phone icon 088 - 708 5876 Login medewerkers

Sportfysiotherapie

Wilt u zo snel als mogelijk revalideren van uw sportblessure? Of wilt u een sportblessure in de toekomst voorkomen? Onze sport fysiotherapeuten zijn specialisten in het opstellen en begeleiden van beweegprogramma’s met als doel u zo snel mogelijk te laten herstellen van een sportblessure, of het voorkomen hiervan.


U kunt rechtstreeks en zonder verwijzing bij onze sport fysiotherapeuten terecht. Daarnaast kan uw eigen fysiotherapeut, uw huisarts of een medisch specialist u doorverwijzen voor een tweede mening. 

Wij verlenen sportmedische zorg aan (weer) beginnende sporters, recreatieve sporters, wedstrijdsporters en topsporters. 

Waarom kiezen voor Sportfysiotherapie bij OCON Sport?

Revalidatie 

Indien u een sportblessure heeft opgelopen, of u bent hieraan geopereerd, wilt u zo snel mogelijk weer hersteld zijn. Onze sport fysiotherapeuten stellen in overleg met onze sportartsen en orthopedisch chirurgen een behandelplan voor u op en verwijzen u naar de juiste sport fysiotherapeut bij u in de regio voor het uitvoeren van de revalidatie. Daarnaast monitoren zij het beloop van de revalidatie en koppelen dit met uw behandelend sportarts en orthopedisch chirurg terug. Hierdoor ontstaat een zo compleet mogelijk beeld van uw herstel.

Preventie - Voorkomen is beter dan genezen

Onze sportfysiotherapeuten kunnen u screenen op risicofactoren voor het krijgen van een sport blessure. Eventueel kan dit worden gecombineerd met een geneeskundigsportmedisch onderzoek verricht door onze sportartsen. Naar aanleiding vandeze screening wordt een op maat gesneden preventief beweegprogramma voor u opgesteld.


Kwaliteitsnetwerk Sportfysiotherapie

De afdelingsport fysiotherapie van OCON-Sport is onderdeel van een kwaliteitsnetwerk vansport fysiotherapeuten met connecties zowel binnen als buiten de regio, in heel Nederland. Onze sport fysiotherapeuten stellen een behandelplan voor u op enverwijzen u door naar een sport fysiotherapeut bij u in de buurt, die hetbehandelplan vervolgens uitvoert. Vervolgens houden zij de voortgang van derevalidatie in de gaten en bespreken zij deze met de behandelende orthopedischchirurgen en sportartsen van OCON-Sport.