phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

SL scheur

Aandoening

SL scheur

Wat is een SL scheur?
Het scapholunaire ligament (SL) is een belangrijk ligament (band) voor de pols. De SL bevindt zich tussen het Scaphoid (scheepvormig beentje) en het Lunatum (maanvormig beentje), dit zijn twee handwortelbeentjes.
Het scapholunaire ligament kan scheuren, men spreekt van een SL scheur wanneer dit ligament gescheurd is. Door deze scheur kunnen de polsbeentjes abnormaal bewegen waardoor een instabiele pols (carpale instabiliteit) ontstaat. Het kantelen van het scaphoid (naar voren) en het lunatum (naar achteren) vormt instabiliteit van de pols. De twee beentjes bewegen ook uit elkaar. Deze beweging kan voor een versnelde slijtage van de pols zorgen, het is dus van belang om de gescheurde band snel te repareren of te reconstrueren.

Wat zijn de oorzaken van een SL scheur?
Een SL scheur kan ontstaan door een val op de gestrekte pols. In enkele gevallen is er bij een gebroken pols ook sprake van een gescheurde SL band. Hierbij gaat vaak onterecht alle aandacht naar de breuk, omdat deze duidelijk zichtbaar is op een röntgenfoto. Een SL scheur is niet direct zichtbaar op een röntgenfoto. 


Klachten en symptomen

Welke klachten en symptomen kan iemand hebben?
Pijn is bij een SL scheur een van de meest voorkomende symptomen. De pijn bevindt zich ter hoogte van het Scraphoid. Vooral bij opdrukken, wringen en (zwaar) belasten van de pols ervaart men pijn. Daarnaast is er vaak een hoor- en voelbare ‘klik’ in de pols aanwezig.


Diagnose en onderzoek

Hoe en door wie wordt de diagnose gesteld?
De diagnose wordt gesteld door uw orthopedisch chirurg. Deze zal naar uw klachten informeren en een lichamelijk onderzoek uitvoeren. Onder andere wordt de Watson test uitgevoerd, hierbij wordt de pols op een bepaalde manier gebogen.

Welke onderzoeken worden gedaan?
Er wordt  een röntgenfoto van de pols gemaakt, soms gecombineerd met een knijpopname van beide polsen  Omdat met een MRI-scan de diagnose vaak wordt gemist, wordt vaak besloten om een kijkoperatie uit te voeren bij aanhoudende klachten. Tijdens deze kijkoperatie kan de SL ligament en de rest van de pols goed beoordeeld worden.

Behandeling

Niet-operatieve (conservatieve) behandeling

Als het SL ligament niet compleet gescheurd is (partiele laesie) is dit conservatief goed te behandelen met goede oefentherapie bij de handtherapeut. Bij een complete laesie valt dit vaak tegen. 


Operatieve behandeling

Voor de operatie
Anesthesie
De te opereren pols wordt meestal verdoofd met een regionaal pijnblok (een zenuwblokkade). Vlak voor de operatie krijgt u dit pijnblok toegediend door een prik bij uw sleutelbeen of oksel. Dit zorgt ervoor dat u tijdens, maar ook nog een aantal uren na de operatie geen pijn voelt. Deze pijnblokkade is meestal binnen 12 tot 24 uur uitgewerkt.

Tijdens de operatie
Er wordt gestart met een kijkoperatie (arthroscopie, daarna zijn er verschillende operatieve behandelingen mogelijk:

Hechten:
Binnen korte tijd na het ontstaan van een SL scheur kan de band (het ligament) nog worden gehecht. In de meeste gevallen kan het ligament met botankers aan het scaphoid of lunatum worden bevestigd, deze reconstructie  wordt tijdelijk beschermd met ijzeren draden (K-draden) die na 6-8 weken weer worden verwijderd.

