder. 

Controle
6-8 weken na de operatie komt u voor een controle afspraak bij uw orthopedisch chirurg