Pseudo-artrose

Pseudo-artrose


Wat is pseudo-artrose?
Wanneer een breuk in een bot niet binnen afzienbare tijd geneest spreekt men van pseudo-artrose. Pseudo-artrose betekent ‘nep gewricht’ en wordt gekenmerkt door een onnatuurlijke beweeglijkheid op de plaats van de breuk. Bij een breuk in het scheepvormig handwortelbeentje (Scaphoid) is er in vergelijking met andere botten een redelijk grote kans op het niet genezen van de breuk en de vorming van pseudo-artrose. Het risico op pseudo-artrose wordt groter wanneer de breuk niet (goed) behandeld wordt. 

Wat zijn de oorzaken van pseudo-artrose?
Pseudartrose ontstaat na een botbreuk wanneer de genezing (heling) van de breuk uitblijft.


Klachten en symptomen

Welke klachten en symptomen kan iemand hebben?
Klachten die kenmerkend zijn voor pseudo-artrose zijn een verminderde functie van de pols en pijn. Deze pijn kan ontstaan zijn na een ongeluk wat al enige tijd geleden gebeurd is. Pseudo-artrose kan vervroegde artrose van de SNAC-pols veroorzaken. Hierdoor kunnen klachten als pijn en stijfheid ontstaan.


Diagnose en onderzoek

Hoe en door wie wordt de diagnose gesteld?
Een orthopedisch chirurg stelt de diagnose. Hierbij wordt gebruik gemaakt van  een röntgenfoto. Het probleem met breuken van het Scaphoid is dat deze makkelijk op een röntgenfoto gemist kunnen worden omdat deze niet altijd duidelijk zichtbaar zijn.

Welke onderzoeken worden gedaan?
Wanneer er een verdenking bestaat zal er dan ook in een aantal gevallen een aanvullende CT-scan moeten worden gemaakt. Wanneer er geen behandeling van de breuk plaatsvindt dan kan er een genezingsstoornis optreden waarbij de breuk niet aan elkaar groeit en blijvend klachten kan geven (pseudo-artrose).


Niet-operatieve (conservatieve) behandeling

Pseudo-artrose wordt niet altijd behandeld. Alleen wanneer de patiënt ernstige pijn ervaart en wanneer de bewegingsmogelijkheden beperkt zijn wordt een behandeling gestart.


Operatieve behandeling

Voor de operatie
Anesthesie
De te opereren vinger wordt meestal verdoofd met een regionaal pijnblok (een zenuwblokkade), al dan niet in combinatie met algehele narcose. Vlak voor de operatie krijgt u dit pijnblok toegediend door een prik bij uw sleutelbeen of oksel. Dit zorgt ervoor dat u tijdens, maar ook nog een aantal uren na de operatie minder tot geen pijn voelt. Deze pijnblokkade is meestal binnen 12 tot 24 uur uitgewerkt.

Tijdens de operatie
Het doel van de operatieve behandeling is het stimuleren van de breukranden, zodat deze aan elkaar groeien. Er kan eventueel een autogeen (lichaamseigen) of allograft (donormateriaal) bottransplantaat toegevoegd worden om dit proces te ondersteunen. De breuk wordt vastgezet met een schroef.

Hechtingen
De wondjes worden gehecht met losse hechtingen en/of met kleine hechtpleisters die op de huid worden geplakt. De hechtingen kunnen na 14 dagen worden verwijderd.

Na de operatie
Opnameduur
Voor een operatie in verband met pseudo-artrose van het Scaphoid blijft u in principe 1 nacht in het ziekenhuis, de opname dag is op de dag van de operatie. 

Complicaties
Ondanks alle zorg die aan de operatie besteed wordt, kunnen er soms toch complicaties optreden. De meest voorkomende complicaties zijn: 

-    Een nabloeding bij de pols.
-    Een infectie van de wond. Antibiotica wordt voorgeschreven afhankelijk van de ernst van de infectie en in sommige gevallen wordt de wond gespoeld.
-    Schade door de operatie aan structuren rond de pols, zoals pezen, zenuwen of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam.
-    Het niet vastgroeien van de breukranden.
-    Een verkeerde positie van de schroef.

Contact opnemen
Neem contact op met uw orthopedisch chirurg indien: 
-    een bloeding niet stopt nadat u er 10 minuten stevig tegenaan hebt gedrukt;
-    u heftige pijn ervaart die niet goed reageert op de pijnmedicatie;
-    een infectie van de wond zich uit in roodheid, zwelling, pijn en eventueel pus;
-    er sprake is van een abnormale zwelling of koorts;
-    het gevoel en de beweeglijkheid in uw vingers, arm en schouder 24 uur na de ingreep nog niet volledig terug is. De pijnblokkade die u krijgt werkt namelijk maximaal 24 uur, daarna moet alles weer normaal functioneren.

U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met het secretariaat van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 3370. 
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 5560.  


Gips
Na een operatieve behandeling waarbij het scaphoid aan elkaar is gezet ontvangt u een gips. Dit gips zorgt ervoor dat uw handwortelbeentjes rust krijgen. Hierdoor kunnen deze aan elkaar groeien. Gemiddeld wordt dit gips na ongeveer zes weken verwijderd. 

Brace en fysiotherapie
Nadat het gips verwijderd is krijgt u een brace. Op dat moment gaat u tevens starten met fysiotherapie.

Controle
6 tot 8 weken na de operatie komt u voor controle bij uw orthopedisch chirurg.