phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Verzekering en vergoeding

Wanneer u voor een onderzoek of behandeling gebruik maakt van de diensten van OCON, bent u aansprakelijk voor betaling van de kosten. Dat betekent dat u ervoor verantwoordelijk bent dat de rekening (factuur) wordt betaald. In veel gevallen kan dit via uw zorgverzekering. Het kan ook zijn, dat uw verzekering de kosten maar gedeeltelijk vergoedt of zelfs helemaal niet, bijvoorbeeld als u een budgetpolis heeft. Indien u een budgetpolis heeft worden niet in alle gevallen de volledige zorgkosten vergoed.
Wilt u zeker weten of uw kosten volledig worden vergoed, check dit dan altijd bij uw zorgverzekeraar.  


OCON sluit vanaf 1 januari 2019 zelfstandig contracten met zorgverzekeraars. 

Kies in 2023 de juiste zorgverzekering en verzeker u van de beste zorg bij OCON

OCON heeft tot nu toe ieder jaar contracten met alle zorgverzekeraars, zodat onze zorg voor u volledig wordt vergoed. Betaling van uw eigen risico verrekent uw zorgverzekeraar rechtstreeks met u.

 

Kwaliteit heeft een prijs: informeer goed bij uw zorgverzekeraar

Zonder financiële dekking kunnen ziekenhuizen geen goede zorg leveren. Daarom sluit OCON alleen contracten met zorgverzekeraars die voldoende financiële dekking bieden.

Anders sluiten wij geen contract. In dat geval zijn wij genoodzaakt de rekening rechtstreeks naar u als patiënt te sturen. Heeft u hier vragen over, neem dan nu al contact op met uw zorgverzekeraar, voordat u een zorgpolis voor 2023 kiest.


Volg onze onderhandelingen

De kleurcodering geeft onze verwachting weer ten aanzien van de lopende onderhandelingen. Meer groen betekent dat we verder zijn in de onderhandelingen. Dat maakt de kans groter dat we ook in 2023 een contract sluiten met die zorgverzekeraar, en dat uw zorg vergoed wordt. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerktOCON levert orthopedische en sportmedische zorg van de hoogste kwaliteit. Dagelijks staan wij met ruim 200 verpleegkundigen, medisch specialisten, secretaresses en overige medewerkers voor u klaar. Daarvoor vragen wij van zorgverzekeraars een eerlijk tarief. 

Hoge inflatie, hoge looneisen: definitieve tarieven pas in de loop van 2023 bekend

Onze leveranciers van medische producten berekenen de hogere prijzen al maanden aan ons door. En de vakbonden eisen in 2023 loonsverhogingen van meer dan 10%. Om dat allemaal te kunnen betalen moeten wij veel hogere tarieven bij de zorgverzekeraars in rekening gaan brengen. Wij kunnen de tarieven voor 2023 pas berekenen als de uitkomst van de cao-onderhandelingen bekend is. De huidige cao loopt 1 februari 2023 af. Maar het is onbekend of tegen die tijd overeenstemming is bereikt over een nieuwe cao.


Zorgplicht verzekeraars

In plaats van vaste tarieven, bieden wij zorgverzekeraars wel duidelijkheid. Daarvoor hanteren wij een rekenmethode. Een iets andere werkwijze dan normaal, maar de omstandigheden zijn nu eenmaal anders. Zorgverzekeraars krijgen zo wel een eerlijke kans hun wettelijke zorgplicht richting u na te blijven komen.

 

Het stappenplan kent drie basisstappen:


Stappenplan indexatie tarieven 2023 – rekenmethode om zorgverzekeraars in staat te stellen zorgplicht na te blijven komen

 

Prijslijst

1.        

2.        

3.        

 

Minimale indexering

koepelorganisaties

NVZ, NFU, ZN, ZKN

Decemberraming inflatie

2022 (%)

Verschil

CAO-index

koepelorganisaties (4,74%)

en werkelijke cao-ontwikkeling

(60% weging)

Index

7,39%

volgt

volgt na afronding CAO-onderhandeling


Per zorgverzekeraar komen er soms aanvullende stappen bij. Bijvoorbeeld als een zorgverzekeraar een deel van de zorgkosten over eerdere jaren nog steeds niet betaald heeft.


Patiënten steeds mobieler: plafondafspraken niet langer werkbaar

Door lange wachtlijsten in het hele land, behandelen wij inmiddels 4 x zoveel patiënten uit andere delen van Nederland dan voor corona. Het is niet betrouwbaar te voorspellen waar patiënten die naar OCON komen, verzekerd zijn. Net als bij veel ziekenhuizen, bleken de zorgverzekeraars er bij ons in 2022 helemaal naast te zitten met de voorspelling van de zorgvraag.

 

Maar iedereen heeft recht op goede zorg. En wij sluiten niemand uit. Daarom bieden wij zorgverzekeraars niet langer contracten aan met een te krap budgetplafond. Want die contractvorm levert onbeheersbare financiële tekorten voor OCON op. 


Passantentarief

Als uw zorgverzekeraar voor één of meer behandelingen bij OCON geen contract heeft afgesloten met ons, dan brengt OCON het zogenaamde passantentarief in rekening. De passantentarieven gelden dus voor de behandelingen waarvoor OCON geen overeenkomst heeft met een zorgverzekeraar. 


Het passantentarief wordt in rekening gebracht op het moment dat er geen overeenkomst is met uw zorgverzekeraar voor die specifieke behandeling of op het moment dat u bij de start van uw behandeling niet verzekerd bent. Ook kan het zijn dat u alleen een basisverzekering heeft afgesloten maar geen aanvullende verzekering terwijl de behandeling die u wilt of moet ondergaan alleen vergoed wordt vanuit de aanvullende verzekering.


Klik hier voor de passantentarieven 2022.

Heeft u een zorgverzekering afgesloten, dan kunt u de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar en afhankelijk van uw polisvoorwaarden zal uw zorgverzekeraar (een deel van) de behandeling aan u vergoeden.

Samengevat: wilt u zeker weten of uw behandeling bij OCON wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, dan raden wij u aan bij uw zorgverzekeraar na te gaan of deze een contract heeft met OCON.  


In 2022 heeft OCON contracten met alle tien de zorgverzekeraarsAangesloten zorgverzekeraars

Kijk voor de meest actuele vergoedingen op de website van uw zorgverzekering. Hieronder vindt u linkjes naar de websites van enkele grote zorgverzekeraars