phone icon 088 - 708 5876 Login medewerkers

Innovatie en onderzoek

Binnen OCON streven we continu naar verbetering. Om de patiënt van nu en in de toekomst optimale zorg te (blijven) bieden verrichten wij (wetenschappelijk) onderzoek. Met deze onderzoeken richten wij ons op het onderzoeken en verbeteren van de behandelprotocollen van de orthopedisch chirurgen. Aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken kunnen wij snel schakelen met de orthopedisch chirurgen en bijvoorbeeld behandelprotocollen aanpassen. 

Door het doen van wetenschappelijk onderzoek zijn onze orthopedisch chirurgen ‘genoodzaakt’ zich te verdiepen in een bepaalde behandeling door wetenschappelijke publicaties te lezen en/of samenwerking te onderhouden met orthopedisch chirurgen die elders werkzaam zijn. Op deze manier blijven wij op de hoogte van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen binnen de orthopedie. 


Het wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door arts-assistenten, studenten, verpleegkundigen en orthopedisch chirurgen. De strategische ontwikkelingen, kwaliteit en voortgang van het wetenschappelijk onderzoek worden bewaakt door de onderzoek coördinator. 

Informatie voor patiënten:

U kunt gevraagd worden of u bereid bent mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek. Dit gaat meestal om het invullen van een vragenlijst, of het vergelijken van twee bestaande behandelingen. U bent vrij in uw keuze wel of niet deel te nemen. Het onderzoek hoeft niet altijd een direct voordeel voor uzelf op te leveren. Het doel is er dan in gelegen om de zorg voor toekomstige patiënten te verbeteren.
Alle gegevens die in het kader van reguliere zorg verzameld worden gebruiken we om onze medische zorg te evalueren. Vanzelfsprekend wordt hierbij vertrouwelijk en anoniem met uw gegevens omgegaan. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit kenbaar maken via wetenschap@ocon.nl.

Op dit moment lopen er verschillende medisch-wetenschappelijke onderzoeken binnen OCON. Wij staan open voor verzoeken van studenten tot het doen van afstudeer- en/of wetenschapsstages en kunnen in overleg hierbij ondersteuning en professionele begeleiding bieden.


Actueel overzicht medisch-wetenschappelijke onderzoeken OCON:

Op dit moment lopen er binnen OCON verschillende medisch wetenschappelijke onderzoeken:

Onderzoek 1: Het vergelijken van twee verschillende leefregelmethodes na plaatsen van een totale heupprothese ter voorkoming van het uit de kom schieten van de heupprothese (heupluxatie) (Leefregel studie)

Om de kans op een luxatie te verkleinen krijgen patiënten de eerste 8 weken na de operatie een leefmethode voorgeschreven die bestaat uit verschillende leefregels. Zo moeten patiënten na het plaatsen van een totale  heupprothese  8 tot 12 weken op hun rug slapen. Veel patiënten ervaren deze leefregel als erg belastend en benoemen een slechte nachtrust. Een slechte nachtrust heeft mogelijk een minder gunstig effect op het functionele herstel van patiënten. Een inventariserende enquête laat zien dat de meeste Nederlandse ziekenhuizen deze leefregel hanteren. Het is echter nooit wetenschappelijk aangetoond dat dit slaaphoudingsadvies daadwerkelijk zorgt voor een kleinere kans op een heupluxatie in de eerste weken na het plaatsen van een heupprothese. Dit is voor OCON een reden om te onderzoeken of er verschil is in luxatiepercentage tussen twee verschillende slaaphoudingsadviezen. Dit is een geblindeerde studie. De patiënt weet van te voren niet welk leefregel pakket hij/zij krijgt. 

