phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Slijmbeursontsteking bij de elleboog

Aandoening

Wat is een slijmbeursontsteking?
Een slijmbeurs is een zakje met vocht dat zich tussen botten en pezen of gewrichten bevindt. Het dient als een soort stootkussen, het vangt klappen op. In de elleboog bevindt de slijmbeurs zich aan de achterkant van het ellebooggewricht. Het beschermt de elleboog tegen stoten en veel leunen op de punt van de elleboog. Deze slijmbeurs kan ontstoken zijn, men spreekt dan van een slijmbeursontsteking of een bursitis olecrani. 

 


Wat zijn de oorzaken van een slijmbeursontsteking?
Een bursitis olecrani kan verschillende oorzaken hebben:

 • Een slijmbeursontsteking in de elleboog kan veroorzaakt worden door overbelasting, bijvoorbeeld door lang steunen op de ellebogen. Er kunnen door langdurige druk beschadigingen optreden die kleine bloedingen veroorzaken, hieruit kan een ontsteking ontstaan. Vooral studenten leunen veel op de ellebogen wanneer zij aan het studeren zijn. Een elleboogontsteking wordt daarom ook wel een studentenelleboog genoemd.

 • Bursitis in de elleboog kan ook plotseling ontstaan. Wanneer de elleboog een harde klap te verwerken krijgt door bijvoorbeeld een val of een ongeluk, dan kan hierdoor een acute slijmbeursontsteking ontstaan.

 • Een elleboogonsteking kan tevens ontstaan door een infectie. Wanneer bacteriën in de slijmbeurs terechtkomen dan kan dit leiden tot een ontsteking.

 • Bij aandoeningen zoals reumatoïde artritis of jicht kan een slijmbeursontsteking een verschijnsel zijn van de reumatische aandoening.

Klachten en symptomen

In welke levensfase komt het voor?
Een slijmbeursontsteking bij de elleboog kan op elke leeftijd ontstaan. Het komt veel voor bij jong volwassenen, studenten, omdat zij vaak langdurig op de ellebogen steunen. Ook bij reumapatiënten komt de aandoening regelmatig voor. 

Welke klachten en symptomen kan iemand hebben?
Patiënten ervaren pijn aan de elleboog, vooral wanneer er druk op de pijnlijke plek uitgeoefend wordt. De pijn is aanwezig in rusttoestand en neemt toe bij beweging. Men heeft door deze pijn problemen met het bewegen van de elleboog. Daarnaast kan men last hebben van een pijnlijke huid op de plek van de ontsteking, wanneer men over de huid aait kan dit pijnlijk zijn. Vaak gaat een slijmbeursontsteking gepaard met een zwelling, er is sprake van een vochtophoping. Als de slijmbeursontsteking veroorzaakt wordt door een infectie dan kan er tevens sprake zijn van koorts.

Diagnose en onderzoek

Hoe en door wie wordt de diagnose gesteld?
De orthopedisch chirurg zal de klachten en symptomen met de patiënt bespreken. Er wordt een vraaggesprek gevoerd waarmee de orthopedisch chirurg alle benodigde informatie voor het stellen van een diagnose verzamelt. Daarnaast zal de orthopedisch chirurg lichamelijk onderzoek uitvoeren. Meestal is dit voldoende voor het stellen van een diagnose. 

Welke onderzoeken worden gedaan?
Vaak wordt de diagnose ‘slijmbeursontsteking’ gesteld op basis van de anamnese en het lichamelijke onderzoek. Een röntgenfoto kan andere oorzaken van de klachten uitsluiten.

Behandeling

Niet-operatieve (conservatieve) behandeling

Rust
De meeste slijmbeursontstekingen gaan over wanneer de patiënt rust neemt. Overbelasting van de elleboog moet voorkomen worden en bewegingen moeten aangepast worden. Patiënten moeten druk op de ellebogen vermijden, leunen op de ellebogen is daarom niet verstandig. 

Medicatie
Met medicatie kan de ontsteking geremd worden. Wanneer er sprake is van een bacteriële ontsteking dan kan de slijmbeurs worden geopend, eventueel krijgen patiënten dan een antibioticakuur. 

Injectie
In enkele gevallen wordt de slijmbeurs leeggezogen. Daarna volgt een injectie met een verdovende vloeistof en een krachtige ontstekingsremmer (corticosteroïden).

