Ocon Orthopedisch & Ocon SportOcon OrthopedischOcon Sport
UmoooveUmooove
Ocon Orthopedisch & Ocon SportOcon OrthopedischOcon Sport
UmoooveUmooove

Antibioticaprofylaxe bij gewrichtsprothese

Het beleidsadvies (zie onderstaande drie kernpunten) binnen OCON rond al dan niet profylactisch antibioticagebruik bij tandheelkundige ingrepen bij patiënten met een gewrichtsprothese is gebaseerd op de huidige geldende landelijke richtlijn .


Deze richtlijn is opgesteld door de Nederlandse Orthopedische Vereniging in samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.


De kernpunten uit deze richtlijn zijn:

  • Het is niet geïndiceerd om antibiotische profylaxe te geven aan patiënten met een gewrichtsprothese vóór een mond- of tandheelkundige ingreep ter preventie van een hematogene infectie van de gewrichtsprothese.
  • Evenmin geldt dat in geval van verminderde immuniteit van de patiënt;
  • Het is aanbevelingswaardig om bij de patiënt het belang van een goede mondgezondheid te benadrukken en regelmatige tandheelkundige controles aan te raden.

Volledige richtlijn: Antibioticaprofylaxe bij gewrichtsprothese

Hengelo

Orthopedie en sport

Geerdinksweg 141

7555 DL Hengelo

Almelo

Orthopedie

Zilvermeeuw 1

7609 PP Almelo

Trifora Enschede

Buitenlocatie sport

Kotkampweg 65

7531 AS Enschede

Postadres

Postbus 546

7550 AM Hengelo

Erkend door

niazscas