phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

Het belang van hoor en wederhoor

Datum:05 January 2015 09:40 Auteur: J.C. Rompen

Een knieprothese: voor de juiste patiënt de juiste optie. De totale knieprothese is pas zo'n vier decennia beschikbaar. Eigenlijk pas relatief kort geleden, sinds de jaren '90, worden op grote schaal in de hele wereld knieprotheses geplaatst. Oorspronkelijk werd de totale knieprothese ontwikkeld voor mensen met artrose die geen zware eisen meer stelden aan hun belastbaarheid. Het is van oorsprong een behandeling die beoogt vooral pijnklachten te reduceren. In zekere zin is dat nog steeds zo.

Samen beslissen
Het is heel belangrijk dat de arts zo goed mogelijk uitlegt welke verschillende behandelmogelijkheden er voor een probleem zijn en wat van die behandelingen verwacht mag worden. In de orthopedie is dat niet altijd gemakkelijk en daarom is het in veel gevallen verstandig dat zowel de arts als de patiënt de tijd neemt om de verschillende mogelijkheden te bespreken en daarna deze eerst eens te overdenken alvorens een keuze te maken.    Dit geldt zeker voor grote onomkeerbare operaties zoals knieprotheses. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat een deel van de patiënten die een knieprothese krijgt naderhand niet tevreden is. Vooral relatief jonge mensen (onder de 60 jaar) en mensen die zware eisen stellen aan hun knie voor wat betreft belastbaarheid (fysiek beroep of intensief belastende sporten) lopen meer risico op symptomen als aanhoudende zwelling, warmte, pijn en stijfheid van hun knie ondanks goede plaatsing van een knieprothese.

Genuanceerd advies leidt tot misverstand
Recentelijk maakte een patiënt op Zorgkaart mij het verwijt dat ik hem niet wilde behandelen voor zijn knieartrose. Waarschijnlijk waren er bepaalde redenen om in dit geval een knieprothese af te raden. De anonimiteit van waarderingen maakt dat het op zo’n moment voor een arts niet mogelijk is achtergrond informatie te verkrijgen over de geuite klacht. Via de redactie kan een zorgverlener contact laten opnemen met de schrijver van een waardering om een gesprek te organiseren.

Belang van hoor en wederhoor
Zoals te zien op Zorgkaart zijn de meeste patiënten tevreden over hun zorgverlener. Een negatieve waardering die geuit wordt zonder dat een poging tot een gesprek heeft plaatsgevonden, kan onbedoeld een zorgvuldig werkende arts beschadigen. Veruit de meeste artsen gaan naar hun werk met de intentie zich zo goed mogelijk in te zetten voor hun patiënten. Al die artsen halen het nieuws niet waardoor je het bijna zou vergeten. Maar ze zijn er wel, met velen, iedere dag weer,. Ga daarom bij klachten over uw arts zo mogelijk met hem of haar in gesprek. Levert een poging tot een goed gesprek niets op dan is dat natuurlijk teleurstellend maar in ieder geval hebben patiënt en arts dan de kans benut om er onderling goed uit te komen.
 

Christiaan Rompen
 

> Meer lezen over Samen Beslissen? Ga dan hier naar het bericht op www.npcf.nl