phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

TFCC Letsel

Aandoening

TFCC Letsel

Wat is een TFCC Letsel?
TFCC is de afkorting van Triangular Fibrocartilage Complex, een soort “meniscus” van de pols. Het TFCC verbindt de ellepijp met het spaakbeen en zorgt voor de stabiliteit van de pols. Wanneer er een scheur ontstaat in het TFCC dan spreekt men van TFCC-letsel of van een TFCC laesie.

Wat zijn de oorzaken van TFCC Letsel?
Het TFCC kan scheuren bij een val of bij een krachtige draaibeweging. Daarnaast kan het TFCC in de pols gaan slijten door ouderdom.

Figuur 1. TFCC

 

Figuur 2. TFCC letsel


Klachten en symptomen

In welke levensfase komt het voor?
TFCC letsel in de pols kan in elke levensfase ontstaan.

Welke klachten en symptomen kan iemand hebben?
Een scheur in het TFCC geeft pijnklachten aan de pinkzijde van de onderarm en pols. Een typische klacht is pijn bij het opdrukken uit een stoel of bij draaien en knijpen met kracht. 


Diagnose en onderzoek

Hoe en door wie wordt de diagnose gesteld?
De diagnose wordt gesteld op basis van uw verhaal (de anamnese) en lichamelijk onderzoek door een orthopedisch chirurg. 


Welke onderzoeken worden gedaan?
Een TFCC letsel is goed te diagnosticeren o.b.v. uw verhaal en lichamelijk onderzoek. Een MRI-scan is helaas lang niet altijd betrouwbaar omdat het om een kleine, complexe structuur gaat;  vaak lijkt op een MRI het TFCC intact te zijn, terwijl er toch relevante scheuren in kunnen zitten. Daarom wordt er bij aanhoudende klachten na handtherapie een arthroscopie (kijkoperatie) van de pols uitgevoerd om te onderzoeken of er scheuren in het TFCC zitten.

Behandeling

Niet-operatieve (conservatieve) behandeling

Gips
Stabiele TFCC letsels, veroorzaakt door een ongeval, kunnen in het acute stadium behandeld worden met een bovenarms gips gedurende 4 tot 6 weken. Hierna volgt handtherapie. 

Spalk
De pijn van degeneratieve letsels kan ook verminderen door middel van een spalk. In enkele gevallen wordt een TFCC letsel daarom behandeld met spalktherapie.

Handtherapie
Na het gips of de spalk volgt een periode van handtherapie gedurende 2-3 maanden om de pols soepeler en sterker te maken. Bij veel centrale scheuren in het TFCC verdwijnen uiteindelijk de klachten.

Medicatie
Paracetamol of NSAID’s (zoals Ibuprofen en Diclofenac) kunnen de pijn verminderen.

Een injectie met een combinatie van een verdovende vloeistof en een krachtige ontstekingsremmer (corticosteroïden) is een volgende stap. 
De kans op bijwerkingen na een injectie is laag. Pezen en het kraakbeen worden bewezen niet aangetast door een enkele injectie. 
Bij mensen met suikerziekte die insuline gebruiken kan de suikerwaarde na een injectie gedurende een kortere periode wat meer schommelen, het is daarom verstandig de eerste 48 uur na de behandeling het bloedsuiker vaker te testen en de insulinedosering hierop aan te passen.
Vrouwen kunnen opvliegers of een rood gelaat krijgen na een injectie, zelden ontstaat er vaginaal bloedverlies.


Operatieve behandeling

Wanneer de  niet-operatieve TFCC behandeling onvoldoende pijnverlichting geeft, zal een operatieve behandeling uitgevoerd worden.

Voor de operatie
Anesthesie
De te opereren pols wordt meestal verdoofd met een regionaal pijnblok (een zenuwblokkade), al dan niet in combinatie met algehele narcose. Vlak voor de operatie krijgt u dit pijnblok toegediend door een prik bij uw hals of uw oksel. Dit zorgt ervoor dat u tijdens, maar ook nog een aantal uren na de operatie geen pijn voelt. Deze pijnblokkade is meestal binnen 12 tot 24 uur uitgewerkt.

