Ocon Orthopedisch & Ocon SportOcon OrthopedischOcon Sport
UmoooveUmooove
Ocon Orthopedisch & Ocon SportOcon OrthopedischOcon Sport
UmoooveUmooove

Autorijden na knie- of heupprothese: uitgangspunten en adviezen OCON

Hieronder staan de huidige wettelijke uitgangspunten rond dit onderwerp. Daarnaast heeft OCON voor u een praktisch advies geformuleerd op basis van de meest recente wetenschappelijke onderzoeken.


Uitgangspunten:

  • De Wet (Wegenverkeerswet 1994) zegt niets over type operatie of de termijn na operatie wanneer het besturen van een motorvoertuig weer is toegestaan.
  • Wel stelt deze Wet dat u veilig en verantwoord moet kunnen rijden in het verkeer. Dit veiligheidsprincipe is er voor u en de medeweggebruikers.
  • Wanneer u weet dat u lichamelijk/mentaal nog zodanig beperkt bent dat u de vereiste handelingen van een goed bestuurder niet kunt verrichten en toch aan het verkeer deelneemt dan overtreedt u de Wet.
  • De verantwoordelijkheid om aan het verkeer deel te nemen ligt dus altijd bij u zelf (als verkeersdeelnemer).
  • OCON en uw orthopedisch chirurg kunnen dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die voortvloeit uit door uw verkeersdeelname.

Praktisch advies, op voorwaarde van bovenstaande uitgangspunten:

Linker knie/heupprothese: vanaf 2 weken (14 dagen) na de operatie kan het autorijden weer worden hervat, mits u voldoet aan onderstaande praktische voorwaarden.

Rechter knie/heupprothese: vanaf 4 weken (28 dagen) na de operatie kan het autorijden weer worden hervat, mits u voldoet aan onderstaande praktische voorwaarden.


Praktische voorwaarden:

  • U kunt de geopereerde heup of knie volledig belasten.
  • U heeft een goede controle over beide benen;
  • U ervaart uw pijn en beweeglijkheid van uw knie/heup als voldoende verbeterd;
  • U gebruikt geen door OCON voorgeschreven medicatie meer die de rijvaardigheid negatief beïnvloedt, in het bijzonder morfine medicatie (zoals Tramadol, Oxycontin, Oxocodon/Oxynorm) of slaapmedicatie.

Kunt u OCON om een schriftelijke verklaring vragen omtrent rijgeschiktheid?

Nee, dit is conform het advies van het Koninklijk Ned. Medisch Genootschap. Uw orthopedisch chirurg heeft kennis van uw medische situatie en kan u adviseren (zie bovenstaande uitgangspunten en praktisch advies), maar de beslissing om deel te nemen aan het verkeer ligt- zoals gezegd- bij u zelf.


Verzekering en een motorvoertuig besturen na een knie/heupprothese?

Uw orthopedisch chirurg kan niet beoordelen/bepalen of u verzekerd bent wanneer u besluit aan het verkeer deel te nemen. Voor het beantwoorden van die vraag dient u contact op te nemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij. Verzekeraars hanteren namelijk verschillende polisvoorwaarden en deze kunnen afwijken van de in deze leidraad beschreven wettelijke uitgangspunten en aangereikte praktische advies.

Hengelo

Orthopedie en sport

Geerdinksweg 141

7555 DL Hengelo

Almelo

Orthopedie

Zilvermeeuw 1

7609 PP Almelo

Trifora Enschede

Buitenlocatie sport

Kotkampweg 65

7531 AS Enschede

Postadres

Postbus 546

7550 AM Hengelo

Erkend door

niazscas