phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Kinderorthopedie

Binnen de orthopedie zijn in de loop van tientallen jaren aandachtsgebieden (ook wel subspecialisaties) ontstaan omdat het ondoenlijk is geworden voor een orthopedisch chirurg om van alle deelgebieden voldoende af te weten. Daardoor is kinderorthopedie nu een officieel aandachtsgebied binnen de orthopedie.

Patiënten kunnen zo profiteren van meer diepte-kennis binnen een orthopedisch centrum. Deze ontwikkeling wordt ondersteund door de landelijke beroepsvereniging NOV (Nederlandse Orthopedische vereniging).
Zo ontstaan er op landelijk niveau ook netwerken voor diverse aandoeningen binnen de kinderorthopedie, zodat zelfs niet alle ingrepen in alle kinderorthopedische centra uitgevoerd worden. De onderlinge doorverwijzing binnen Nederland naar een beperkt aantal centra zal tot meer ervaring leiden bij zeldzame aandoeningen.

Volume-normen en kwaliteits-normen (richtlijnen) zullen een steeds grotere rol gaan spelen bij de organisatie van de kinderorthopedie in Nederland. Tegenover het nadeel van het soms verder moeten reizen van de patiënt, staat het voordeel van maximale kennis en ervaring in de betreffende centra.

De heer J. Oude Avenhuis

Mijn ervaring als patiënt bij OCON is bijz...

Bekijk alle patiëntenervaringen

Kwaliteit

OCON loopt voorop bij het uitbouwen van de kinderorthopedie als aandachtsgebied binnen de orthopedie.
Naast meer gespecialiseerde kinderorthopeden binnen onze groep, zijn er ook speciale spreekuren voor kinderen op beide locaties Almelo en Hengelo.
Door het implementeren van de nieuwste inzichten uit de recente literatuur en van congressen, kunnen wij een breed pallet aanbieden van kinderorthopedische zorg en zo nodig van ons netwerk voor verwijzing gebruik maken, daar waar onze expertise niet voldoende lijkt te zijn.
 

Innovaties kinderorthopedie

De ontwikkelingen in de kinderorthopedie hebben een minder technisch karakter dan bij de volwassenen, omdat er veel minder gebruik gemaakt wordt van implantaten en protheses. Het zijn meer de nieuwe inzichten over wat wel en niet afgewacht kan worden, de indicaties voor bepaalde behandelingen, alsmede de leeftijd waarop sommige behandelingen nog zinvol zijn, die de laatste jaren veel aandacht krijgen bij het onderzoek binnen de kinderorthopedie. Er wordt daarnaast steeds meer bekend over de lange termijns-resultaten van diverse behandelingen.

 

Samenwerkingen

Binnen onze regio vindt regelmatig overleg plaats met de kinderorthopeden van het MST te Enschede en de kinder-revalidatieartsen van het Roessingh.
Landelijk zijn de kinderorthopeden van het OCON lid van de Werkgroep Kinderorthopedie van de NOV(Nederlandse Orthopedische Vereniging), waar ontwikkelingen en beleid besproken wordt, alsmede moeilijke casuïstiek.
Binnen ons netwerk verwijzen wij voor bepaalde aandoeningen gemakkelijk door naar bepaalde centra, zoals de Sint Maartenskliniek voor scoliose, het Radboudziekenhuis voor tumoren, het Wilhelmina Kinderziekenhuis voor aangeboren afwijkingen en naar Assen voor bepaalde heupoperaties.
Daarnaast kennen wij alle gespecialiseerde collega’s in den lande voor bijzondere aandoeningen.
Internationaal is er aansluiting bij de European Pediatric Orthopaedic Society waarvan de jaarlijkse congressen bezocht worden voor het vernemen van de recentste ontwikkelingen.