phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Tenniselleboog

Aandoening

Wat is een tenniselleboog?

Een tenniselleboog of tennisarm is de meest voorkomende aandoening van de elleboog. Een tenniselleboog is een ontsteking of irritatie ter hoogte van de aanhechting van de pezen aan de buitenkant van de elleboog. De medische benaming voor een tenniselleboog is epicondylitis lateralis.

 


 

Wat zijn de oorzaken van een tenniselleboog?

De aandoening dankt haar naam aan het feit dat het veel voorkomt bij tennissers. Deze naam is echter misleidend, want de aandoening wordt niet alleen veroorzaakt door de sport tennis. Een tenniselleboog wordt veroorzaakt door overbelasting van de strekspieren van de pols en vingers. Alle handelingen waarbij een combinatie plaatsvindt van een knijpbeweging met de hand en een draaibeweging met de arm kunnen een tennisarm veroorzaken. Zo kan zwaar handwerk, zoals bijvoorbeeld schroevendraaien of het uitwringen van doeken een tennisarm veroorzaken.

Klachten en symptomen

In welke levensfase komt het voor?
Een tennisarm komt bij ongeveer 2 procent van de bevolking voor, met een piek van 10% bij de leeftijdsgroep tussen 40 en 50 jaar.

Welke klachten en symptomen kan iemand hebben?
Pijn is een van de belangrijkste kenmerken van een tennisarm. Deze pijn bevindt zich aan de buitenkant van de elleboog, op de plaats waar de spieren die helpen bij het strekken van de pols en de vingers hechten aan de bovenarm. Vooral bij werkzaamheden zoals het omdraaien van een sleutel in het slot, het geven van een hand, het optillen van een zwaar voorwerp, schroevendraaien en het uitwringen van een doek is de pijn hevig. Een tenniselleboog is een vervelende aandoening. Hoewel de aandoening vaak vanzelf verdwijnt, kunnen patiënten lange tijd pijn hebben. De pijn kan soms wel anderhalf jaar aanhouden.

Diagnose en onderzoek

Hoe en door wie wordt de diagnose gesteld?
De orthopedisch chirurg stelt de diagnose op basis van lichamelijk onderzoek. Een epicondylitis lateralis test biedt voldoende informatie om de diagnose te kunnen stellen. Bij deze test wordt de patiënt verzocht de elleboog te strekken. Vervolgens moet de patiënt de middelvinger strekken, terwijl hier weerstand tegen geboden wordt. Wanneer er sprake is van een tenniselleboog dan ervaart de patiënt pijn aan de buitenkant van de elleboog.

Welke onderzoeken worden gedaan?
Meestal is lichamelijk onderzoek voldoende om een diagnose te kunnen stellen. Een tenniselleboog is niet zichtbaar op een röntgenfoto, maar de röntgenfoto kan de aanwezigheid van andere aandoeningen uitsluiten. In enkele gevallen wordt tevens een echo gemaakt.

Behandeling

Niet-operatieve (conservatieve) behandeling

Rust
Ongeacht welke behandeling wordt ingesteld, is de duur van de klachten als gevolg van een tenniselleboog gemiddeld negen maanden, met uitlopers tot twee jaar. In eerste instantie is het advies om handelingen die de pijnklachten uitlokken achterwege te laten. De afwijking wordt zelden veroorzaakt door tennissen. Wanneer er een tenniselleboog aanwezig is dan is tennissen met een backhand, waarbij de elleboog is gestrekt en de pols is gebogen, pijnlijk. Bij een tenniselleboog moet deze slag achterwege worden gelaten. 

Medicatie
Bovengenoemde maatregelen kunnen ondersteund worden door pijnmedicatie te geven.

Fysiotherapie
Wanneer rust in combinatie met medicatie weinig effect heeft dan is fysiotherapie een goede optie. Therapie kan ingezet worden voor lokale frictie en het rekken van de strekpezen. Tevens zijn er allerlei vormen van spalken, elleboogbraces en bandjes beschikbaar, die goed kunnen helpen. Het effect van deze maatregelen verschilt per patiënt.