Onderzoek 2: Tendinitis calcarea van de rotator cuff: een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek naar het effect van platelet-rich plasma als adjuvante therapie bij barbotage (PRP studie)

In dit onderzoek wordt de reguliere behandeling van tendinitis calcarea, barbotage gevolgd door een intrabursale injectie van een corticosteroïd, vergeleken met barbotage waarna in plaats van het intrabursale corticosteroid, platelet-rich plasma (PRP) intratendineus wordt geïnjecteerd. PRP is bloedplasma met daarin een hoge concentratie trombocyten, welke een belangrijke rol speelt in de eerste fase van weefselherstel. Dit is een geblindeerde studie. Dat houdt in dat de patient niet weet welke behandeling hij/zij krijgt. Dit onderzoek vindt plaats in samenwerking met de afdeling radiologie uit het ZGT en Medlon.

Overzicht wetenschappelijke publicaties:

2013
Publicaties international

 Anne J.H. Vochteloo Proefschrift “Determinants of Outcome in Hip Fracture Patient Care”. November 2013. ISBN 978-94-6108-522-1 http://issuu.com/gildeprintdrukkerijen/docs/proefschrift_vochteloo

Vochteloo AJ, Borger van der Burg BL, Tuinebreijer WE, de Vries MR, Niggebrugge AH, Bloem RM, Maier AB, Nelissen RG, Pilot P. Do clinical characteristics and outcome in nonagenarians with a hip fracture differ from younger patients? Geriatr Gerontol Int. 2013 Jan;13(1):190-7.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22686522
 
Vochteloo AJ, Moerman S, Tuinebreijer WE, Maier AB, de Vries MR, Bloem RM, Nelissen RG, Pilot P. More than half of hip fracture patients do not regain mobility in the first postoperative year.Geriatr Gerontol Int. 2013 Apr;13(2):334-41. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vochteloo+AJ%2C+Moerman+S%2C+Tuinebreijer+WE%2C+Maier+AB%2C+de+Vries+MR%2C+Bloem+RM%2C+Nelissen+RG%2C+Pilot+P.+More+than+half+of+hip+fracture+patients+do+not+regain+mobility+in+the+first+postoperative+year.Geriatr+Gerontol+Int.

 Anne J.H. Vochteloo, Elvira R Flikweert, Wim E Tuinebreijer, Andrea B Maier,, Rolf M. Bloem, Peter Pilot, Rob GHH Nelissen, External validation of the Discharge of Hip fracture Patients score Int Orthop. 2013 Mar;37(3):477-82. Epub 2013 Jan 16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23322065

Neuhaus V, Bot AG, Guitton TG, Ring DC; Vochteloo A  Interobserver Variaton In the classification and treatment of scapular fractures * = As part of the Science of Variation Group (SOVG), Orthop Trauma. 2013 May 14. [Epub ahead of print] http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neuhaus+V%2C+Bot+AG%2C+Guitton+TG%2C+Ring+DC%3B+Vochteloo+A+Interobserver+Variaton+In+the+classification+and+treatment+of+scapular+fractures+*+%3D+As+part+of+the+Science+of+Variation+Group+(SOVG)%2C+Orthop+Trauma.

Gradl G, Neuhaus V, Fuchsberger T, Guitton TG, Prommersberger KJ, Ring D; Vochteloo A  Radiographic Diagnosis of Scapholunate Dissociation Among Intra-articular Fractures of the Distal Radius: Interobserver Reliability. Hand Surg Am. 2013 Sep;38(9):1685-90. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gradl+G%2C+Neuhaus+V%2C+Fuchsberger+T%2C+Guitton+TG%2C+Prommersberger+KJ%2C+Ring+D%3B+Vochteloo+A++Radiographic+Diagnosis+of+Scapholunate+Dissociation+Among+Intra-articular+Fractures+of+the+Distal+Radius%3A+Interobserver+Reliability.+Hand+Surg+Am.+2013+Sep%3B38(9)%3A1685-90.