 

Operatieve behandeling

Wanneer alle vormen van niet-operatieve behandelingen hebben gefaald dan kan een operatie worden overwogen waarbij de slijmbeurs wordt verwijderd, een zogenaamde bursectomie. Het succespercentage van deze operatie ligt rond de 80-90%. 

Voor de operatie
Anesthesie
De te opereren elleboog wordt verdoofd met een regionaal pijnblok (een zenuwblokkade), al dan niet in combinatie met algehele narcose. Vlak voor de operatie krijgt u dit pijnblok toegediend door een prik in uw hals. Dit zorgt ervoor dat u tijdens, maar ook nog een aantal uren na de operatie minder tot geen pijn voelt. Deze pijnblokkade is meestal binnen 12 tot 24 uur uitgewerkt. 

Tijdens de operatie
Een bursectomie wordt uitgevoerd via een open procedure. Bij een open procedure maakt de orthopedisch chirurg een kleine snee van ongeveer twee tot vier centimeter. De operatie duurt ongeveer 30 minuten.

Hechtingen
De wond wordt altijd gehecht met niet-oplosbare hechtingen; deze mag u na 14 dagen laten verwijderen bij uw huisarts.

Na de operatie
Opnameduur
Een bursectomie gebeurt meestal in dagbehandeling; u mag naar huis op de dag van de operatie.

Complicaties
Ondanks alle zorg die aan de operatie besteed wordt, kunnen er soms toch complicaties optreden. De meest voorkomende complicaties zijn:

 • een nabloeding in de elleboog;
 • een infectie van de wond. Antibiotica wordt voorgeschreven afhankelijk van de ernst van de infectie en in sommige gevallen wordt de wond gespoeld;
 • genezingsproblemen van de wond, dit gebeurt vaker bij rokers en mensen met suikerziekte, rokers wordt daarom dringend geadviseerd om 6 weken voor de operatie te stoppen met roken.
 • schade door de operatie aan structuren rond de elleboog, zoals zenuwen of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam.


Contact opnemen
Neem contact op met uw orthopedisch chirurg indien:

 • een bloeding niet stopt nadat u er 10 minuten stevig tegenaan hebt gedrukt;
 • u heftige pijn ervaart die niet goed reageert op de pijnmedicatie;
 • een infectie van de wond zich uit in roodheid, zwelling, pijn en eventueel pus;
 • er sprake is van een abnormale zwelling of koorts;
 • het gevoel en de beweeglijkheid in uw vingers, arm en schouder 24 uur na de ingreep nog niet volledig terug is. De pijnblokkade die u krijgt werkt namelijk maximaal 24 uur, daarna moet alles weer normaal functioneren.


U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met het secretariaat van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 3370.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 5560.

Nabehandeling

Sling
Na een bursectonomie krijgt u een sling (draagband) aangemeten. Deze sling moet u enkele dagen dragen. Het geeft rust aan het geopereerde gebied. Het drukverband dat na de behandeling aangebracht is mag worden verwijderd na 2 dagen. U mag de sling afdoen wanneer u zich gaat douchen/wassen. Bij het aankleden van uw bovenkleding buigt u licht voorover en doet u eerst de behandelde arm door het T-shirt of het hemd, de onbehandelde arm volgt daarna.

Revalidatie
U mag, nadat u de sling gedragen hebt, uw arm op geleide van de pijnklachten zo normaal mogelijk bewegen. Fysiotherapie voor specifieke oefeningen is meestal niet nodig. U moet er rekening mee houden dat u na de operatie geen auto kunt rijden en niet mag fietsen gedurende 1-3 weken. Dit kan weer als u weinig pijn hebt en een goede controle over de arm en schouder hebt, zodat dit verantwoord is. Voor het herstel van deze ingreep moet u rekenen op een periode van 1-2 maanden. 

Medicatie
Het is belangrijk om te weten dat een operatie aan de elleboog erg pijnlijk kan zijn. U krijgt daarom een recept voor goede pijnstillers mee. Ondanks deze pijnstillers kunt u de eerste weken na de operatie pijn voelen. Daarna wordt de pijn langzaam minder. 

Controle
De hechtingen mag u na 14 dagen laten verwijderen bij uw huisarts, 6-8 weken na de operatie komt u voor een controle afspraak bij uw orthopedisch chirurg.