phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Kwaliteit en patientgerichtheid

Binnen OCON wordt vanzelfsprekend gestreefd naar kwalitatief hoogwaardige orthopedische zorg. OCON is evenals de ZGT Qualicor Europe-gecertificeerd. OCON Sportmedische kliniek  is aangesloten bij de FSMI en SCAS gecertificeerde Specialisaties. Om optimale zorg te kunnen bieden zijn onze orthopedisch chirurgen in verre mate gespecialiseerd in een bepaald aandachtsgebied, zoals prothesiologie, wervelkolom- chirurgie, kinderorthopedie, sportorthopedie enz.

Onze kwaliteit

Voor ieder van deze specialisaties vindt regelmatig een intercollegiaal overleg plaats waar patiënten, vaak met complexe problematiek, besproken worden. Door middel van deze intercollegiale overleggen treedt kruisbestuiving van kennis en inzichten op en wordt gezamenlijk een behandelplan opgesteld. Binnen OCON hechten we belang aan transparantie en intercollegiale toetsing. Zo is er bij de start van iedere werkdag een gezamenlijke patiënten overdracht waarbij alle orthopedisch chirurgen aanwezig zijn. Volgens een vaste agenda worden nieuw opgenomen patiënten besproken, alsmede eventuele gecompliceerde problemen, röntgenfoto’s van geopereerde patiënten en dossiers van patiënten die gepland staan voor een operatie. Op die manier kunnen we controleren of de orthopeden het onderling eens zijn over de indicatie voor een operatie. Daarnaast vinden standaard periodiek multidisciplinaire besprekingen plaats met andere relevante disciplines uit het ziekenhuis zoals radiologie, reumatologie, microbiologie/infectiepreventie en geriatrie.

Beoordelingssysteem orthopedisch chirurgen

Alle bij OCON werkzame orthopedisch chirurgen nemen deel aan het IFMS (individueel functioneren medisch specialisten) beoordelingssysteem van de medische staf ZGT en stellen aan de hand van de uitkomsten daarvan een persoonlijk ontwikkelingsplan op.

Evalueren van zorgprocessen

Het evalueren van zorgprocessen is een kwaliteitsinstrument dat continu ingezet wordt. Binnen OCON nemen we standaard Patient Reported Outcome Measures (PROMS) af. Dit gaat via gevalideerde web-based vragenlijsten die patiënten voor en na de operatie invullen. Er wordt gevraagd naar aspecten zoals pijn, functie herstel en kwaliteit van leven. Op deze manier ontstaat steeds beter inzicht in de korte en lange termijn effecten van onze operaties voor onze patiënt. Vroeger was een operatie geslaagd als de dokter tevreden was. Voor OCON is de operatie pas geslaagd als ook de patiënt tevreden is. Op dit moment nemen we PROMS af voor heup- en knieprothesiologie. In de nabije toekomst zal dit uitgebreid worden naar schouderprothesiologie en voorste kruisband chirurgie.

Mocht u onverhoopt problemen ondervinden tijdens het invullen van de vragenlijst of uw email adres willen wijzigingen aarzelt u dan niet om contact op te nemen via [email protected]. Wij proberen u dan zo spoedig mogelijk te antwoorden.