phone icon 088 - 708 5876 Login medewerkers

Bezoek (orthopedisch) chirurg, sportarts of sportfysiotherapeut

(Orthopedisch) chirurg
Om een afspraak te kunnen maken met onze chirurg of één van onze orthopedisch chirurgen heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Wanneer u deze heeft, kunt u zelf contact opnemen met OCON Sportmedische kliniek voor een afspraak. U kunt dit uiteraard ook via uw huisarts doen. In dat geval belt uw huisarts voor een afspraak of maakt uw huisarts digitaal een afspraak.

Wanneer u een afspraak heeft met een (orthopedisch) chirurg wordt u hiervoor uitgenodigd op onze sportmedische kliniek. U ontvangt hiervoor een afspraakbevestiging per post.

Let op: Voorafgaand aan uw eerste afspraak moet u een röntgenfoto laten maken op de afdeling Radiologie in het ZGT. Er wordt naar gestreefd om dit een half uur voorafgaand aan de afspraak bij de (orthopedisch) chirurg te doen maar dit kan in sommige gevallen eerder zijn.

Wat moet u meenemen?
- Verzekeringspas van uw zorgverzekeraar
- Verwijsbrief van uw huisarts
- Medicijnen overzicht (dit is nodig wanneer een operatie volgt)
- Identiteitsbewijs

Second opinion
Bent u in behandeling bij een ander ziekenhuis maar wilt u graag een second opinion? Bij OCON Sportmedische kliniek bent u hiervoor van harte welkom. U kunt een verwijzing voor deze second opinion bij uw behandelend arts opvragen en vervolgens zelf een afspraak maken bij OCON Sportmedische kliniek. 


Bent u in behandeling bij OCON Sportmedische kliniek en wilt u een second opinion bij een medisch specialist van een ander ziekenhuis of andere kliniek? Bespreek dit gerust met uw (orthopedisch) chirurg van OCON Sport. Hij of zij verwijst u dan door naar een andere specialist. 

Sportarts
Voor een bezoek aan de sportarts is een verwijzing van uw huisarts niet nodig. U kunt zelf contact opnemen met OCON Sportmedische kliniek voor het maken van een afspraak voor een consult, sportmedische keuring of onderzoek.
Gezien een consult, sportmedische keuring of onderzoek geen onderdeel is van de basiszorg en onder een aanvullende verzekering valt, dient u de kosten voor dit bezoek na afloop van het consult terplekke te voldoen (dit kan uitsluitend per pin). U krijgt dan een factuur met het pinbonnetje mee, zodat u deze kunt opsturen naar uw zorgverzekeraar ter declaratie indien u aanvullend verzekerd bent.

Wat moet u meenemen?
U krijgt na het maken van een afspraak een afspraakbevestiging thuis gestuurd waarin staat wat u mee moet nemen. Dit is namelijk afhankelijk van waar u voor komt.
Sportfysiotherapeut
Voor een bezoek aan de sportfysiotherapeut is een verwijzing van uw huisarts niet nodig. U kunt zelf contact opnemen met OCON Sportmedische kliniek voor het maken van een afspraak. 
Wat moet u meenemen? 
U krijgt na het maken van een afspraak een afspraakbevestiging thuis gestuurd waarin staat wat u mee moet nemen. Dit is namelijk afhankelijk van waar u voor komt.

Mobiele telefoongebruik 
Met betrekking tot het mobiele telefoongebruik binnen onze kliniek vragen wij u:

  • uw mobiele telefoon beperkt te gebruiken.
  • vooraf te melden als u voor privégebruik film-, foto- of geluidsopnamen wilt maken van het gesprek met de zorgverlener.
  • verder geen film-, foto,- of geluidsopnamen te maken zonder voorafgaande toestemming.