Tijdens de operatie
Tijdens een kijkoperatie (arthroscopie) van de pols kan de diagnose gesteld worden, en kan tegelijkertijd de rest van de pols worden beoordeeld. In het grootste deel van de gevallen kan de TFCC worden schoongemaakt van ontstekingsweefsel en de randen van de scheur glad en stabiel worden gemaakt. Soms is het nodig om het TFCC te hechten, dit kan vaak tijdens de arthroscopie.
Als het hechten om technische redenen arthroscopisch niet kan dan doen we het met een open techniek via een sneetje aan de bovenzijde van de pols het TFCC gehecht of gerefixeerd op de ellepijp met een speciaal botankertje. 

 

    Hechtingen
De wondjes worden altijd gehecht met oplosbare hechtingen en/of met kleine hechtpleisters die op de huid worden geplakt. Na tien dagen mag u deze hechtpleisters zelf verwijderen. Indien u behandeld wordt met gips volgt wondcontrole op de gipskamer. Indien nodig worden pleisters verwijderd. 

Na de operatie
Opnameduur
Een kijkoperatie van de pols met al dan niet hechten van het TFCC ligament gebeurt in dagbehandeling. 

Drukverband of gips
Afhankelijk of het TFCC gehecht wordt of schoongemaakt krijgt u een bovenarmgips of een drukverband. 

Complicaties
Ondanks alle zorg die aan de operatie besteed wordt, kunnen er soms toch complicaties zijn: 

  • een stijve pols (hiervoor krijgt u handtherapie);
  • een infectie van de wond. Antibiotica wordt voorgeschreven afhankelijk van de ernst van de infectie en in sommige gevallen wordt de wond gespoeld;
  • een bloeduitstorting of een nabloeding ;
  • schade door de operatie aan structuren rond de pols, zoals zenuwen of bloedvaten; dit is zeer zeldzaam;
  • er is een kleine kans op het ontwikkelen van koude intolerantie en dystrofie (CRPS).

Contact opnemen
Neem contact op met uw orthopedisch chirurg indien:

  • er sprake is van een bloeding die niet stopt nadat u er 10 minuten tegenaan het gedrukt;
  • u heftige pijn hebt die niet goed reageert op de pijnmedicatie;
  • er een infectie ontstaat van de wond die zich uit in roodheid, zwelling, pijn en eventueel pus;
  • er een abnormale zwelling of koorts ontstaat;
  • het gevoel en de beweeglijkheid in uw vingers, arm en schouder na 24 uur nog niet volledig terug is. De pijnblokkade die u gekregen hebt duurt maximaal 24 uur, daarna moet alles weer normaal functioneren.


U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met het secretariaat van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 3370.
Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de verpleegafdeling van OCON, telefoonnummer: 088 - 708 5560.  

Nabehandeling

Drukverband
Indien het TFCC schoongemaakt wordt krijgt u na de ingreep een drukverband voor 24 uur, daarna mag u de pols vrij bewegen en belasten o.g.v. de pijn.
 

Gips
Indien het TFCC gehecht wordt krijgt u na de ingreep drie weken een bovenarmgips, daarna nog drie weken een onderarmgips.  Hierna volgt een brace. 
 

Brace
De afspraak waarbij het onderarmgips verwijderd wordt, wordt gecombineerd met een afspraak bij de handtherapeut/ergotherapeut die een afneembare brace voor u maakt. Hij of zij zal u tevens begeleiden bij de revalidatie en u adviezen geven voor oefeningen.
 

Fysiotherapie
Nadat u voor controle bij uw orthopedisch chirurg bent geweest wordt gestart met handtherapie bij de fysiotherapeut volgens een vast protocol.
 

Controle
Zes tot acht weken na de operatie komt u voor controle bij uw orthopedisch chirurg.