2014
Publicaties internationaal 

Zmistowski B, Della Valle C, Bauer TW, Malizos KN, Alavi A, Bedair H, Booth RE, Choong P, Deirmengian C, Ehrlich GD, Gambir A, Huang R, Kissin Y, Kobayashi H, Kobayashi N, Krenn V, Lorenzo D, Marston SB, Meermans G, Perez J, Ploegmakers JJ, Rosenberg A, Simpendorfer C, Thomas P, Tohtz S, Villafuerte JA, Wahl P, Wagenaar FC, Witzo E. Diagnosis of Periprosthetic Joint Infection. J Arthroplasty 29 Suppl. 1 (2014) 77–83. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zmistowski+B%2C+Della+Valle+C%2C+Bauer+TW%2C+Malizos+KN%2C+Alavi+A%2C+Bedair+H%2C+Booth+RE%2C+Choong+P%2C+Deirmengian+C%2C+Ehrlich+GD%2C+Gambir+A%2C+Huang+R%2C+Kissin+Y%2C+Kobayashi+H%2C+Kobayashi+N%2C+Krenn+V%2C+Lorenzo+D%2C+Marston+SB%2C+Meermans+G%2C+Perez+J%2C+Ploegmakers+JJ%2C+Rosenberg+A%2C+Simpendorfer+C%2C+Thomas+P%2C+Tohtz+S%2C+Villafuerte+JA%2C+Wahl+P%2C+Wagenaar+FC%2C+Witzo+E.+Diagnosis+of+Periprosthetic+Joint+Infection.+J+Arthroplasty

Martínez-Ramírez Alicia, Weenk Dirk, Lecumberri Pablo, Verdonschot Nico, Pakvis Dean, Veltink H Peter, Assessment of asymmetric leg loading before and after total hip arthroplasty using instrumented shoes, Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation 2014, Febr 18, 11:20  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24581227

Leentjensa, Molagb, Van Munsterc, De Rooijc, Luijendijke, Vochteloo, Dautzenber, Changing perspectives on delirium care: The new Dutch guideline on delirium, Journal of Psychosomatic Research, Volume 77, Issue 3, September 2014, Pages 240–241 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leentjensa%2C+Molagb%2C+Van+Munsterc%2C+De+Rooijc%2C+Luijendijke%2C+Vochteloo%2C+Dautzenber%2C+Changing+perspectives+on+delirium+care%3A+The+new+Dutch+guideline+on+delirium%2C+Journal+of+Psychosomatic+Research%2C+Volume+77%2C+Issue+3%2C+September+2014%2C+Pages+240%E2%80%93241

Jansen-Kosterink SM, Huis in ’t Veld RH, Schonauer C, Kaufmann H, Hermens H, Vollenbroek-Hutten MMR, Games for Health Journal, 2013,  vol 2, no 5, 299-307 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jansen-Kosterink+SM%2C+Huis+in+%E2%80%99t+Veld+RH%2C+Schonauer+C%2C+Kaufmann+H%2C+Hermens+H%2C+Vollenbroek-Hutten+MMR%2C+Games+for+Health+Journal%2C+2013%2C++vol+2%2C+no+5

Publicaties nationaal
M.J.J. Koenis, J.C. Rompen, R.A.G. Hoogeslag, C.C.P.M. Verheyen, M.H.A. Huis in ’t Veld, Thermal injury secondary to radiofrequency coblation in arthroscopic shoulder surgery, Nederlands Tijdschrift voor Orthopedie, sept, vol 21, nummer 3, 2014

B. Oudelaar, A. Peters, G. Kerkhoffs, Vochteloo, Huis in ‘t Veld, De behandeling van een fractuur van het posteromediale tuberkel van de talus, Trauma in Beeld, Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie, 2014, no 6, p158.

M.T. Letsch, A. Peters, A.J.H. Vochteloo, N. Hendriks-Brouwer, Dr. R. Huis in ’t Veld, Nervus ulnaris uitval na een gedisloceerde antebrachii fractuur bij een 10-jarige jongen, Nederlands Tijdschrift voor Traumachirurgie, no 5, p129-132, 2014


Overzicht congresbijdrages:
2013

Congres bijdrages

Vochteloo, Discharge of Hip Fracture Patients Score: een eenvoudige en betrouwbare voorspeller van ontslaglocatie van heupfractuur patiënten, NOV voorjaarsvergadering, 31 Mei, Jaarbeurs, Utrecht, 2013. 

