phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Verzekering en vergoeding

Wanneer u voor een onderzoek of behandeling gebruikmaakt van de diensten van OCON, bent u aansprakelijk voor betaling van de kosten. Dat betekent dat u ervoor verantwoordelijk bent dat de rekening (factuur) wordt betaald. In veel gevallen kan dit via uw zorgverzekering. Het kan ook zijn, dat uw verzekering de kosten maar gedeeltelijk vergoedt of zelfs helemaal niet. In dat geval moet u deze kosten voor een deel of helemaal zelf betalen. 

OCON sluit contracten met zorgverzekeraars gezamenlijk af met ZGT. Hierdoor staan onze contracten bij zorgverzekeraars veelal geboekt onder de naam ZGT. Het is om die reden dan ook verstandig naar ‘ZGT orthopedie’ te refereren wanneer u contact heeft met uw zorgverzekeraar over vergoeding van een behandeling bij OCON. 

Maar wat kost uw behandeling en hoe weet u of de kosten worden vergoed? Hiervoor verwijzen wij u naar de website van uw zorgverzekeraar. Onderaan deze pagina vindt u linkjes naar de websites van enkele grote zorgverzekeraars. 

Passantentarief
Als uw zorgverzekeraar voor één of meer behandelingen bij OCON geen contract heeft afgesloten met ZGT of als u niet verzekerd bent, brengt OCON de zogenaamde passantenprijs in rekening. De passantentarieven gelden dus voor de behandelingen waarvoor ZGT (en dus ook OCON) geen overeenkomst heeft met een zorgverzekeraar. 

Het passantentarief wordt in rekening gebracht op het moment dat er geen overeenkomst is met uw zorgverzekeraar voor die specifieke behandeling of op het moment dat u bij de start van uw behandeling niet verzekerd bent. Ook kan het zijn dat u alleen een basisverzekering heeft afgesloten maar geen aanvullende verzekering terwijl de behandeling die u wilt of moet ondergaan alleen vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering.

Vanaf 1 januari 2019 zal OCON als volledig zelfstandige kliniek binnen de muren van ZGT gaan werken.
OCON heeft vanaf dan haar eigen afspraken met zorgverzekeraars gemaakt. ​
Klik hier voor de passantentarieven 2019.


​Heeft u een zorgverzekering afgesloten, dan kunt u de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar en afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal uw zorgverzekeraar (een deel van) de behandeling aan u vergoeden.

Samengevat: wilt u zeker weten of uw behandeling bij OCON wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, dan raden wij u aan bij uw zorgverzekeraar na te gaan of deze een contract heeft met ZGT, waarbij u refereert naar ‘ZGT orthopedie’ (OCON sluit haar contracten gezamenlijk af met ZGT bij zorgverzekeraars en hierdoor staan onze contracten veelal geboekt onder de naam ZGT).  

Voor meer informatie over verzekering en vergoeding verwijzen wij u naar de website van ZGT.


Aangesloten zorgverzekeraars

Kijk voor de meest actuele vergoedingen op de website van uw zorgverzekering. Hieronder vindt u linkjes naar de websites van enkele grote zorgverzekeraars