phone icon 088 - 708 3370 Login medewerkers

OCON heeft kennisgenomen van de conclusies die de IGJ op basis van het eerder aangeboden concept rapport trekt. De conclusie dat OCON “op de getoetste onderwerpen niet in voldoende mate voldoet aan de voorwaarden voor goede zorg” is ongenuanceerd geformuleerd. De IGJ kan een zo breed en algemeen geformuleerde conclusie niet staven op basis van de gerapporteerde bevindingen naar aanleiding van haar bezoek aan onze kliniek. Ook is er geen andere aanleiding geweest voor deze tamelijk alarmerend geformuleerde conclusie. De IGJ draagt op deze manier mogelijk bij aan het ondermijnen van vertrouwen in de gezondheidszorg. De formulering getuigt om dezelfde reden ook van weinig vertrouwen in ons en onze medewerkers. 
 

Al onze medewerkers nemen iedere dag hun verantwoordelijkheid voor goede patiëntenzorg. Ook voor hen die kwetsbaar zijn. Daarvoor is een adequaat veiligheidsnetwerk ingericht. Het SIT-team, waar de inspecteurs specifiek op gefocust hebben tijdens hun bezoek, vormt daar een belangrijk onderdeel van. Alle componenten van ons veiligheidsvangnet zijn beschreven in protocollen en werkinstructies. Bovenal vormt de veiligheidscultuur binnen zorginstellingen een essentieel onderdeel van de veiligheidsstructuur. Cultuur is nauwelijks meetbaar en zeker niet binnen het tijdsbestek van enkele uren te beoordelen. OCON besteedt daar al jaren continu op allerlei manieren aandacht aan. Het is mede om die reden dat wij zo geraakt zijn door de misplaatste en onzorgvuldig geformuleerde conclusie in het rapport.
 

Wij zijn inmiddels gestart met de opvolging van “de maatregel” van de IGJ om de specifieke context van het veiligheidsvangnet van OCON te verwerken in het SIT-protocol. 
 

De IGJ en zorgaanbieders zouden elkaar moeten proberen te versterken bij het streven naar goede zorg. Wij kijken ernaar uit in juni met de inspecteurs hierover van gedachten te wisselen.