phone icon 088 - 708 5876 Login medewerkers

Innovatie en onderzoek

Binnen OCON Sportmedische kliniek streven we continu naar verbetering. Om de patiënt van nu en in de toekomst optimale zorg te (blijven) bieden verrichten wij (wetenschappelijk) onderzoek. Met deze onderzoeken richten wij ons op het onderzoeken en verbeteren van de behandelprotocollen. Aan de hand van de uitkomsten van de onderzoeken kunnen wij snel schakelen en bijvoorbeeld behandelprotocollen aanpassen. 

Door het doen van wetenschappelijk onderzoek zijn onze specialisten ‘genoodzaakt’ zich te verdiepen in een bepaalde behandeling door wetenschappelijke publicaties te lezen en/of samenwerking te onderhouden met specialisten die elders werkzaam zijn. Op deze manier blijven wij op de hoogte van de nieuwste inzichten en ontwikkelingen binnen de orthopedie. 

Het wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door arts-assistenten, studenten, verpleegkundigen en orthopedisch chirurgen. De strategische ontwikkelingen, kwaliteit en voortgang van het wetenschappelijk onderzoek worden bewaakt door de onderzoek coördinator. 

Informatie voor patiënten

U kunt gevraagd worden of u bereid bent mee te werken aan een wetenschappelijk onderzoek. Dit gaat meestal om het invullen van een vragenlijst, of het vergelijken van twee bestaande behandelingen. U bent vrij in uw keuze wel of niet deel te nemen. Het onderzoek hoeft niet altijd een direct voordeel voor uzelf op te leveren. Het doel is er dan in gelegen om de zorg voor toekomstige patiënten te verbeteren.
Alle gegevens die in het kader van reguliere zorg verzameld worden gebruiken we om onze medische zorg te evalueren. Vanzelfsprekend wordt hierbij vertrouwelijk en anoniem met uw gegevens omgegaan. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u dit kenbaar maken via [email protected].

Op dit moment lopen er verschillende medisch-wetenschappelijke onderzoeken binnen OCON. Wij staan open voor verzoeken van studenten tot het doen van afstudeer- en/of wetenschapsstages en kunnen in overleg hierbij ondersteuning en professionele begeleiding bieden.

Voor een actueel overzicht van onze onderzoeken en publicaties verwijzen wij u door naar de pagina 'Innovatie en onderzoek' op www.ocon.nl.

Titel Datum
Titel Datum
Assessment of fine motor skills of children 01-09-2019
The use of inertial measurement units to assess balance control in premature born children 01-09-2019
Assessing Exercise-Induced Bronchoconstriction in Children; The Need for Testing. 26-04-2019
Acute Anterior Cruciate Ligament Rupture: Repair or Reconstruction? Two-Year Results of a Randomized Controlled Clinical Trial. 01-03-2019
Soft tissue calcifications around the elbow; consider systemic sclerosis 01-01-2016
Can a single dose response predict the effect of montelukast on exercise-induced bronchoconstriction? 22-10-2015