TFCC Letsel

TFCC Letsel

Wat is TFCC Letsel?
TFCC is de afkorting van Triangular Fibrocartilage Complex, een soort meniscus van de pols. Het TFCC verbindt de ellepijp met het spaakbeen en de pols (zie figuur 1). Wanneer er een scheur ontstaat in het TFCC dan spreekt men van TFCC-letsel of van een TFCC laesie (zie figuur 2).

Wat zijn de oorzaken van TFCC Letsel?
Het TFCC kan scheuren bij een val of bij een krachtige draaibeweging. Daarnaast kan het TFCC in de pols gaan slijten.
 

Figuur 1. TFCC

 

Figuur 2. TFCC letsel


Klachten en symptomen

In welke levensfase komt het voor?
TFCC letsel in de pols kan in elke levensfase ontstaan.

Welke klachten en symptomen kan iemand hebben?
Een scheur in het TFCC geeft pijnklachten aan de pinkzijde van de onderarm en pols. Een typische klacht is pijn bij het opdrukken uit een stoel.


Diagnose en onderzoek

Hoe en door wie wordt de diagnose gesteld?
De diagnose wordt gesteld door een orthopedisch chirurg. De diagnose kan soms met behulp van een MRI-scan gesteld worden.

Welke onderzoeken worden gedaan?
Een MRI-scan is niet altijd voldoende: vaak lijkt op een MRI het TFCC intact te zijn, terwijl er toch relevante scheuren in kunnen zitten. Dan kan er  een arthroscopie (kijkoperatie) van de pols uitgevoerd worden, om te onderzoeken of er scheuren in het TFCC zitten.


Niet-operatieve (conservatieve) behandeling

Gips
Stabiele TFCC letsels, veroorzaakt door een ongeval, kunnen in het acute stadium behandeld worden met een bovenarms gips gedurende 4 tot 6 weken. 

Therapie
Na het gips volgt een periode van handtherapie gedurende 2-3 maanden om de pols soepeler en sterker te maken. Bij veel centrale scheuren in het TFCC verdwijnen uiteindelijk de klachten.

Spalk
De pijn van degeneratieve letsels kan ook verminderen door middel van een spalk. In enkele gevallen wordt een TFCC letsel daarom behandeld met spalktherapie.

Medicatie
Een injectie met een combinatie van een verdovende vloeistof en een krachtige ontstekingsremmer (corticosteroïden) of NSAID’s (zoals Ibuprofen en Diclofenac) kunnen de pijn verminderen.


Operatieve behandeling

Wanneer een niet-operatieve TFCC behandeling niet mogelijk is zal een operatieve behandeling uitgevoerd worden.

Voor de operatie
Anesthesie
De te opereren pols wordt meestal verdoofd met een regionaal pijnblok (een zenuwblokkade), al dan niet in combinatie met algehele narcose. Vlak voor de operatie krijgt u dit pijnblok toegediend door een prik bij uw hals of uw oksel. Dit zorgt ervoor dat u tijdens, maar ook nog een aantal uren na de operatie minder tot geen pijn voelt. Deze pijnblokkade is meestal binnen 12 tot 24 uur uitgewerkt. 

Tijdens de operatie
Tijdens een kijkoperatie (arthroscopie) van de pols  kan de diagnose gesteld worden, en kunnen tegelijkertijd onregelmatigheden weggehaald worden. Ook kleine, afgebroken deeltjes van het TFCC die vastzitten in het gewricht, kunnen tijdens een arthroscopie verwijderd worden. In een aantal gevallen is het mogelijk om het TFCC tijdens de arthroscopie te hechten. Wanneer we de beschadigde TFCC niet kunnen herstellen tijdens een arthroscopie, volgt er een gewone operatie. Via de bovenkant van de pols wordt het TFCC weer gehecht of teruggezet op de ellepijp. Soms is het hele complex afgescheurd met een stukje bot (processus styloideus). Dit kan de orthopedisch chirurg vastzetten met pinnen en een draadje.

 Hechtingen
De wondjes worden altijd gehecht met oplosbare hechtingen en/of met kleine hechtpleisters die op de huid worden geplakt. Na tien dagen mag u deze hechtpleisters zelf verwijderen. Indien u nabehandeld wordt met gips volgt wondcontrole op de gipskamer. Indien nodig worden pleisters verwijderd. 

Na de operatie
Opnameduur
Een kijkoperatie van de pols met  al dan niet hechten van het TFCC ligament gebeurt in dagbehandeling. 

Complicaties
Ondanks alle zorg die aan de operatie besteed wordt, kunnen er soms toch complicaties optreden. 

Contact opnemen
Neem contact op met uw orthopedisch chirurg indien:
-    er sprake is van een bloeding die niet stopt nadat u er 10 minuten tegenaan het gedrukt;
-    u heftige pijn hebt die niet goed reageert op de pijnmedicatie;
-    er een infectie ontstaat van de wond die zich uit in roodheid, zwelling, pijn en eventueel pus;
-    er een abnormale zwelling of koorts ontstaat;
-    het gevoel en de beweeglijkheid in uw vingers, arm en schouder na 24 uur nog niet volledig terug is. De pijnblokkade die u gekregen hebt duurt maximaal 24 uur, daarna moet alles weer normaal functioneren.

U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met het secretariaat van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 3370.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 5560.  


Gips
Indien het TFCC gehecht wordt krijgt u na de ingreep drie weken een bovenarmgips, daarna nog drie weken een onderarmgips.  

Brace
De afspraak waarbij het onderarmgips verwijderd wordt, wordt gecombineerd met een afspraak bij de handtherapeut/ergotherapeut die een afneembare brace voor u maakt. Hij of zij zal u tevens begeleiden bij de revalidatie en u adviezen geven voor oefeningen. 

Controle
Zes tot acht weken na de operatie komt u voor controle bij uw orthopedisch chirurg.

Fysiotherapie
Nadat u voor controle bij uw orthopedisch chirurg bent geweest wordt gestart met handtherapie bij de fysiotherapeut.