PRP injectie
Een lokale behandeling met uw eigen gefilterde bloedplasma, dat wordt geïnjecteerd op de aangedane plek, geeft regelmatig een afname van de klachten. De PRP injectie wordt op de dagbehandeling gegeven. Er wordt bloed bij u afgenomen wat na filtratie wordt geïnjecteerd bij de pijnlijk pezen. Om te voorkomen dat u pijn heeft kan er via een infuus een pijnstiller worden gegeven. Na de behandeling kunt u verder gaan met de overige ingezette behandelingen als het dragen van een brace, fysiotherapie en pijnstillers. U hoeft geen extra rust te nemen.
In meer dan 90% van de gevallen geeft een combinatie van deze niet-operatieve behandelingen een goed resultaat binnen anderhalf jaar.

PRP behandeling

Een lokale behandeling met uw eigen gefilterde bloedplasma, dat wordt geïnjecteerd op de aangedane plek, geeft regelmatig een afname van de klachten. De PRP injectie wordt op de dagbehandeling gegeven. Er wordt bloed bij u afgenomen wat na filtratie wordt geïnjecteerd bij de pijnlijk pezen. 

Voor de behandeling
Anesthesie
Om te voorkomen dat u pijn heeft kan er via een infuus een pijnstiller worden gegeven. Daarom krijgt u voor de behandeling een afspraak op de screenings polikliniek van de anesthesist.

Tijdens de behandeling
De behandeling vindt plaats op de operatiekamer. Daar zal uw orthopedisch chirurg, nadat er bij u bloed is afgenomen, de behandeling uitvoeren. De behandeling duurt zelf duurt ongeveer 5 minuten.

Na de behandeling
Opnameduur
Een PRP injectie vindt plaats in dagbehandeling; u mag dezelfde dag naar huis. 

Complicaties
Ondanks alle zorg die aan de ingreep besteed wordt, kunnen er soms toch complicaties optreden. De meest voorkomende complicaties zijn:

 • een bloeduitstorting;
 • een ontsteking; dit is zeer zeldzaam
 • schade door de behandeling aan structuren rond de elleboog, zoals zenuwen of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam. 
   
Contact opnemen
De injectieplaats kan lang gevoelig blijven. Neem contact op met uw orthopedisch chirurg indien:
 • een bloeding niet stopt nadat u er 10 minuten stevig tegenaan hebt gedrukt;
 • u heftige pijn ervaart die niet goed reageert op de pijnmedicatie;
 • een infectie zich uit in roodheid, zwelling, pijn en eventueel pus;
 • er sprake is van een abnormale zwelling of koorts.
   

U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met het secretariaat van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 3370.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 5560.

Nabehandeling
Na de behandeling kunt u verder gaan met de overige ingezette behandelingen als het dragen van een brace, fysiotherapie en pijnstillers. U hoeft geen extra rust te nemen. Het duurt vaak enige tijd voordat u effect van de behandeling kunt bemerken. Gemiddeld genomen merkt 80%  van de behandelde patiënten na 8 weken verbetering, 20% merkt dus nog geen verbetering. Het definitieve effect kan pas beoordeeld worden 6 maanden na de behandeling.

Controle
6-8 weken na de operatie komt u voor een controle afspraak bij uw orthopedisch chirurg.

Operatieve behandeling

Wanneer alle vormen van niet-operatieve behandelingen hebben gefaald en de klachten langdurig zijn (> 1,5 jaar) dan kan een operatie worden overwogen waarbij de aanhechting van de pezen ter hoogte van de buitenzijde van de elleboog wordt losgemaakt, een tenniselleboogrelease. Het succespercentage van deze operatie ligt tussen de 70 en 80%. In de praktijk blijkt een operatie bijna nooit nodig.

Voor de operatie
Anesthesie
De te behandelen elleboog wordt verdoofd met een regionaal pijnblok (een zenuwblokkade), al dan niet in combinatie met algehele narcose. Vlak voor de operatie krijgt u dit pijnblok toegediend door een prik in uw hals. Dit zorgt ervoor dat u tijdens, maar ook nog een aantal uren na de operatie minder tot geen pijn voelt. Deze pijnblokkade is meestal binnen 12 tot 24 uur uitgewerkt. 