J. Boetje, E.M. Ooms, R. Huis in ’t Veld, Patienttevredenheid na een knie arthroscopie in dagbehandeling, ZGT Wetenschapsdag, 2 Oktober 2013

W.P.R. Melman, D. Pakvis, H. Wenzel, R. Huis in ’t Veld, Psychologische factoren bij patiënten op een orthopedisch spreekuur, ZGT Wetenschapsdag, 2 Oktober 2013


2014
Congres bijdrages


EM Ooms, B.W. Oudelaar, R. Schepers-Bok, R. Huis in ’t Veld,  AJH Vochteloo, Do partial rotator cuff tears diminish the outcome of ultrasound-guided needle aspiration of calcific deposits (NACD) in patients with calcific tendinitis of the rotator cuff? European Society for surgery of the shoulder and the elbow (ESSSE-SECEC), 17-20 September, Istanbul, 2014 

A.J.H. Vochteloo, F.G. Smits, M.G.J. Brusse-Keizer, R. Huis in ’t Veld, E.M. Ooms Good intermediate-term follow-up results of Reverse Total Shoulder Arthroplasty after failure of initial conservative or surgical treatment of proximal humeral fractures, European Society for surgery of the shoulder and the elbow (ESSSE-SECEC), 17-20 September, Istanbul, 2014 

J. Paalman, A. Peters, R. Hoogeslag, R. Huis in ’t Veld, Ultrasound imaging of the knee: a simple additional tool in the diagnosis of meniscal tears, NVA, April 4th, s’ Hertogenbosch, The Netherlands, 2014 

B.W. Oudelaar, MD, AJH Vochteloo. Schepers-Bok R, Huis in ’t Veld  R,  EM Ooms MD, Wat is de invloed van partiële rotatorcuff rupturen op het effect van barbotage bij patiënten met tendinitis calcarea? NOV voorjaarsvergadering – 23 Mei, Utrecht, Nederland, 2014

M Tijink, R. Huis in het Veld, A. Peters, Anti-luxatie instructies na plaatsen van een totale heupprothese via de posterolaterale benadering, Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland jaarcongres, 7 en 8 oktober 2014

Oudelaar B.W, van der Valk S, Vochteloo A, Huis in ’t Veld R, Ooms E, Schepers-Bok R, Wat zijn prognostische factoren voor de effectiviteit van barbotage bij tendinitis calcarea van de rotator cuff? Radiologendagen, 11-12 September 2014 

Smits F, Huis in ’t Veld R, Brusse-Keizer M, Ooms E, Vochteloo A, Goede middellange termijn resultaten van een reversed totale schouder prothese na falen van initiële conservatieve en chirurgische therapie van communitieve proximale humerus fracturen, Traumadagen 18-19 November, Utrecht 2014.

 Tijink M, Veldhuijzen A, Huis in ‘t Veld R, Peters A, Leefregels na plaatsing van een totale heup prothese, ZGT wetenschapsdag, oktober 2014

Huis in ‘t Veld A, Huis in ‘t Veld R, Ooms E, Vochteloo A, Sensitiviteit en specificiteit van MRI en MR arthrografie bij TFCC laesies van de pols, ZGT Wetenschapsdag, oktober 2014

Oudelaar B, Schepers-Bok R, Vochteloo A, Huis in ‘t Veld R, Ooms E, De effectiviteit van barbotage bij tendinitis calcarea van de rotator cuff, ZGT Wetenschapsdag, oktober, 2014

Titel Datum
Return to sports bepaling na voorste kruisband reconstructie 05-01-2017
Graft type studie 04-01-2017
Titel Datum
Soft tissue calcifications around the elbow; consider systemic sclerosis 01-01-2016
Can a single dose response predict the effect of montelukast on exercise-induced bronchoconstriction? 22-10-2015