Dorsale capsulodese of Brunelli plastiek:
Wanneer er na het ontstaan van het letsel enkele weken verstreken zijn dan kan het ligament niet meer gehecht worden. Ook wanneer de scheur in het ligament halverwege gescheurd is, is hechten niet meer mogelijk. In deze gevallen wordt met behulp van het kapsel de band gereconstrueerd, een dorsale capsulodese. Het kapsel wordt met botankers op  het scaphoid of lunatum worden bevestigd en tijdelijk wordt deze reconstructie beschermd met ijzeren draden (K-draden) die na 6-8 weken weer worden verwijderd. 
Deze reconstructie wordt gedaan als de rontgenfoto nog normaal is, bij een afwijkende rontgenfoto (wijd SL interval en/of kanteling van scaphoid en lunatum) wordt het SL ligament gereconstrueerd en gestabiliseerd met een buigpees van de pols. Deze reconstructie van het ligament wordt een Brunelli plastiek genoemd.

Wanneer er sprake is van artrose in de pols dan zijn deze beide opties niet meer mogelijk en worden de behandelingen die zijn beschreven bij SLAC uitgevoerd

Hechtingen
De wond wordt altijd gehecht met oplosbare hechtingen en/of met kleine hechtpleisters die op de huid worden geplakt. Na 14 dagen volgt een wondcontrole op de gipskamer, eventuele pleisters worden dan verwijderd.

Na de operatie
Opnameduur
Voor een operatie aan een SL scheur blijft u in principe één nacht in het ziekenhuis, de opname is op de dag van de operatie.

Complicaties
Ondanks alle zorg die aan de operatie besteed wordt, kunnen er soms complicaties optreden.
De meest voorkomende complicaties zijn:

 • een nabloeding bij de pols
 • een infectie van de wond. Antibiotica wordt voorgeschreven afhankelijk van de ernst van de infectie. In sommige gevallen wordt de wond gespoeld.
 • schade door de operatie aan structuren rond de pols, zoals pezen, zenuwen of bloedvaten; dit is echter zeer zeldzaam. 
 • de  pols kan stijver worden. Hiervoor krijgt u uitgebreide handtherapie.
   

Contact opnemen
Neem contact op met uw orthopedisch chirurg indien:

 • er sprake is van een bloeding die niet stopt nadat u er 10 minuten tegenaan het gedrukt;
 • u heftige pijn hebt die niet goed reageert op de pijnmedicatie;
 • er een infectie ontstaat van de wond die zich uit in roodheid, zwelling, pijn en eventueel pus;
 • er een abnormale zwelling of koorts ontstaat;
 • het gevoel en de beweeglijkheid in uw vingers, arm en schouder na 24 uur nog niet volledig terug is. De pijnblokkade die u gekregen hebt duurt maximaal 24 uur, daarna moet alles weer normaal functioneren.


U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met het secretariaat van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 3370. 
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 5560.  

Nabehandeling

Gips
Na een operatieve behandeling krijgt u gedurende 6 weken een vast gips om uw onderarm. 
Bij een dorsale capsulodese worden de K-draden na 6 weken verwijderd, dit gebeurt meestal op de gipskamer. 

Brace
Nadat het gips om uw onderarm verwijderd is krijgt u een afneembare brace. In deze periode wordt gestart met handtherapie volgens een vast protocol.  De brace wordt na 9  weken afgebouwd.  
De revalidatie duurt gemiddeld 3-4 maanden. 

Oefening
Hier vindt u een aantal oefeningen voor de gewrichten die niet in het verband zitten. Door deze 3 keer per dag, 5-10 keer per keer tenzij u iets anders verteld is in het ziekenhuis. Gebruik hierbij geen kracht, maar probeer wel een zo groot mogelijke beweging te maken. Als de beweging soepel gaat, kunt u hte aantal geleidelijk afbouwen. Klik hier voor het instructieformulier.

Controle
Zes tot acht weken na de operatie komt u voor controle bij uw orthopedisch chirurg.