Tijdens de operatie
De operatie wordt uitgevoerd via een open procedure of via een kijkoperatie (arthroscopie). Bij een open procedure maakt de orthopedisch chirurg een kleine snee van ongeveer twee tot vier centimeter. Bij een kijkoperatie maakt hij twee à drie steekgaatjes van een centimeter, waardoor hij (na het opblazen van de schouder met water) een kijkbuisje en hulpinstrumenten kan inbrengen. Hiermee wordt het totale ellebooggewricht bekeken en waar nodig behandeld. Uw orthopedisch chirurg bespreekt op de polikliniek welke behandeling u krijgt. De operatie duurt ongeveer 20 tot 60 minuten.

Hechtingen
De wond wordt altijd gehecht met oplosbare hechtingen; soms zullen er ook hechtpleisters op de huid worden geplakt. Na tien dagen mag u deze hechtpleisters zelf verwijderen.
 

Na de operatie
Opnameduur
Een tenniselleboogrelease gebeurt meestal in dagbehandeling; u mag naar huis op de dag van de operatie.

Complicaties
Ondanks alle zorg die aan de operatie besteed wordt, kunnen er soms toch complicaties optreden. De meest voorkomende complicaties zijn:

 • een nabloeding in de elleboog;
 • een infectie van de wond. Antibiotica wordt voorgeschreven afhankelijk van de ernst van de infectie en in sommige gevallen wordt de wond gespoeld;
 • schade door de operatie aan structuren rond de elleboog, zoals zenuwen of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam. 


Contact opnemen
De wond kan lang gevoelig blijven. Neem contact op met uw orthopedisch chirurg indien:

 • een bloeding niet stopt nadat u er 10 minuten stevig tegenaan hebt gedrukt;
 • u heftige pijn ervaart die niet goed reageert op de pijnmedicatie;
 • een infectie van de wond zich uit in roodheid, zwelling, pijn en eventueel pus;
 • er sprake is van een abnormale zwelling of koorts;
 • het gevoel en de beweeglijkheid in uw vingers, arm en schouder 24 uur na de ingreep nog niet volledig terug is. De pijnblokkade die u krijgt werkt namelijk maximaal 24 uur, daarna moet alles weer normaal functioneren.


U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met het secretariaat van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 3370.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 5560.

Nabehandeling


Sling
Na een tenniseleboog krijgt u een sling (draagband) aangemeten. Deze sling moet u enkele dagen dragen. Het geeft rust aan het geopereerde gebied. Het drukverband dat na de behandeling aangebracht is mag worden verwijderd na 2 dagen. U mag de sling afdoen wanneer u zich gaat douchen/wassen. Bij het aankleden van uw bovenkleding buigt u licht voorover en doet u eerst de behandelde arm door het T-shirt of het hemd, de onbehandelde arm volgt daarna. 

Revalidatie
De eerste 4 weken mag u niet zwaar tillen met de geopereerde arm, verder moet u de arm op geleide van de pijnklachten zo normaal mogelijk bewegen. Fysiotherapie voor specifieke oefeningen is meestal niet nodig. U moet er rekening mee houden dat u na de operatie geen auto kunt rijden en niet mag fietsen gedurende 1 - 4 weken. Dit kan weer als u weinig pijn hebt en een goede controle over de arm en schouder hebt, zodat dit verantwoord is. Voor het herstel van deze ingreep moet u rekenen op een periode van 2 maanden tot een half jaar. 

Medicatie
Het is belangrijk om te weten dat een operatie aan de elleboog erg pijnlijk kan zijn. U krijgt daarom een recept voor goede pijnstillers mee. Ondanks deze pijnstillers kunt u de eerste weken na de operatie pijn voelen. Daarna wordt de pijn langzaam minder. 

Controle
6-8 weken na de operatie komt u voor een controle afspraak bij uw orthopedisch chirurg.