phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Rug

In de OCON Rugkliniek behandelen we patiënten met uiteenlopende wervelkolom klachten. Deze klachten strekken zich uit van de nek tot het bekken. Omdat klachten in de rug verschillende oorzaken kunnen hebben, werken we in de OCON Rugkliniek in multidisciplinaire teams. De kliniek heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in complexe chirurgische behandelingen van de wervelkolom met een nationale aantrekkingskracht.

Team OCON Rugkliniek
Het team OCON Rugkliniek bestaat uit twee wervelkolomchirurgen dr. Havinga en dr. Jiya, twee gespecialiseerd fysiotherapeuten W. Snellers en M. Oosterom, een verpleegkundig specialist L. Olde Keizer Spanjer, instructieverpleegkundigen, een gespecialiseerd operatie en verpleegkundig team.

Zorgketen OCON Rugkliniek
Rugklachten kunnen meerdere oorzaken hebben. Daarom worden,indien wenselijk, meerdere specialismen betrokken bij de behandeling van een patiënt. Bij sommige patiënten is zelfs een uitvoerige bespreking nodig tijdens een multidisciplinair spreekuur, waarbij een neuroloog, pijn specialist,revalidatie arts, gespecialiseerd fysiotherapeut en een wervelkolomchirurg aanwezig zijn. Op deze manier kunnen we meerdere afspraken in één combineren en hoeft de patiënt niet meerdere keren te komen. Tijdens het reguliere spreekuurstreven we ernaar alle patiënten eerst door de gespecialiseerde fysiotherapeut of verpleegkundig specialist te laten beoordelen. Mocht de patiënt in aanmerking komen voor een operatieve ingreep zullen onze instructie verpleegkundigen zorg dragen voor een uitgebreide voorlichting, zodat alles duidelijk is voor de patiënt. Hierbij wordt onder meer gebruik gemaakt van uitgebreid voorlichting materiaal waaronder een brochure over spondylolisthesis (verschoven wervel) en lumbale stenose (vernauwing van het wervelkanaal). Tenslotte maakt de OCON Rugkliniek ook gebruik van het rugnetwerk fysiotherapeuten Twente en Achterhoek, zowel voor conservatieve behandeling als in de fase na de operatie, waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijk bewezen behandelingen.

Multi-disciplinairepoli
De intake van de multidisciplinaire poli wordt gedaan dooreen specialist getrainde fysiotherapeut/manueel therapeut of verpleegkundig specialist. Vervolgens stellen we vast of de conservatieve (zonder operatie)behandeling nog mogelijkheden biedt en/of er nog aanvullend onderzoek dient plaats te vinden. Alle patiënten worden altijd besproken met de wervelkolomchirurg.

Psychische ondersteuning
In sommige gevallen kan de oorzaak van de rugklachten onduidelijk zijn, waardoor geen behandeling in gang kan worden gezet. De klachten kunnen dan ook psychisch voor problemen zorgen. We besteden binnen OCON daarom ook aandacht aan de psychologische impact van de rugklachten.

Zorgpalet
Voor de behandelingen aan de wervelkolom wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van internationaal erkende richtlijnen. Het zorgpalet spreidt zich uit van nek/rug hernia’s tot zeer complexe uitgebreide stabiliserende ingrepen (spondylodese) van nek tot het bekken. Er wordt zoveel mogelijk gekozen voor weefsel sparende operaties,waardoor de patiënt minder pijn heeft en sneller kan herstellen. De OCON rugkliniek voert in principe alle vormen van operaties aan de wervelkolom uit behalve scoliose operaties bij jonge patiënten, hierbij is de landelijke afspraak dat verwijzing plaatsvindt naar hierin gespecialiseerde klinieken. Het operatie pallet omvat hernia of kanaalstenose, instabiliteit die gedurende het volwassen leven optreedt (spondylolisthesis/secundaire scoliose), wervelbreuken(ook bij botontkalking), uitzaaiing van kanker in wervels met instabiliteit of zenuw beknelling tot gevolg en infecties in de rug. Ook worden veelhersteloperaties uitgevoerd bij patiënten die eerder al eens aan de rug zijn geopereerd.

Samenwerking regionaal en nationaal
De OCON rugkliniek heeft een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk met gerenommeerde klinieken, waarmee complexe rugproblemen onderling kunnen worden besproken en zelf naar elkaar worden verwezen, waarmee altijd de best mogelijk kwaliteit voor de patiënt gewaarborgd is.

Gerelateerde aandoeningen en behandelingen